Tài liệu đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 chọn lọc

     
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP. HKII Tiếng Anh lớp 7 Lý thuyếtI. TENSES: (Thì)Stt Tenses Forms Key words+ - ? Dấu hiệu1 Present tense ... import, cartoon, folk music, condemo, contestant, viewer, satellite, cable TV, teenager, … Bài tập ĐỀ 1I. Choose the best answer. (3 ms)1. Swimming can be fun but accidents can ………………….2A. ... column B A B ANSWER36. Mai has a bad toothabít.A. –30 kilos.36- 37.

Bạn đang xem: Tài liệu đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 chọn lọc

Would you lượt thích khổng lồ go to the movies?B. –By xe đạp. 37- 38. How do you go lớn school every day?C. Yes, I’d love sầu to.38-39....
*

... MULTIPLE CHOICE 1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-D 7- A 8-B9-B 10-B 11-D 12-A 13-C 14-B 15-DB. WORD FORM1- carefully2- helpful3- healthy4- height5- medical6- unpleasant 7- appointment8- moderate9- stomachache10- ... MULTIPLE CHOICE 1c 2d 3c 4a 5c 6a 7d 8c9b 10b 11a 12d 13a 14b 15aB. WORD FORM1- (AMUSEMENT)2- (ADDICTIVE)3(INVENTORS)4- (ACTING)5-(SOCIAL)6- (ROBBERY) 7- (NEIGHBORHOOD)8- (AWAKE)9- (EDUCATION)10-(CAREFULLY) ... tooth.5. Her parents hope (visit) ………her again.6. Where would you lượt thích ( go )……… this weekend? 7. Lan (be) ……… very tired when she (catch) …… a bad cold two days ago.8.Yesterday, Hoa & her...
*

... do?Hướng dẫn chnóng bài chất vấn học kỳ IIMôn tiếng Anh lớp 7 ĐỀ 1I.1,0 điểm - Mỗi từ bỏ đúng: 0,25 điểm 1.A 2.C 3.D 4.B II. 2,0 điểm - Mỗi trường đoản cú đúng: 0,25 điểm 1.D 2.C 3.C 4.D 5.A 6.B 7. C 8.B III. ... he study? 4. How can we explore the oceans now? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: Tiếng Anh 7. –––––––––––––––––––I. (1 điểm) Mỗi phương pháp đúng, chnóng 0,25 điểm.Câu 1 ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II THAM KHẢOTIẾNG ANH 7 Thời gian: 45 phút ít ĐỀ 1:I.Choose the word which has the underlined part pronounced differently...
*

... TRƯỜNG trung học cơ sở ……………… Lớp: …… Họ và tên:…………………………………………………Thứ đọng ……. ngày ……. mon 03 năm 2012BÀI KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: Tiếng Anh 7 Điểm Lời nhận xétĐỀ BÀI(Học sinh có tác dụng bài bác trực tiếp vào đề ... soup.19PHÒNG GD-ĐT TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: TIẾNG ANH 7 THỜI GIAN: 45 PHÚTNĂM HỌC A/- MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU) :Nội dungNhận biết Thông phát âm Vận dụngTổng sốTN TL TN TL TN TLI/- Phonetics ... game. A B C D 27. The public library in the city has thousvà of good books A B C D28. What does the new student lượt thích ? - Oh, she is tall and beautiful A B C D29. Ba is in class 7A & he enjoys...
*

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HK II KHỐI 10I. Make questions for the underlined parts.1. I practice speaking English to ... classical music.5. We prefer pop music to classical music.6. She has learned English for 5 years . 7. My favorite musician is Trinh Cong Son.8. The concert is usually held at the university.9. ... a very ______ ending. (Surprise)6. I was really ______ by the ending of the story. (Surprise) 7. The characters in the story are _______ . (Fascinate)8. The child is really ______ by the characters...
*

... does……………………………………………………………………………………………………….…NAME:CLASS: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013MÔN TIẾNG ANH 7( Thời gian có tác dụng bài xích 45 phút) I)Chọn từ bỏ, các từ phù hợp để hoàn chỉnh các câu sau(3m) 1………… is ... văn uống và làm bài xích tập dưới :3mI’m Hoa. I'm a student at Quang Trung school. I am in grade 7.

Xem thêm: Cách Bỏ Dấu Gạch Đỏ Trong Powerpoint 2010 Ít Ai Biết, Loại Bỏ Dấu Gạch Chân Của Văn Bản Siêu Kết Nối

I go lớn school six days a week, from Monday lớn Saturday. Classes always begin at 7 o’clochồng ... NGUYỄN QUỐC VIỆTĐơn vị : Trường trung học cơ sở Mỹ Hòa Name : …………………… Thời gian có tác dụng bài xích : 45 phútClass : 7/ ………………… I, Tìm tự không cùng nghĩa cùng với từ bỏ còn sót lại (1 điều ) 1, volleyball soccer badminton concert.2,...
... TIẾNG ANH 6Unit 9,10,11Choose the best answers:1. A h& has fingers. A foot has ___________________.A. ... KEYI. Multiple choice:1. D 6. C 11. A2. C 7. A 12. B3. B 8. D 13. A4. C 9. A 14. A5. A 10. B 15. BII. Word form:1. bodies 6. sweets2. foot 7. toes3. beautiful 8. cooking oil4. teeth ... A. 1.D 2. B 3. B 4.C B. 5. A6. C 7. D 8. B 9. D 10. A 11. B 12. A 13. A 14. D 15. CII.1. six 2. usually 3. weekkết thúc 4. classmate 5. housework 6. jogging 7. his 8. favorite 9. my 10. goingIII.1....
... weekover D Nga goes sometimes to her house friend’s at the weekendTHE END!…14ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH VĂN KHỐI 6 – 2012 - 2013A.Cấu trúc:1. Thì hiện thời đơn2. Thì tương lai gần3. ... we go camping ?- What about ……………………………… ? - Let’s ………………………………………. 7. some, any, little, Với danh từ ko đếm được Với danh trường đoản cú đếm được:a little/ little (một ít), a few/ few (một vài), some ... house for three days.1/ in – in 2/ on 3/ in 4/ to 5/ at 6/ for 7/ or 8/ of 9/ at – to 10/ atVI. Dạng bài xích tập viết lại câu sao cho không đổi khác nghĩa:1. Don’t waste water. You should………………………………………………………………………2....
... MÔN TIẾNG ANH 9Language FocusUnit 6: THE ENVIRONMENTI. Adjectives and Adverbs (Tính từ bỏ với Trạng Từ)a. Adjective:VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:- Tính tự đứng trước một danh tự nhằm bửa nghĩa đến danh ... nghĩa danh từ đứng trước nó. Mệnh đề này không tồn tại dấu phảy trước cùng sau nó. Ex: I don’t know the girl who/that you met yesterday. 2. Mệnh đề ko khẳng định (non-defining) là mệnh đề ko phải ... cần thiết đề nghị tất cả để gia công chức năngsố lượng giới hạn danh từ đứng trước nó, tức là bản thân danh từ trước nó vẫn rõ. Vì cố mệnh đề này hay dùngsau danh từ bỏ riêng biệt, download tính từ bỏ hoặc những tính từ...
... ………………. Họ tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚPhường 9 GIỮA KÌ IIMôn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút ít )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài xích thi Giám khảo ... …………………. Họ tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013Môn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút ít )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài thi Giám khảo ... GIỮA KÌ IIMÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013ĐỀ I:Câu I (1đ). Mỗi ý chọn đúng ghi 0,25 đ1. B 2. B 3.B 4. CCâu II: ( 2đ ). Mỗi ý chọn đúng ghi 0,25 đ1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. A 8. C...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng chế tạo cv xin vấn đề cunghocvui kiếm tìm kiếm giao thương mua bán đơn vị khu đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument bắt tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong thâm tâm mẹ chiến tranh cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ đầu năm điểm lưu ý bình thường và sứ mệnh của ngành ruột khoang ttiết minc về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 cthị xã cũ vào tủ chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc biên soạn bài cô bé xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu bé trau

Chuyên mục: Tổng hợp