Danh sách các trường đại học tuyển nguyện vọng 2

     
IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard(){window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");}function showWeather(){window.open("http://www.vnmedia.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");}function showGoldPrice(){window.open("http://www.vnmedia.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");}function showMoneyRate(){window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");}function showBigInfo(zonename){window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoP.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");}function showStock(){myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0");} function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var mod = number.length % 3;var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i Danh sách chi tiết các trường xét tuyển nguyện vọng 2


Bạn đang xem: Danh sách các trường đại học tuyển nguyện vọng 2

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm:

Danh sách chi tiết các trường xét tuyển nguyện vọng 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp danh sách tất cả các trường đại học, cao đẳng xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015 cập nhật đến ngày 28/8.


*
Ảnh minh họa

Theo đó, có hàng trăm trường đại học, cao đẳng xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (NV2) tính đến thời điểm này.

Danh sách các trường đại học phía Bắc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1tại đâyDanh sách các trường đại học phía Nam nguyện vọng bổ sung đợt 1tại đâyDanh sách các trường cao đẳng phía Bắc nguyện vọng bổ sung đợt 1tại đâyDanh sách các trường cao đẳng phía Nam nguyện vọng bổ sung đợt 1tại đây


Chuyên mục: