Danh sách các trường đại học tuyển nguyện vọng 2

     
IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard()window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");function showWeather()window.open("http://www.vntruyền thông media.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");function showGoldPrice()window.open("http://www.vntruyền thông media.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");function showMoneyRate()window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");function showBigInfo(zonename)window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoP.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");function showStock()myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0"); function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var mod = number.length % 3;var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i Danh sách chi tiết các trường xét tuyển hoài vọng 2


Bạn đang xem: Danh sách các trường đại học tuyển nguyện vọng 2

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm:

Danh sách chi tiết những trường xét tuyển ước muốn 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành đã tổng đúng theo list tất cả những ngôi trường ĐH, cao đẳng xét tuyển chọn ước muốn bổ sung dịp 1 năm 2015 cập nhật đến ngày 28/8.


*
Hình ảnh minch họa

Theo đó, tất cả hàng trăm trường ĐH, cao đẳng xét tuyển chọn ước vọng bổ sung dịp 1 (NV2) tính mang đến thời đặc điểm này.

Danh sách những ngôi trường đại học phía Bắc xét tuyển ước muốn bổ sung cập nhật đợt 1trên đâyDanh sách các ngôi trường ĐH phía Nam nguyện vọng bổ sung đợt 1tại đâyDanh sách những ngôi trường cao đẳng phía Bắc ước muốn bổ sung lần 1tại đâyDanh sách các ngôi trường cao đẳng phía Nam nguyện vọng bổ sung dịp 1tại đây


Chuyên mục: