Cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ thường xuyên bên trên $R$ bên cạnh đó hàm số $y = left| fleft( x ight) ight|$ bao gồm thiết bị thị nhỏng hình vẽ mặt, xác định số điểm rất trị của vật dụng thị hàm số $y = fleft( x ight ight)$.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên r


*

Phương pháp giải

- Dựng thiết bị thị hàm số $y = fleft( x ight)$ trường đoản cú đồ thị hàm số $y = left| fleft( x ight) ight|$

- Dựng thiết bị thị hàm số $y = fleft( left ight)$ đã có được từ thứ thị hàm số $y=fleft( x ight)$


Lời giải của GV acsantangelo1907.com

Từ hình vẽ ta bao gồm vật dụng thị hàm số $y = fleft( x ight)$ là một trong những trong nhì vật thị dưới đây:


*

Từ nhì đồ thị trên ta dựng được thứ thị $y = fleft( ight)$ là 1 trong trong đồ dùng thị bên dưới đây:


*

Từ hai vật thị ngơi nghỉ trên ta thấy: Ở cả nhì trường đúng theo thì hàm số $y = fleft( ight)$ đều phải sở hữu $5$ điểm rất trị.

Đáp án nên chọn là: b


*

Một số em Lúc quan lại giáp thứ thị hàm số $y=f(|x|)$ vẫn đếm nhầm thêm hai điểm giao của đồ thị hàm số cùng với trục hoành dẫn mang đến nghĩ rằng có $7$ điểm cực trị và không tuyển chọn được lời giải.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả đạo hàm trên $left( a;b ight)$. Nếu $f"left( x ight)$ thay đổi lốt tự âm sang dương qua điểm $x_0$nằm trong ((a;b)) thì


Giả sử $y = fleft( x ight)$ tất cả đạo hàm trung học cơ sở bên trên $left( a;b ight)$. Nếu $left{ egingatheredf"left( x_0 ight) = 0 hfill \ f""left( x_0 ight) > 0 hfill \ endgathered ight.$ thì


Cho những tuyên bố sau:

1. Hàm số $y = fleft( x ight)$ đạt cực lớn trên $x_0$ khi và chỉ khi đạo hàm đổi vết từ dương lịch sự âm qua $x_0$.

2. Hàm số $y = fleft( x ight)$ đạt rất trị tại $x_0$ Khi còn chỉ Khi $x_0$ là nghiệm của đạo hàm.

Xem thêm: Tìm Chu Vi Của Tam Giác Đầy Đủ Các Loại, Tìm Chu Vi Của Tam Giác

3. Nếu $f"left( x_0 ight) = 0$ và $f""left( x_0 ight) = 0$ thì $x_0$ không phải là cực trị của hàm số $y = fleft( x ight)$ đang đến.

4. Nếu $f"left( x_0 ight) = 0$ và $f""left( x_o ight) > 0$ thì hàm số đạt cực to trên $x_0$.

Các tuyên bố đúng là:


Điều khiếu nại nhằm hàm số bậc bố không tồn tại cực trị là phương thơm trình $y" = 0$ có:


Chọn phát biểu đúng:


Số điểm rất trị của vật thị hàm số $y = dfracx - 12 - x$ là:


Phương trình con đường trực tiếp đi qua nhị điểm rất trị của đồ dùng thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ là:


Hàm số như thế nào sau đây không tồn tại rất trị?


Hàm số $fleft( x ight) = 2sin 2x - 3$ đạt cực tiểu tại:


Đồ thị hàm số nào sau đây gồm $3$ điểm rất trị?


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ gồm đạo hàm $f"left( x ight) = left( x -1 ight)left(x^2- 2 ight)left( x^4 - 4 ight)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = fleft( x ight)$ là:


Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có $2$ điểm cực trị$A,;B.$ Diện tích tam giác$OAB;$ với $O(0;0)$ là nơi bắt đầu tọa độ bằng:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả bảng thay đổi thiên trên khoảng $left( 0;2 ight)$ nlỗi sau:


*

Khẳng định như thế nào sau đây là xác định đúng:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ gồm bảng trở thành thiên như sau:


*

Khẳng định nào sau đây là xác minh sai:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ có bảng biến đổi thiên nhỏng sau. Khẳng định làm sao bên dưới đấy là đúng?


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ bao gồm bảng vươn lên là thiên nlỗi hình bên dưới, chọn khẳng định sai:


Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ đạt cực tè tại:


Cho hàm số $y = dfrac - x^2 + 3x + 6x + 2$, lựa chọn tóm lại đúng:


Cho hàm số bậc nhì $y = fleft( x ight)$ bao gồm thứ thị nlỗi hình vẽ mặt, một hàm số $gleft( x ight)$ khẳng định theo $fleft( x ight)$ gồm đạo hàm $g"left( x ight) = fleft( x ight) + m$. Tìm tất cả các cực hiếm thực của tsay đắm số $m$ nhằm hàm số $gleft( x ight)$ không tồn tại cực trị.


Điểm ở trong đường trực tiếp (d:x-y-1=0) phương pháp mọi hai điểm cực trị của đồ gia dụng thị hàm số (y=x^3-3x^2+2) là


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đồ vật thị nhỏng mẫu vẽ bên.


Trên đoạn (left< - 3;,3 ight>,) hàm số sẽ đến bao gồm mấy điểm cực trị?


Cho hàm số (fleft( x ight) = ax^3 + bx^2 + cx + d) (cùng với (a,)(b,)(c,)(d in mathbbR) với (a e 0)) có đồ gia dụng thị nhỏng hình vẽ. Số điểm rất trị của hàm số (gleft( x ight) = fleft( - 2x^2 + 4x ight)) là


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả vật thị (f"left( x ight)) nlỗi hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục bên trên (mathbbR) và bao gồm bảng xét lốt (f"left( x ight)) nlỗi sau:

*

Hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm từng nào điểm rất trị?


Cho hàm số (fleft( x ight)) gồm bảng vươn lên là thiên như sau:

*

Số điểm rất trị của hàm số (fleft( x^2 - 2x ight)) là:


Số điểm cực trị của hàm số (y = left| x^2 - 3x + 2 ight|) là:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ liên tiếp trên $R$ đồng thời hàm số $y = left| fleft( x ight) ight|$ có thiết bị thị như hình vẽ mặt, xác minh số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = fleft( ight)$.

Xem thêm: Dàn Ý Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 9 Đề 4 Mới Nhất 2021, Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 3


Số điểm cực đại của hàm số (y = left( x - 1 ight)left( x - 2 ight)left( x - 3 ight)...left( x - 100 ight)) bằng:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tiếp bên trên (mathbbR) cùng gồm thiết bị thị (f"left( x ight)) nhỏng hình mẫu vẽ mặt. Số điểm cực to của hàm số (gleft( x ight) = fleft( - x^2 + x ight)) là:


Cho nhị hàm số bậc bốn (y = fleft( x ight)) với (y = gleft( x ight)) bao gồm các đồ dùng thị như hình tiếp sau đây (2 thiết bị thị bao gồm đúng 3 điểm chung).

*

Số điểm rất trị của hàm số (hleft( x ight) = f^2left( x ight) + g^2left( x ight) - 2fleft( x ight).gleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đạo hàm (f"(x)) tất cả vật thị như hình dưới đây

*

Số điểm rất trị của hàm số (gleft( x ight) = 8fleft( x^3 - 3x + 3 ight) ) (-left( 2x^6 - 12x^4 + 16x^3 + 18x^2 - 48x + 1 ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight) = ax^4 + bx^2 + c) biết (a > 0), (c > 2017) cùng (a + b + c

gmail.com


Chuyên mục: Tổng hợp