đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 hk2

 - 
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HKII Tiếng Anh lớp 7 Lý thuyếtI. TENSES: (Thì)Stt Tenses Forms Key words+ - ? Dấu hiệu1 Present tense ... import, cartoon, folk music, condemo, contestant, viewer, satellite, cable TV, teenager, … Bài tập ĐỀ 1I. Choose the best answer. (3 ms)1. Swimming can be fun but accidents can ………………….2A. ... column B A B ANSWER36. Mai has a bad toothabít.A. –30 kilos.36- 37.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 hk2

Would you lượt thích to go to lớn the movies?B. –By bike. 37- 38. How vị you go to lớn school every day?C. Yes, I’d love sầu lớn.38-39....
*

... MULTIPLE CHOICE 1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-D 7- A 8-B9-B 10-B 11-D 12-A 13-C 14-B 15-DB. WORD FORM1- carefully2- helpful3- healthy4- height5- medical6- unpleasant 7- appointment8- moderate9- stomachache10- ... MULTIPLE CHOICE 1c 2d 3c 4a 5c 6a 7d 8c9b 10b 11a 12d 13a 14b 15aB. WORD FORM1- (AMUSEMENT)2- (ADDICTIVE)3(INVENTORS)4- (ACTING)5-(SOCIAL)6- (ROBBERY) 7- (NEIGHBORHOOD)8- (AWAKE)9- (EDUCATION)10-(CAREFULLY) ... tooth.5. Her parents hope (visit) ………her again.6. Where would you lượt thích ( go )……… this weekend? 7. Lan (be) ……… very tired when she (catch) …… a bad cold two days ago.8.Yesterday, Hoa và her...
*

... do?Hướng dẫn chnóng bài bác khám nghiệm học tập kỳ IIMôn giờ đồng hồ Anh lớp 7 ĐỀ 1I.1,0 điểm - Mỗi từ bỏ đúng: 0,25 điểm 1.A 2.C 3.D 4.B II. 2,0 điểm - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm 1.D 2.C 3.C 4.D 5.A 6.B 7. C 8.B III. ... he study? 4. How can we explore the oceans now? ĐÁPhường ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: Tiếng Anh 7. –––––––––––––––––––I. (1 điểm) Mỗi phương pháp đúng, chấm 0,25 điểm.Câu 1 ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II THAM KHẢOTIẾNG ANH 7 Thời gian: 45 phút ít ĐỀ 1:I.Choose the word which has the underlined part pronounced differently...
*

... TRƯỜNG trung học cơ sở ……………… Lớp: …… Họ và tên:…………………………………………………Thứ đọng ……. ngày ……. tháng 03 năm 2012BÀI KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: Tiếng Anh 7 Điểm Lời thừa nhận xétĐỀ BÀI(Học sinh làm cho bài bác trực tiếp vào đề ... soup.19PHÒNG GD-ĐT TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: TIẾNG ANH 7 THỜI GIAN: 45 PHÚTNĂM HỌC A/- MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU) :Nội dungNhận biết Thông gọi Vận dụngTổng sốTN TL TN TL TN TLI/- Phonetics ... game. A B C D 27. The public library in the city has thousand of good books A B C D28. What does the new student lượt thích ? - Oh, she is tall và beautiful A B C D29. Ba is in class 7A and he enjoys...
*

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HK II KHỐI 10I. Make questions for the underlined parts.1. I practice speaking English lớn ... classical music.5. We prefer pop music lớn classical music.6. She has learned English for 5 years . 7. My favorite musician is Trinc Cong Son.8. The concert is usually held at the university.9. ... a very ______ ending. (Surprise)6. I was really ______ by the ending of the story. (Surprise) 7. The characters in the story are _______ . (Fascinate)8. The child is really ______ by the characters...
*

... does……………………………………………………………………………………………………….…NAME:CLASS: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013MÔN TIẾNG ANH 7( Thời gian làm cho bài bác 45 phút) I)Chọn từ bỏ, nhiều trường đoản cú phù hợp để hoàn chỉnh các câu sau(3m) 1………… is ... văn uống cùng làm cho bài bác tập bên dưới :3mI’m Hoa. I'm a student at Quang Trung school. I am in grade 7.

Xem thêm: Trường Trung Cấp Nghề Quang Trung Cấp Quang Trung Thông Báo Tuyển Sinh 2021

I go to school six days a week, from Monday khổng lồ Saturday. Classes always begin at 7 o’cloông chồng ... NGUYỄN QUỐC VIỆTĐơn vị : Trường trung học cơ sở Mỹ Hòa Name : …………………… Thời gian làm cho bài xích : 45 phútClass : 7/ ………………… I, Tìm trường đoản cú không thuộc nghĩa cùng với tự còn sót lại (1 điều ) 1, volleyball soccer badminton concert.2,...
... TIẾNG ANH 6Unit 9,10,11Choose the best answers:1. A hand has fingers. A foot has ___________________.A. ... KEYI. Multiple choice:1. D 6. C 11. A2. C 7. A 12. B3. B 8. D 13. A4. C 9. A 14. A5. A 10. B 15. BII. Word form:1. bodies 6. sweets2. foot 7. toes3. beautiful 8. cooking oil4. teeth ... A. 1.D 2. B 3. B 4.C B. 5. A6. C 7. D 8. B 9. D 10. A 11. B 12. A 13. A 14. D 15. CII.1. six 2. usually 3. weekkết thúc 4. classmate 5. housework 6. jogging 7. his 8. favorite 9. my 10. goingIII.1....
... weekend D Nga goes sometimes to lớn her house friend’s at the weekendTHE END!…14ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường. HỌC KÌ II MÔN ANH VĂN KHỐI 6 – 2012 - 2013A.Cấu trúc:1. Thì hiện giờ đơn2. Thì tương lai gần3. ... we go camping ?- What about ……………………………… ? - Let’s ………………………………………. 7. some, any, little, Với danh từ ko đếm được Với danh trường đoản cú đếm được:a little/ little (một ít), a few/ few (một vài), some ... house for three days.1/ in – in 2/ on 3/ in 4/ khổng lồ 5/ at 6/ for 7/ or 8/ of 9/ at – to lớn 10/ atVI. Dạng bài tập viết lại câu làm sao để cho ko thay đổi nghĩa:1. Don’t waste water. You should………………………………………………………………………2....
... MÔN TIẾNG ANH 9Language FocusUnit 6: THE ENVIRONMENTI. Adjectives & Adverbs (Tính trường đoản cú với Trạng Từ)a. Adjective:VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:- Tính từ đứng trước một danh trường đoản cú để bửa nghĩa mang đến danh ... nghĩa danh từ đứng trước nó. Mệnh đề này không tồn tại dấu phảy trước cùng sau nó. Ex: I don’t know the girl who/that you met yesterday. 2. Mệnh đề không xác minh (non-defining) là mệnh đề ko đề xuất ... cần thiết yêu cầu có để triển khai chức nănggiới hạn danh từ bỏ đứng trước nó, tức thị bạn dạng thân danh từ bỏ trước nó đang rõ. Vì núm mệnh đề này hay dùngsau danh từ riêng biệt, mua tính từ bỏ hoặc các tính từ bỏ...
... ………………. Họ tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9 GIỮA KÌ IIMôn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài bác thi Giám khảo ... …………………. Họ tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013Môn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút ít )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài bác thi Giám khảo ... GIỮA KÌ IIMÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013ĐỀ I:Câu I (1đ). Mỗi ý lựa chọn đúng ghi 0,25 đ1. B 2. B 3.B 4. CCâu II: ( 2đ ). Mỗi ý lựa chọn đúng ghi 0,25 đ1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7.

Xem thêm: Hình Ảnh Cây Tre Việt Nam - Viết Một Đoạn Văn Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về

A 8. C...
Từ khóa: ôn tập thi học tập kì 2 tiếng anh lớp 7 lý thuyếtbài xích tập ôn thi hkii tiếng anh lớp 6ôn ngữ pháp giờ đồng hồ anh lop 7đề cương ôn thi môn giờ đồng hồ anh lớp 7đề thi hkii giờ anh lớp 7de cuong on thi mon tieng anh lop 7 hoc ki 1giáo án giờ anh lớp 7 unit 13 bai tapgiai bai tap tieng anh lop 7 trong sach bai tap lop 7 mai lan huongtư liệu phụ đạo tiếng anh lớp 9 lý thuyếtđề cương cứng ôn tập tiếng anh lớp 7 hkiiôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 7ôn tập giờ anh lớp 7đề cưng cửng ôn tập tiếng anh lớp 7 hkiđề cương ôn tập môn giờ đồng hồ anh lớp 7đề cương ôn tập môn giờ anh lớp 7 hk2Báo cáo quy trình mua sắm CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự sinh ra lớp đảm bảo và tài năng chống bào mòn của thxay bền thời tiết trong điều kiện nhiệt độ nhiệt đới gió mùa việt namđề thi test THPTQG 2019 toán thù trung học phổ thông siêng thái bình lần 2 tất cả lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWAN SLIDEQuản lý vận động học tập của học sinh theo hướng phát triển kĩ năng tiếp thu kiến thức hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc buôn bán trú thị xã bố chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển phượt bền vững bên trên các đại lý đảm bảo an toàn môi trường xung quanh tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu vãn về mô hình những thống kê học tập sâu với áp dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu vớt kĩ năng đo tích điện điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn thị xã Cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tìm gọi dụng cụ đánh giá hệ thống bảo đảm an ninh hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo quy mô biến chuyển tần (inverter) mang lại sản phẩm công nghệ cân bằng không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức cùng buổi giao lưu của Phòng Tư pháp trường đoản cú thực tế thức giấc Phụ Thọ (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ cung cấp nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông làng Việt Nam Trụ sở tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh con tụng trên phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự VN từ trong thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân quần thể (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinch học 11 bài 14: Thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtTrách nát nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động phái nữ theo pháp luật lao cồn đất nước hình chữ S tự thực tiễn những khu công nghiệp tại thị thành Sài Gòn (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng tạo thành cv xin bài toán cunghocvui tìm tìm giao thương nhà đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument tóm tắt văn bạn dạng trong trái tim bà mẹ kungfu cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình vào ngày lễ đầu năm Điểm lưu ý phổ biến cùng phương châm của ngành ruột khoang ttiết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve bé trau củ

Chuyên mục: Tổng hợp