đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 1 trắc nghiệm có đáp án

     

Câu 1. Xét mệnh đề X: " 2 là số lẻ". Mệnh đề nào sau đấy là mệnh đề tủ định của X?

A. 2 là số nguyên ổn tố B. 2 là số chẵn

C. 2 là số bao gồm phương D. 2 là số vô tỉ

 
Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 1 trắc nghiệm có đáp án

*
3 trang
*
trường đạt
*
*
3362
*
18Download


Xem thêm: Dđiểm Chuẩn Y Hà Nội Năm 2020, Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Y Hà Nội

quý khách sẽ xem tư liệu "Kiểm tra 1 huyết môn: Đại số 10 - Chương thơm 1", để download tư liệu nơi bắt đầu về trang bị các bạn cliông chồng vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Cách Làm Điện Trở Đốt Nóng !, Công Ty Tnhh Tm Sx Điện Trở Đốt Nóng Việt Sinh

Họ cùng tên: Lớp:Kiểm tra 1 tiếtMôn: Đại số 10 Điểm Lời phê của thầy côĐề bài:Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn giải đáp đúngCâu 1. Xét mệnh đề X: " 2 là số lẻ". Mệnh đề như thế nào sau đấy là mệnh đề đậy định của X?A. 2 là số nguyên tốB. 2 là số chẵnC. 2 là số chủ yếu phươngD. 2 là số vô tỉCâu 2. Mệnh đề làm sao dưới đây đúngA. B. C. D. lẻCâu 3. Cho tập hòa hợp . Số tập bé tất cả cha bộ phận của tập A là:A. 1 B. 2C. 3D.4Phần từ bỏ luậnBài 4: Cho 2 mệnh đề A=” Số a phân chia không còn mang đến 5”, B=”Số a tất cả chữ số tận thuộc bởi 5”.1)Hãy lập một mệnh đề kéo theo đúng từ nhị mệnh đề trên .2)Phát biểu lại mệnh đề xấp xỉ dạng điều kiện bắt buộc, điều kiện đủ.Bài 5: Cho các tập vừa lòng sau: , B=<-1,8), }.a)Biểu diễn các tập A,B, C bên trên trục số?Xét xem tập làm sao là bé của tập nào?b)Tìm . c)Tìm phần bù của A trong R.Họ với tên: Lớp:Kiểm tra 1 tiếtMôn: Đại số 10 Điểm Lời phê của thầy côĐề bài:Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn lời giải đúngCâu 1. Mệnh đề nào sau đấy là saiA. 2 là số chẵnB. 2 là số nguyên tốC. 2 là số chính phươngD. 2 là ước số của 4Câu 2. Cho mệnh đề cất trở nên P(x) : " x = x2" cùng với x là số nguyên ổn. Mệnh đề nào sau đấy là đúng:A. P(- 1)B. P(2)C.P(1)D. P(- 2)Câu 3. Cho tập thích hợp . Số các tập con của tập A là:A. 8 B. 6C. 4D.10Phần từ bỏ luậnBài 4: Xét hai mệnh đề sauA: “Mọi số thực phần đông to hơn số đối của nó”.B: “Có một trong những thực bằng nghịch đảo của nó”.Dùng kí hiệu nhằm viết mỗi mệnh đề đã mang đến.Mệnh đề như thế nào đúng, mệnh đề nào sai ?Bài 5: Cho những tập phù hợp , a. Viết lại các tập vừa lòng A, B,C bởi ký hiệu khoảng tầm (nửa khoảng tầm, nửa đoạn). Biểu diễn các tập đó trên trục số b. Tìm với biểu diễn những tập hợp sau trên trục số: A ầ B, B ầ C, A ẩ B, A ầ B ầ C;Họ và tên: Lớp:Kiểm tra 1 tiếtMôn: Đại số 10 Điểm Lời phê của thầy côĐề bài:Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn câu trả lời đúngCâu 1. Cho mệnh đề chứa biến đổi P(x): " x + 15 x2" với x IR. Mệnh đề và đúng là mệnh đề:A. P(0)B. P(3)C. P(4)D. P(5)Câu 2. . Mệnh đề làm sao dưới đây saiA. B. C. D. Câu 3. Cho tập đúng theo với B = . Số những tập bé của cả tập A với B là:A. 1 B. 2C. 3D.4Phần tự luậnBài 4: Cho pmùi hương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 (1). Xét những mệnh đề sau:P: "Nếu biệt thức của phương thơm trình (1) dương thì pmùi hương trình (1) có hai nghiệm phân biệt".Q: "Nếu a – b + c = 0 thì pmùi hương trình (1) bao gồm một nghiệm bởi – 1".R: "Nếu phương thơm trình (1) gồm một nghiệm bởi 1 thì phương trình (1) gồm một nghiệm bởi ".a.Lập mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề bên trên, xét tính đúng không đúng của chúng. b.Viết mệnh đề đã cho dưới dạng bắt buộc với đủ.Bài 5: Cho những tập phù hợp saua)Viết các tập A, B dạng khoảng. nửa khoảng chừng, đoạn.Biểu diễn các tập A,B bên trên trục số? b)Tìm B c)Tìm phần bù của A trong R, phần bù của B vào R.

Chuyên mục: