Cho m gam hỗn hợp cu và fe2o3

     
*


Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe2O3 vào dung dịch HCl, kế tiếp làm phản ứng hoàn toàn nhận được dung dịch Y chứa 2 chất rã cùng còn sót lại 0,2m gam chất rắn chưa rã. Tách cho chỗ chưa tung, đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp Y chiếm được 43,08g kết tủa. Giá trị của m là :


*
Nhóm học hành facebook miễn giá thành đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Hỏi bài bác tập, thầy cô acsantangelo1907.com vấn đáp miễn phí!

*
Thi online trên app acsantangelo1907.com. Tải ngay!


Đáp án A

Đặt nFe2O3 (X) = x mol

Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2

Dung dịch Y đựng 2 chất tan là CuCl2 x mol cùng FeCl2 2x mol. Chất rắn chưa tung bao gồm trọng lượng 0,2m là Cu.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp cu và fe2o3

nCl = 2x + 4x = 6x mol

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag

2x -> 2x

Ag+ + Cl- -> AgCl

6x -> 6x

=> mkết tủa = 2x.108 + 6x.143,5 = 43,8 => x = 0,04 mol

Bảo toàn khối lượng: mrắn = mCu = m – 160x – 64x = 0,2m

=> m = 11,2g


*

*

*

Cho 5,6g các thành phần hỗn hợp X gồm Mg, MgO bao gồm tỉ trọng mol tương ứng là 5 : 4 tan hoàn toản vào dung dịch tất cả hổn hợp đựng HCl và KNO3. Sau làm phản ứng nhận được 0,224 lít khí N2O (đktc) với hỗn hợp Y chỉ cất muối bột clorua. Biết những bội phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối. Gía trị của m là:


Hòa rã trọn vẹn 15,6 gam các thành phần hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO với CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 với NaNO3, nhận được hỗn hợp X chỉ cất muối sunfat trung hòa của kim loại, các thành phần hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O với 0,02 mol NO. Cho X bội phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, nhận được 89,15 gam kết tủa. Lọc kết tủa nung vào không gian đến cân nặng ko thay đổi, nhận được 84,386 gam chất rắn. Nồng độ Tỷ Lệ của FeSO4 vào X có giá trị sớm nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Cho các thành phần hỗn hợp gồm 0,04 mol Al với 0,35 mol sắt tác dụng với hỗn hợp cất tất cả hổn hợp gồm Cu(NO3)2 cùng H2SO4, thu được 2,24 lít ( đktc) tất cả hổn hợp nhì khí ( gồm NO với H2), dung dịch chứa m gam muối hạt và 10, 04 gam tất cả hổn hợp nhị sắt kẽm kim loại ( trong đó kim loại khỏe khoắn hơn chiếm phần 80,88% khối lượng). Giá trị của m là


Hòa tung hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X tất cả Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 bắt buộc sử dụng không còn 430ml dung dịch H2SO4 1M thu được các thành phần hỗn hợp Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, mặt khác thu được hỗn hợp Z chỉ chứa những muối bột sunfat dung hòa. Cô cạn dung dịch Z nhận được 56,9 gam muối khan. Thành phần Phần Trăm của Al trong tất cả hổn hợp X có mức giá trị sớm nhất là:


Hòa rã hết 31,12 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg, sắt, Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa H2SO4 với KNO3. Sau bội nghịch ứng thu được 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) có (CO2; NO; NO2; H2) bao gồm tỉ kăn năn tương đối đối với H2 là 14,6 và hỗn hợp Z chỉ đựng các muối hòa hợp với tổng trọng lượng là m gam. Cho BaCl2 dư vào Z thấy lộ diện 140,965 gam kết tủa Trắng. Mặt không giống, cho NaOH dư vào Z thì thấy có 1,085 mol NaOH bội nghịch ứng mặt khác lộ diện 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc) bay ra. Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn. Cho các nhận định và đánh giá sau:

(a) Giá trị của m là 82,285 gam.

(b) Số mol của KNO3 vào hỗn hợp ban sơ là 0,225 mol.

(c) Phần trăm cân nặng của FeCO3 trong X là 18,638%.

(d) Số mol của Fe3O4 trong X là 0,05 mol.

(e) Số mol Mg trong X là 0,15 mol

Số nhận định và đánh giá đúng là:


A.

Xem thêm: Giáo Án Âm Nhạc 6 Bài 4: Tập Đọc Nhạc: Tđn Số 5 Lớp 6 Vào Rừng Hoa

4


B. 1


C. 3


D. 2


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ ĐK khóa đào tạo tại acsantangelo1907.comLiên kết
Thông tin Vietjaông chồng
Tải ứng dụng

Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Quý Khách đã tài năng khoản? Đăng nhập


acsantangelo1907.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận cùng với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Quý khách hàng chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng phương pháp ĐK, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập cửa hàng email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu đăng nhập

quý khách chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


acsantangelo1907.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


quý khách vui vẻ vướng lại biết tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
email.com
acsantangelo1907.com

Chuyên mục: Tổng hợp