đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2 có đáp án

 - 

Bài viết giúp học sinh tập luyện khả năng giải quyết và xử lý sự việc hóa học, bên cạnh đó giúp học viên nhận xét được năng lượng học chất hóa học của bản thân để sở hữu phương pháp học hành say mê hợp


 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 

ĐỀ BÀI

Phần I: Trắc nghiệm khả quan. ( 4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào một trong những vần âm A, B, C hoặc D đứng trước câu vấn đáp đúng nhất

Cho các hiện tượng:

1. Hòa rã muối hạt lấn vào nước được nước muối bột.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2 có đáp án

2. Khi tấn công diêm bao gồm lửa bắt cháy.

3. Tkhô nóng đồng được kéo thành sợi nhỏ tuổi để triển khai dây điện.

4. Thuỷ tinc được làm cho nóng rã sống to lớn cao rồi thổi thành bóng đèn, lọ hoa, ly …

5. Cho 1 mẫu mã đá vôi vào ginóng nạp năng lượng thấy bao gồm bọt bong bóng khí bay ra.

Câu 1: Hiện tượng đồ lí là

A. 1, 3 và 4 B. 1 cùng 2

C. 2 và 3 D. 2 cùng 5

Câu 2: Hiện tượng hóa học là

A. 1, 3 và 4 B. 1 và 2

C. 2 và 3 D. 2 và 5

Câu 3: Phát biểu đúng là

A. Làm muối từ nước hải dương là việc biến đổi chất hóa học.

B. Thức ăn uống bị ôi thiu là việc chuyển đổi vật dụng lí.

C. Nung đá vôi là sự việc đổi khác hóa học.

D. Cồn để vào lọ ko kín bị bay hơi là sự việc thay đổi hóa học.

Câu 4: Cho quá trình sau:

*

Giai đoạn bao gồm sự chuyển đổi hóa học làA. I B. II C. III D. IV

 

Câu 5: Phát biểu không nên là

A. Trong 1 PƯHH, tổng khối lượng các hóa học thành phầm bằng tổng cân nặng các chất tmê say gia.

B. Trong 1 PƯHH, số phân tử của những hóa học được bảo toàn.

C. Trong 1 PƯHH, số nguim tử của mỗi ngulặng tố được bảo toàn.

D. Trong 1 PƯHH gồm n hóa học nếu biết cân nặng của (n-1) hóa học thì tính được cân nặng của hóa học sót lại.

Câu 6: Lưu huỳnh cháy theo sơ vật dụng bội phản ứng sau: Lưu huỳnh + khí oxi → khí sunfurơ. Nếu đang tất cả 48g diêm sinh cháy với thu được 96g khí sunfurơ thì khối lượng oxi đang tmê man gia làm phản ứng là

A. 40g B. 44g C. 48g D. 52g

Câu 7: Thủy ngân oxit bị phân huỷ theo sơ thứ sau:

Thuỷ ngân oxit → Thuỷ ngân + Oxi. khi phân huỷ

2,17g thuỷ ngân oxit chiếm được 0,16g oxi. Khối lượng thuỷ ngân nhận được trong nghiên cứu này là

A. 2g B. 2,01g C. 2,02g D. 2,05g

Câu 8: Một ly đựng dung dịch axit clohidric cùng 1 viên kẽm được đặt tại đĩa cân A. Trên đĩa cân nặng B đặt những quả

cân làm thế nào để cho kyên cân ở chỗ cân đối. Bỏ viên kẽm vào cốc axit. Biết rằng bao gồm bội nghịch ứng:

Kẽm + axit clohidric → Kẽm clorua + khí hidro. Vị trí của kyên ổn cân nặng là

A. Kim cân nặng lệch về phía đĩa cân nặng A. B. Klặng cân lệch về phía đĩa cân nặng B.

C. Kim cân ở phần thăng bởi. D. Klặng cân không khẳng định.

Câu 9: Khí Nitơ với khí Hidro chức năng cùng nhau tạo thành Amoniac (NH3). PTHH viết đúng là

A. N + 3H → NH3 B. N2 + H2 → NH3

C. N2 + H2 →2NH3 D. N2 + 3H2 → 2NH3

Câu 10: PTHH cho biết thêm chủ yếu xác

A. Số nguyên tử, phân tử của những hóa học tmê mệt gia phản bội ứng.

B. Tỉ lệ số phân tử (nguim tử) của những chất trong phản nghịch ứng.

C. Khối hận lượng của các chất bội nghịch ứng.

Xem thêm: Các Thì Trong Tiếng Anh Và Dấu Hiệu Nhận Biết, Các Thì Trong Tiếng Anh

D. Nguyên tố làm sao tạo thành hóa học.

Câu 11: Phản ứng giữa Fe2O3 cùng CO được trình diễn nlỗi sau:

xFe2O3 + yCO → 2Fe + 3CO2.

Các quý giá của x cùng y mang đến phương thơm trình thăng bằng là

A. x = 1; y = 1 B. x = 2 ; y = 1 C. x = 1 ; y = 3 D. x = 3 ; y = 1

Câu 12: Cho PTHH: 2Cu + O2 → 2CuO. Tỉ lệ thân số nguyên ổn tử đồng: số phân tử oxi: số phân tử CuO là 

A. 1:2:1 B. 2:1:1 C. 2:1:2 D. 2:2:1

Câu 13: Trong phản ứng chất hóa học, phân tử này thay đổi thành phân tử không giống là do

A. Các ngulặng tử tính năng cùng nhau.

B. Các nguim tố công dụng cùng nhau.

C. Liên kết thân những nguyên tử không trở nên biến đổi.

D. liên kết thân các nguyên ổn tử thay đổi.

Câu 14: Trong một phản ứng hóa học, các hóa học phản bội ứng và chất sản xuất thành buộc phải cất cùng

A. Số nguim tử của từng ngulặng tố. B. Số nguim tử trong những chất.

C. Số phân tử của mỗi hóa học. D. Số nguyên ổn tố tạo ra chất.

Câu 15: Có phạt biểu: “Trong PƯHH chỉ xẩy ra sự thay đổi links giữa những nguyên tử (1), nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn (2)’’. Trong đó

A. (1) đúng, (2) sai.

B. cả hai ý bên trên số đông đúng và ý (1) lý giải cho ý (2).

C. (1) không nên, (2) đúng.

D. cả hai ý bên trên đều đúng và ý (2) phân tích và lý giải mang lại ý (1).

Câu 16: Pmùi hương trình chất hóa học dùng để

A. Biểu diễn PƯHH bằng chữ.

B. Biểu diễn nthêm gọn gàng PƯHH bằng công thức hoá học.

C. Biểu diễn sự chuyển đổi của từng hóa học riêng biệt rẽ.

D. Biểu diễn sự đổi khác của các ngulặng tử trong phân tử.

 Phần 2: Tự luận (6 điểm)

Câu 17. Lập PTHH của các làm phản ứng sau, cho thấy tỉ trọng số nguyên ổn tử, phân tử của những hóa học trong những phản bội ứng

a. Mg + HCl → MgCl2 + H2

b. Fe2O3 + CO → Fe + CO2

c. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

d. Al + Cl2 → AlCl3

Câu 18. Cho 8,4g bột Fe cháy không còn vào 3,2g khí oxi (đktc) tạo thành oxit sắt tự (Fe3O4).

a. Viết PTHH của bội phản ứng và cho biết thêm tỉ trọng số ngulặng tử, phân tử của những hóa học vào phản bội ứng.

b. Tính trọng lượng oxit Fe từ bỏ sinh sản thành.

Câu 19 .

Xem thêm: Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 (19 Vòng), Đăng Ký Tài Khoản Mới

Nếu nhằm một thanh Fe xung quanh ttách thì sau một thời hạn trọng lượng thanh hao sắt đang nhỏ dại hơn, lớn hơn giỏi bởi khối lượng ban đầu? Hãy phân tích và lý giải.

 

ĐÁPhường. ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng. (4 điểm)

Mỗi chọn lọc đúng đạt 0,25 điểm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

D

C

D

B

C

B

B

D

B

C

C

D

A

B

B

 

Phần II. Tự luận (6 điểm)

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

a. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

0,5đ

Số nguyên ổn tử Mg : số phân tử HCl : số phân tử MgCl2 : số phân tử H2 = 1:2:1:1

0,25

b. Fe2O3 + 3CO → 2sắt + 3CO2

 

0,5đ

Số phân tử Fe2O3 : số phân tử CO : số nguim tử sắt : số phân tử CO2 = 1:3:2:3

0,25

c. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

0,5đ

Số nguyên tử Al : số phân tử H2SO4 : số phân tử Al2(SO4)3 : số phân tử H2 = 2:3:1:3


Chuyên mục: