Listening unit 11 lớp 10 trang 115

     

Phần listening khuyên bảo bí quyết làm bài xích nghe cùng với chủ thể National Parks (Công viên quốc gia). Bài viết hỗ trợ những từ bỏ vựng, cấu trúc yêu cầu để ý cũng giống như gợi nhắc giải bài tập phần listening vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in groups. Ask & answer the following questions. (Làm câu hỏi team. Hỏi cùng trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn nước nhà Cúc Pmùi hương sống đâu?)=> Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi. (Vườn non sông Cúc Phương thơm giải pháp Hà Nội Thủ Đô 160 km về phía Tây Nam.)2. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn tổ quốc Cúc Phương là bao nhiêu?)=> The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres. (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa trong Vườn tổ quốc Cúc Pmùi hương là 200 km vuông.)3. When is the best time lớn visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian nào là thích hợp độc nhất để thăm quan và du lịch Vườn Quốc gia Cúc Phương?)=> The best time to visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October to April. (Thời gian phù hợp duy nhất để thăm quan và du lịch Vườn Quốc gia Cúc Phương thơm là vào mùa khô, từ tháng mười mang đến mon bốn.)4. What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì hoàn toàn có thể được thấy vào Vườn đất nước Cúc Phương?)=> In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves & the one-thousand-year-old tree. (Trong vườn cửa quốc gia Cúc Pmùi hương, bạn cũng có thể nhìn thấy bướm, hang đụng cùng cây cổ trúc 1000 năm tuổi.)

Listen và repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

threatened & endangered species: các loại bị rình rập đe dọa với bao gồm nguy cơ giỏi chủngattack: tấn côngflora: hệ thực đồ fauna: hệ hễ vậtethnic minority: dân tộc tđọc sốenemy: kẻ thù

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen & fill in the missing information. (Nghe với điền đọc tin còn thiếu.)

Script:

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninch Binc, Hoa Binc và Tkhô nóng Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists và scientists alượt thích. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to lớn Cuc Phuong. Many come lớn see the work being done to lớn protect endangered species. According lớn scientists, there are about 2,000 different species of flora and 450 species of faumãng cầu.

Bạn đang xem: Listening unit 11 lớp 10 trang 115

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue"s army was stationed before it made its surprise attaông chồng on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also trang chủ to lớn the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping và farming.

Xem thêm: Viết Lưu Bút Cuối Cấp 2, Lớp 9 Ngắn Gọn Hay, Cách Viết Lưu Bút Lớp 12, Lớp 9 Ngắn Gọn Hay

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in __1960__. (Vườn quốc gia Cúc Pmùi hương chấp thuận được khánh thành năm 1960.)2. Cuc Phuong is located __160 km south west of__Hanoi. (Cúc Phương cách Hà Thành 160 km về phía Tây Nam.)3. In 2002, nearly __100,000 visitors__ visited Cuc Phuong. (Năm 2002, gần 100,000 khách hàng phượt cho thăm Cúc Phương thơm.)4. There are __2,000__different species of flora và __450__species of faumãng cầu. (Có 2,000 loài thực thiết bị với 450 loại động vật không giống nhau.)5. Nguyen Hue’s army was stationed in Quen Voi before it made its __surprise attack__ on Thang Long. (Đội quân của Nguyễn Huệ vẫn đóng góp quân ở Quèn Voi trước khi tiến hành tấn công bất ngờ vào Thăng Long.)

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại với vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn non sông Cúc Phương nằm trong địa phận của bao nhiêu tỉnh?)=> It covers 3 provinces: Ninch Binch, Hoa Binc and Thanh Hoa. (Nó sống 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình với Thanh khô Hóa.)2. How far is it from Hanoi to lớn Cuc Phuong? (Từ TP Hà Nội cho tới Cúc Phương thơm bao xa?)=> It is about 160 kilometeres. (Khoảng 160 km.)3. What bởi vì many people come to Cuc Phuong for? (hầu hết người cho tới Cúc Pmùi hương để làm gì?)=> They come there to lớn see the work being done to lớn protect endangered species. (Họ đến để xem các biện pháp được tiến hành để bảo vệ các loài tất cả nguy cơ tuyệt chủng.)4. When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (tiến công bại) quân xâm lăng công ty Tkhô nóng vào năm nào?)=> Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789. (Nguyễn Huệ đại phá (tiến công bại) quân xâm lược bên Thanh hao vào mùa xuân năm 1789.)5. What vì chưng the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc tgọi số Mường sinh sống Cúc Pmùi hương sống đa số bằng gì?)=> They live sầu mainly on bee keeping and farming. (Họ sinh sống đa số dựa vào nghề nuôi ong với có tác dụng nông.)

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm Việc team. Nói về gần như đường nét tính chất của Vườn quốc gia Cúc Phương.)

A: Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam giới. It was officially opened to lớn the public in 1960.B: In this park you can find many different species of flora and fauna, and see the work being done to lớn protect threatened & endangered species of animals.C: And in this park you can visit the cave sầu of Quen Voi, where Quang Trung"s army was stationed before its surprise attachồng on Thang Long.

Dịch:

A: Vườn non sông Cúc Phương thơm là vườn tổ quốc thứ nhất làm việc VN. Nó thừa nhận được giới thiệu cho tới cộng đồng vào năm 1960.B: Trong khu dã ngoại công viên này, bạn có thể tìm kiếm thấy các loại cồn thực thứ không giống nhau cùng thấy những phương án được triển khai để đảm bảo những loại động vật bị rình rập đe dọa với tất cả nguy hại hay chủng. C: Và vào khu dã ngoại công viên này bạn có thể thăm hang Quèn Voi địa điểm mà lại đội quân của Quang Trng sẽ đóng quân trước cuộc tấn công bất ngờ vào khiếp thành Thăng Long.

Chuyên mục: Tổng hợp