Curse là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vacsantangelo1907.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
curse
*
cursedanh từ sự nguyền rủa; sự chửi rủa; lời chửi rủa angrily muttering curses khó chịu lđộ ẩm bđộ ẩm đều lời chửi rủa the old mendicant put a curse on her lão hành khất chửi rủa cô ta khổng lồ be under a curse bị chửi rủa to lớn lift a curse vứt một lời thề độc tai ương; tai hoạ the curse of inflation tai hoạ lạm phát gambling is often a curse cờ bạc là bác bỏ thằng bần his wealth turned out lớn be a curse to him sự phú quý thì ra lại là tai hoạ đến ông ta (the curse) (từ lóng) ghê nguyệt của thanh nữ I"ve sầu got the curse today Hôm nay tôi bao gồm kinh curses come trang chính to roost ác mang ác báo not worth a curse không đáng giá một trinc, xứng đáng vứt điđụng tự (to curse at somebody / something) nguyền rủa; chửi rủa khổng lồ curse at one"s ill fate chửi rủa dòng số kiếp rủi ro xấu của bản thân I curse her for spoiling my plans Tôi nguyền rủa cô ta sẽ làm hư chiến lược của mình to curse up hill and down dale (xem) dale lớn be cursed with something khổ cực bởi vì vật gì to be cursed with stammer đau đớn bởi vì loại tật nói cà lăm
*
/kə:s/ danh tự sự nguyền rủa, sự nguyền rủa to lớn Hotline down curses upon someone chửi rủa ai tai ương, tai hoạ; vật gớm tlàm việc, đồ dùng xứng đáng chửi rủa lời thề độc (tôn giáo) sự trục xuất thoát ra khỏi giáo hội (tự lóng) mẫu của nợ (sự thấy gớm...) ((thường) the curse) !curses come home page to road ác trả ác báo !don"t care a curse không đề xuất, bất chấp, không thèm đếm xỉa mang đến !not worth a curse không đáng giá một trinh, xứng đáng bỏ đi !under a curse bị nguyền; bị bùa, bị chài hễ từ nguyền rủa, nguyền rủa báng té ((thường) hễ tính trường đoản cú thừa khứ) làm cho đau đớn, làm đau đớn khổng lồ be cursed with rheumation bị đau buồn vày bệnh dịch phải chăng khớp (tôn giáo) trục xuất thoát khỏi giáo hội !lớn curse up hill và down dale (xem) dale

*


Chuyên mục: Thế giới Game
567live | W88