Dẫn từ từ v lít khí co

 - 

Dẫn rảnh V lkhông nhiều khí CO (nghỉ ngơi đktc) đi qua một ống sứ đọng đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm CuO, Fe2O3(ở nhiệt độ cao). Sau Khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X sinh sống bên trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì chế tác thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
Bạn đang xem: Dẫn từ từ v lít khí co

Pmùi hương pháp giải

+) $n_CO = n_CO_2$

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

+)$n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$


Lời giải của GV acsantangelo1907.com

CO + CuO $xrightarrowt^o$Cu + CO2

3CO + Fe2O3 $xrightarrowt^o$2sắt + 3CO2

Từ 2 PTHH => $n_CO = n_CO_2$

Cho khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

$n_CaC extO_3 = frac4100 = 0,04,mol$

Theo PTHH:$n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$

=> nCO = 0,04 mol

=> V = 0,04.22,4 = 0,896 lít

Đáp án phải chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí H2dư qua các thành phần hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung rét làm việc nhiệt độ cao. Sau phản nghịch ứng, các thành phần hỗn hợp chất rắn còn sót lại là


Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung rét đựng hỗn hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO chiếm được hóa học rắn Y. Cho Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần ko tan Z. Giả sử những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Phần không rã Z gồm:


Cho khí CO dư đi qua ống cất 0,2 mol MgO với 0,2 mol CuO nung nóng cho phản nghịch ứng hoàn toàn, nhận được x gam hóa học rắn. Giá trị của x là


Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp bao gồm CuO cùng Al2O3nung nóng đến lúc làm phản ứng hoàn toàn, nhận được 8,3 gam hóa học rắn. Kăn năn lượng CuO bao gồm trong tất cả hổn hợp thuở đầu là


Cho V lít khí CO (ngơi nghỉ đktc) phản ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp rắn có CuO cùng Fe2O3nung lạnh. Sau lúc các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, khối lượng hỗn hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là
Xem thêm: Vững Chãi Hay Vững Trãi - Vững Chãi Chứ Không Phải Vững Trãi

Dẫn khoan thai V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đọng đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn có CuO, Fe2O3(sinh sống ánh sáng cao). Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X làm việc trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Hoà chảy hoàn toàn đôi mươi gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng dung dịch H2SO4loãng thu được 50 gam muối. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao nên V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3và FexOynung lạnh. Sau khi phản nghịch ứng chấm dứt, thu được một,44 gam H2O với a gam hóa học rắn. Giá trị của a là :


Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M bắt buộc sử dụng 1,344 lkhông nhiều H2 (đktc). Toàn cỗ lượng kim loại M hình thành mang lại tác dụng cùng với hỗn hợp HCl dư thu được một,008 lít H2(đktc). Công thức oxit là


Cho khí CO qua ống chứa 15,2 gam hỗn hợp A tất cả CuO cùng FeO nung rét. Sau một thời hạn nhận được các thành phần hỗn hợp khí B với 13,6 gam chất rắn C. Cho B tác dụng cùng với hỗn hợp Ca(OH)2dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là :


Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đọng đựng m gam tất cả hổn hợp Fe3O4cùng CuO nung lạnh đến khi làm phản ứng trọn vẹn thu được 2,32 gam láo hợp kim một số loại. Khí thoát thoát khỏi bình được dẫn qua dung dịch nước vôi vào dư chiếm được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là :


*

*

Cơ quan chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Dàn Ý Sự Bổ Ích Của Những Chuyến Tham Quan Du Lịch Đối Với Học Sinh

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng hình thức social trực tuyến đường số 240/GPhường. – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.


Chuyên mục: Tổng hợp