Đăng ký thi cambridge ở đâu

     

Danh sách cụ thể các trung tâm khảo thí Cambridge tại Hà Nội với TP. HCM

*

*

Lịch thi Cambridge 2019 tại một số trung tâm khảo thí Cambridge

1.


Bạn đang xem: Đăng ký thi cambridge ở đâu


Xem thêm: Bài Tập Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Lớp 7, 8, 9, Phương Pháp Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng

Hà Nội

Kỳ thi Starters, Movers, Flyers

Đơn vị tổ chức

Ngày thi

Hạn đăng ký

Oxford English Academy

(đăng kí thi tại đây)

24/8

13/7

21/9

10/8

26/10

14/9

30/11

19/10

21/12

9/12

Language Link

17/8

17/7

7/9

6/8

5/10

4/9

2/11

2/10

21/12

20/11

Kỳ thi KET

Oxford English Academy

(đăng kí thi tại đây)

10/8

2/7

5/1027/8
19/1010/9
23/1115/10
2/1224/10
8/1229/10
14/125/11
Language Link10/85/7
19/1013/9
23/1118/10
14/128/11

Atlantic

(đăng kí thi tại đây)

5/10

19/10
22/11
Kỳ thi PET

Oxford English Academy

(đăng kí thi tại đây)

10/82/7
5/1027/8
19/1010/9
23/1115/10
2/1224/10
8/1229/10
14/125/11
Language Link10/85/7
19/1013/9
23/1118/10
14/128/11

Atlantic

(đăng kí thi tại đây)

10/8
15/9
23/11
2/12
8/12
14/12
Kỳ thi FCE

Oxford English Academy

(đăng kí thi tại đây)

28/920/8
16/118/10
26/1118/10
30/1122/10

Atlantic

(đăng kí thi tại đây)

28/9
16/11
26/11
30/11

2. TP Hồ Chí Minh

Kỳ thi Starters, Movers, Flyers

Đơn vị tổ chức

Ngày thi

Hạn đăng ký

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

24-25/8

5/7

7-8/9

19/7

14/9

26/7

28/9

9/8

16/8

23/8

27/10

6/9

10/11

20/9

27/9

30/11

11/10

1/12

11/11

7/12

18/11

25/11

Kỳ thi KET- PET

Sở Giáo dục với Đào tạo TPhường. HCM

15/9

26/7

19/10

30/8

23/11

4/10

8/12

18/10

Kỳ thi FCE

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

28/99/8

30/1111/10
14/1225/10

Tổng hợp

>Các chứng chỉ Cambridge KET, PET, FCE, CAE (trình độ A2, B1, B1, C1) cho học sinh THCS, THPT, sinch viên

>Tổng quan liêu về kỳ thi English Cambridge YLE (Cambridge Starters, Movers, Flyers)


Chuyên mục: