Chú đại bi giảng giải rất hay

     

Hòa thượng Tuyên ổn giảng giải Chụ Đại Bi có lẽ rằng vì chưng dương thế vẫn ở sâu vào thời Mạt pháp: khi pháp nhược ma cường, ma quỷ ác quỷ lộng hành khắp vùng. Trước Ngài chưa có ai từng giảng về Crúc Đại Bi cùng cũng bởi vì một điều cực kì đơn giản: Ngài đó là hóa trang của đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hòa Thượng Tuyên ổn Hóa giảng giải chụ Đại BiCrúc Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

1. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da/ 2. Nam mô a rị da/ 3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da/ 4. Bồ đề tát đỏa bà da/ 5. Ma ha tát đỏa bà da/ 6. Ma ha ca lô ni ca da/ 7. Án/ 8. Tát bàn ra phạt duệ/ 9. Số đát mãng cầu đát tỏa/ 10. Nam mô vớ con kiến lật đỏa y mông a lị da/ 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà/

12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì/ 13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế/ 14. Tát bà a tha đậu du bằng/ 15. A thệ dựng/ 16. Tát bà tát đá, na ma bà tát đa, mãng cầu ma bà già/ 17. Ma pphân tử thị đậu/ 18. Đát điệt tha, án/ 19. A bà lô hê/ trăng tròn. Lô ca đế/ 21. Ca ra đế/ 22.

Di hê rị/ 23. Ma ha người thương đế tát đỏa/ 24. Tát bà tát bà/ 25. Ma ra ma ra/ 26. Ha hê ma hê, rị đà dựng/ 27. Cu lô cu lô yết mông/ 28. Độ lô độ lô phạt già ra đế/ 29. Ma ha phạt già ra đế/ 30. Đà la đà la/ 31. Địa rị ni/ 32. Thất phật ra da/ 33. Giá định giá ra/ 34. Ma ma pphân tử ma ma/ 35. Mục đế lệ/ 36. Y hê di hê/ 37. Thất na thất na38. A ra sam phật ra xá lợi/ 39. Pphân tử sa pphân tử sam/ 40. Phật ra xá da/

*

41. Hô lô hô lô ma ra/ 42. Hô lô hô lô hê rị/ 43. Ta ra ta ra/ 44. Tất lỵ tất lỵ/ 45. Tô rô tô rô/ 46. Bồ đề dạ – nhân tình đề dạ/ 47. Bồ đà dạ – ý trung nhân đà dạ/ 48. Di đế rị dạ/ 49. Na ra cẩn trì/ 50. Địa lỵ sắt ni na/ 51. Ba dạ ma na/ 52. Ta bà ha/ 53. Tất đà da/ 54. Ta bà ha/ 55. Ma ha tất đà dạ/ 56. Ta bà ha/ 57. Tất đà du nghệ/ 58. Thất bàn ra dạ/ 59. Ta bà ha/  60.Na ra cẩn trì/ 61. Ta bà ha/ 62. Ma ra na ra/ 63. Ta bà ha/

64. Tất ra tăng a mục khế da/ 65. Ta bà ha/ 66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ/ 67. Ta bà ha/ 68. Giả cat ra a tất đà dạ/ 69. Ta bà ha/ 70. Ba đà ma yết vớ đà dạ/ 71. Ta bà ha/ 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da/ 73. Ta bà ha/ 74. Ma bà lợi chiến hạ yết ra dạ/ 75. Ta bà ha/ 76. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da/ 77. Nam tế bào a lị da/ 78. Bà lô kiết đế/ 79. Thước bàn ra dạ/ 80. Ta bà ha/ 81. Án tất điện đô/ 82. Mạn đà ra/ 83. Bạt đà dạ/ 84. Ta bà ha

Hòa Thượng Tuim Hóa giảng giải Chú Đại Bi

Kệ tụng

Thủ nhãn thông thiên đại tổng trì.

Bạn đang xem: Chú đại bi giảng giải rất hay

Chấn rượu cồn tam thiên nhân loại thì.

Hữu duyên vô duyên ổn hàm nhiếp đáp hóa.

Từ bi phổ độ Diêm phù đề

Từ trước đến thời điểm này, không ít người dân sẽ giảng rộng về Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, mà lại chưa xuất hiện vị như thế nào giảng giải chụ Đại Bi. Thực vậy, vô cùng khó khăn giảng giải về chụ Đại Bi. Vì khiếp văn thần chụ này thuộc vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay nhằm giảng giải về thần chú này, trước tiên tôi xin đưa ra một bài bác kệ nhằm thuyết minch cho ý nghĩa sâu sắc của thần chú:

Đại bi đại crúc thông thiên địa

Nhất bách độc nhất vô nhị thiên thập vương vãi hoan

Đại trường đoản cú đại bi năng khử bệnh

Nghiệt kính độc nhất chiếu đổi mới cao huyền.

Nghĩa là:

Thần chú Đại bi bao gồm công suất thông cả thiên con đường, thấu cả âm phủ. Người làm sao thường xuyên trì niệm chú này hằng ngày 108 biến chuyển, niệm ndại dột ngày như thế thì có thể khiến Thập điện Minc vương vãi hoan tin vui. Năng lực Từ và Bi của thần crúc có thể chữa trị lành toàn bộ đều tật bệnh với khiến cho đài gương chiếu tội sáng sủa ngời ngời.

Đại bi đại crúc thông thiên địa

khi quý khách niệm thần crúc này thì ttách khu đất đều chấn động, cả pháp giới đưa rung. Trên thông cả cõi trời, dưới thấu mọi cả các cõi giới địa ngục. Khắp cả phần đa pháp giới ttránh bạn hầu hết thông cảm với khen thưởng công đức.

Nhất bách tốt nhất thiên thập vương hoan

Nếu quý vị niệm thần chụ này hàng ngày 108 biến chuyển, niệm nlẩn thẩn ngày những điều đó, có nghĩa là vào tầm 3 năm. Niệm thần chú này liên tiếp vào 3 năm ko cách biệt, không loại trừ một ngày, bất luận quý khách gồm bận rộn như thế nào thì cũng không bao giờ quên niệm, thì rất có thể khiến cho mười vị vua điều hành và quản lý quá trình làm việc vùng âm ti cũng buộc phải hoan tin vui. có nghĩa là từ vua Diêm La quản lý điện sản phẩm 10, cùng tất cả những tầm thường sinch hiện nay đang bị tội báo làm việc trong 10 âm ti ấy những được vui mừng.

Đại từ bỏ đại bi năng khử bệnh

Năng lực Từ với Bi của thần chụ này có thể chữa lành toàn bộ đều bị bệnh. Vì sao Điện thoại tư vấn là crúc Đại Bi? Là vì: “Bi năng bạt khổ”. Nghĩa là Bi tất cả công năng tạo nên mọi khổ nạn của chúng sinch được tiêu trừ. Còn “Từ năng dữ lạc”. Lòng Từ hay mang đến thú vui cho chúng sinch. Vì thần crúc này khả năng sút khổ ban vui đến gần như chúng sinc nên người ta gọi là Crúc Đại Bi. Chủ yếu hèn tuyệt nhất là công năng trị lành rất nhiều bị bệnh. Bất luận khách hàng bị bị bệnh gì, ví như quý khách trì niệm Chụ Đại Bi, thì gần như bệnh dịch khổ hầu hết được tiêu trừ.

Xem thêm:

Có bạn vẫn thắc mắc: “Tôi đang niệm Chú Đại Bi rồi, vì sao không thôi bệnh?” Quý vị chưa khỏi bệnh là do quý khách chưa vận hết dạ thành trong những lúc trì niệm. Với lòng chí thành, chắc hẳn rằng quý vị sẽ có được sự cảm ứng Khi niệm crúc.

Nghiệt kính tốt nhất chiếu biến đổi cao huyền

Lúc khách hàng trì niệm từng ngày 108 biến chuyển chụ Đại Bi, niệm vào 1000 ngày như vậy thì Thập điện Minc Vương vui mắt với toàn bộ hầu như mắc bệnh hầu hết được tiêu trừ. Trong trong cả 1000 ngày, tức 3 năm này, quý vị vẫn thắng lợi được không ít công đức rồi. Bởi do vào 3 năm này, từng ngày quý khách số đông gia vai trung phong trì tụng thần chụ đề nghị không có điều kiện để chế tạo tthâm độc nhân. Quý vị ko uống rượu, ko ăn uống thịt, ko ăn ngũ vị tân.

Trong âm phủ tất cả một đài gương báo tội Điện thoại tư vấn là “nghiệt kính đài”, nếu như khách hàng gây một nghiệp ác nào thì nghiệp ấy đang biểu hiện rõ trong đài gương kia. Cũng giống hệt như hình ảnh đang chỉ ra trên màn hình họa xi nê vậy. Ví nlỗi một bạn, đời này tạo tội gần kề nhân, thì trong gương báo tội đã hiện ra chình ảnh người ấy sẽ thịt fan.

Nếu fan ấy khiến nghiệp trộm cắp thì trong gương đang hiện tại hình bạn ấy đã đi trộm cắp. Nếu người ấy tạo nghiệp đốt phá cửa nhà tín đồ không giống thì vào gương đang hiện ra ví dụ hành động đốt đơn vị ấy. Còn nếu quý vị không khiến tạo nên thâm độc gì cả thì sao? Thì chẳng tất cả gì chỉ ra trong kính kia cả.

*

Vậy đề nghị, nếu như quý vị trì tụng thần Crúc Đại Bi trong 3 năm thì Khi gương nghiệp soi chiếu mang đến, tội báo của khách hàng sẽ tiến hành tẩy sạch mát. Nơi âm ti ấy sẽ treo lên một tnóng bảng ghi rằng: “Người này đã từng có lần trì tụng Crúc Đại Bi, tội báo của bạn này số đông đã có được hóa giải toàn thể.”

Tất cả những vị quỷ thần vào âm ti đông đảo cúi đầu lễ bái sùng kính fan trì chụ này hệt như lễ bái cung kính chỏng Phật vào cha đời thừa khứ đọng, hiện giờ, vị lai vậy. Đồng thời những vị quỷ thần ấy sẽ phù trì fan trì chụ cũng giống như họ hay hầu cận chư Phật vậy, cùng các vị quỷ thần đều thông tin lẫn nhau biết là không nên phá quấy fan trì chụ này. Thần lực của chú Đại Bi thật là tất yêu nghĩ bàn.

Hòa thượng Tuyên giảng giải Chụ Đại Bi: 1. Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da

Từng Ngày bọn họ vẫn thường tụng Nam tế bào A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Nhưng quý vị bao gồm biết Nam mô Tức là gì không? Chắc là cực kỳ ít fan hiểu rằng. Cách trên đây vài năm, có lần tôi đã đặt sự việc này trong một pháp hội tuy nhiên không một fan như thế nào đạt được câu vấn đáp hoàn chỉnh cả.Nam mô, phiên âm chữ Na ma tự giờ Phạn. Nước Trung Hoa dịch là “Quy y”; Cũng dịch là “Quy mạng kính đầu”. Có nghĩa là:

“Con xin lấy toàn bộ sinh mạng của nhỏ về nương tựa vào chư Phật”. Cái bạn dạng vấp ngã của bản thân không hề nữa. Mà nhỏ xin dâng trọn vẹn thân mạng bản thân lên clỗi Phật. Nếu chỏng Phật mang đến con sống thì con sống; Bảo con chết thì nhỏ bị tiêu diệt. Con hoàn toàn tin vào clỗi Phật. Đó call là “Quy mạng”. Còn “Kính đầu” có nghĩa là rất là cung kính và dựa dẫm vào đức Phật. Đó là chân thành và ý nghĩa của Nam tế bào. Còn “Quy y” tức là rước không còn thân cùng trung khu của mình, đem không còn cả mạng sống của chính mình trsống về dựa dẫm vào đức Phật.

Nói bao quát. Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ domain authority Có nghĩa là “Xin quy y Tam Bảo vô bờ vô tận trong mọi mười phương”. Đó đó là bạn dạng thể của Bồ tát Quán Thế Âm. Quí vị buộc phải khởi vai trung phong Từ Bi mà trì niệm.

Giảng giải chú Đại Bi: Tam Bảo

Mặc dù đó là bạn dạng thể của Bồ – tát Quán Thế Âm, tuy nhiên cũng Có nghĩa là quy y với toàn cục chư Phật trong mười pmùi hương, suốt cả bố đời: Quá khứ, bây chừ,vị lai. Lúc quí vị trì niệm thần chụ này. Không đa số chỉ cảnh báo bản thân quy y với Tam Bảo thường xuyên trụ vào khắp mười phương vô biên vô tận mà lại còn hỗ trợ tất cả hầu như loại thơ mộng lúc nghe đến được thần chú này cũng rất nhiều quay về quy y, kính lễ mười phương thơm cha đời thường trụ Tam Bảo.

Quý vị bao gồm biết Tam bảo là gì không? Đó là Phật bảo, Pháp bảo cùng Tăng bảo. Quý vị nên biết rằng, bên trên trần thế này Phật bảo là cao thâm duy nhất. Cũng thay, Pháp bảo và Tăng bảo là điều cao thượng và trân quý duy nhất. Không hầu như cao niên sinh hoạt trần gian Ngoài ra cao niên đối với những cảnh giới xuất trần thế, cho tới so với cõi trời phi tưởng phi phi tưởng nữa. Không còn có gì cừ khôi rộng Tam bảo trong Phật pháp nữa.

Trong mười pháp giới thì cảnh giới Phật là tối đa. Thế nên bọn họ cần được kính cẩn quy ngưỡng và tín thọ địa điểm Tam bảo cao siêu, phân phát khởi tín vai trung phong kiên cố cùng thâm sâu, không một mảy may nghi ngờ. Có tín đồ đã hỏi: Quy y Tam bảo đang bổ ích ích gì?

Giảng giải chú Đại Bi: Lợi ích Quy y

Tối tphát âm nhất là lúc quý khách quy y Phật rồi thì đời đời kiếp kiếp không hề đọa vào âm phủ nữa; khi quý khách quy y Pháp rồi thì đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp không thể đọa vào mặt hàng ngạ quỷ (quỷ đói) nữa; khi quý vị quy y Tăng rồi thì quývị không còn bị đọa làm loài súc sinch nữa. Đây là hầu như đạo lý cnạp năng lượng bạn dạng của Việc quy y Tam bảo.

Nhưng Khi vẫn quy y rồi, khách hàng phải từ bỏ nguyện cùng tinch tấn thực hành thực tế các Việc lành, tương ứng với lời dạy của đức Phật thì mới xứng đáng Hotline là quy y. Nếu quý khách vẫn tồn tại giữ nguyên các tập khí ngày trước như gần kề sinh, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, giả dối, nghiện nay ngập với làm phần đa điều mình thích để thỏa mãn nhu cầu ngũ dục thì quý khách không thể làm sao tránh ngoài đọa vào 3 con đường ác (ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh). Bngơi nghỉ bởi vì trong Phật pháp không có sự nhân nhượng.

Quý vị tất yêu nói: “Tôi vẫn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, buộc phải tôi sẽ không lúc nào bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Vậy nên tôi bao gồm quyền có tác dụng điều gì tôi muốn…” Quý vị cần thay đổi, gửi hóa đông đảo tập vận xấu của chính mình cùng lành mạnh và tích cực thực hành thực tế những bài toán thiện tại, ngừng khoát không lúc nào làm cho đầy đủ việc ác nữa. Nếu khách hàng còn liên tiếp có tác dụng hầu như vấn đề xấkhối u ác, thì quý khách sẽ ảnh hưởng đọa ngay lập tức vào âm ti. Đạo Phật ko giống như nước ngoài đạo. Họ tuim bố rằng:

*

“Quan trọng tuyệt nhất là ý thức. Nếu gồm ý thức thì dù là làm việc ác, cũng có thể vào được thiên con đường. Còn ngược chở lại, nếu như ai thiếu hụt lòng tin, dù có ráng sức thao tác làm việc phúc đức, thì cũng trở thành rơi vào tình thế hỏa ngục”. Nếu quý vị tin vào đức Phật mà lại vẫn chế tạo những nghiệp ác thì nhất mực quý khách có khả năng sẽ bị đọa vào âm ti. Dù quý khách hoài nghi vào đức Phật, cơ mà vẫn ráng mức độ thao tác làm việc phước thiện nay thì quý vị vẫn được lên thiên đường. Phật pháp không lúc nào hấp dẫn nhỏ người bằng cách nói:

“Nếu quý vị tin vào đức Phật, thì các điều sẽ tiến hành như ý.” Ngược lại, ví như khách hàng tin vào đức Phật nhưng vẫn ko Chịu đựng từ vứt những vấn đề ác thì khách hàng vẫn phải bị đọa vào âm ti. “Được rồi”. Quý vị lại thắc mắc: “Nếu đang tin Phật rồi cơ mà cũng đọa vào âm ti như hoài nghi, thì tại vì sao nên quy y Tam bảo?” Chân chính quy y Tam bảo tức là cần từ bỏ bỏ Việc ác, quay về con đường thiện, sửa đổi những lầm lỗi.

Như một tín đồ được knhị sinh lại với thương hiệu new, từ bỏ phía trên chỉ làm cho đơn thuần hầu hết Việc lành. Không làm phần lớn câu hỏi xấkhối u ác tính nữa. Nhỏng chũm new có được tiện ích thực tế. Chính vì vậy nhưng mà câu chú: Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da bao gồm nghĩa là: “Quy y Tam bảo cực kỳ vô vàn vào mọi mười phương”. khi quý khách trì niệm chụ này, cũng có thể góp tiêu trừ được phần lớn ách nàn mang lại quývị.

Giảng giải chụ Đại Bi: Niệm chụ bắt buộc bền lâu

Lúc chạm chán tai chướng, quý vị giỏi hay trì niệm: Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority thì tai chướng ấy tức thì được tiêu trừ. Tai nạn Khủng đã trở thành tai nạn đáng tiếc nhỏ, và ví như chạm mặt tai nạn thương tâm bé dại thì cũng biến thành được tiêu sạch mát. Chụ này được Điện thoại tư vấn là “Tiêu tai pháp”, là 1 trong những trong năm bộ chú hộ ma. Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ domain authority cũng có cách gọi khác là “Tăng ích pháp”.

Nghĩa là từ trước tới lúc này khách hàng đã từng gieo trồng những thiện căn uống, cùng vẫn hay trì tụng chụ này, thì thiện tại căn của quý khách vẫn lớn lên thêm gấp các lần, lợi lạc ko kể xiết. Nên crúc này được điện thoại tư vấn là “Tăng ích pháp”. Quývị hoàn toàn có thể niệm toàn cục crúc Đại Bi, hoặc chỉ việc niệm câu chụ trước tiên này thôi: Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da là “Thành tựu pháp”, bất luận khách hàng muốn điều gì, thì ssống nguyện ssống cầu của khách hàng đa số được thành tựu như ý mong.

Nếu khách hàng không tồn tại nam nhi nhưng mà hy vọng cầu sinc nam nhi, tuyệt niệm Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da đang sinh được con trai. Nhưng khách hàng bắt buộc trì niệm với tâm trí thành, chưa phải chỉ niệm một hai ngày rồi thôI, nhưng mà buộc phải niệm liên tiếp tối thiểu là trong ba năm. Nếu khách hàng không tồn tại được bạn tốt, nhưng ước ao gặp mặt được một fan, tuyệt niệm Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da thì tức tốc gặp được ngay lập tức chúng ta lành.


Chuyên mục: