Cho 29 gam hỗn hợp gồm al, cu và ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch hno3 1,5m, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí x (đktc) gồm no và n2o

     

Cho 29 gam tất cả hổn hợp gồm Al, Cu cùng Ag công dụng vừa đủ cùng với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, nhận được hỗn hợp chứa m gam muối hạt và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm NO với N2O. Tỉ kăn năn của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Cho 29 gam hỗn hợp gồm al, cu và ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch hno3 1,5m, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí x (đktc) gồm no và n2o

Phương pháp giải

+) Nếu sản phẩm khử chỉ tất cả NO cùng N2O thì nHNO3 phản ứng = 4nNO + 10nN2O = 1,3 mol

Mà theo đầu bài bác nHNO3 phản bội ứng = 0,95.1,5 = 1,425 mol > 1,3 mol

=> trong dung dịch tất cả sản phẩm khử là NH4NO3 (x mol)

+) nHNO3 bội phản ứng = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3

+) Bảo toàn e: nNO3 = ne mang đến = ne thừa nhận = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3

+) mmuối bột = mkim loại + mgốc NO3 + mNH4NO3


Lời giải của GV acsantangelo1907.com

Đặt nNO = amol; nNO2 = b mol

=> a + b = 0,25 mol (1)

$arM_X=frac30a+44ba+b=16,4.2$ (2)

Từ (1) với (2) => a = 0,2 mol; b = 0,05 mol

Nếu thành phầm khử chỉ có NO cùng N2O thì nHNO3 phản nghịch ứng = 4nNO + 10nN2O = 1,3 mol

Mà theo đầu bài bác nHNO3 bội nghịch ứng = 0,95.1,5 = 1,425 mol > 1,3 mol

=> trong dung dịch có sản phẩm khử là NH4NO3 (x mol)

=> nHNO3 phản bội ứng = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 => 1,425 = 1,3 + 10x

=> x = 0,0125 mol

Bảo toàn e: nNO3 = ne mang đến = ne nhận = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = 1,1 mol

mmuối = mkim loại + mgốc NO3 + mNH4NO3 = 29 + 1,1.62 + 0,0125.80 = 98,2 gam

Đáp án nên chọn là: a


*

+ quên tính trọng lượng NH4NO3 sống phnghiền tính cuối => chọn nhầm B

+ quên nhấn xét muối tất cả NH4NO3 không => lựa chọn nhầm D


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tung hoàn toàn 11,90 gam các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z bởi hỗn hợp H2SO4 sệt, lạnh nhận được 7,616 lít khí SO2 (đktc), 0,640 gam S và hỗn hợp T. Cô cạn dung dịch T nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m


Hòa tung hoàn toàn 12 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu (tỉ trọng mol 1 : 1) bởi axit HNO3, chiếm được V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X (có NO và NO2) cùng hỗn hợp Y (chỉ đựng nhị muối và axit dư). Tỉ kân hận của X đối với H2 bởi 19. Giá trị của V là


Hoà rã hoàn toàn 8,862 gam tất cả hổn hợp có Al và Mg vào hỗn hợp HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (sinh hoạt đktc) tất cả hổn hợp Y bao gồm nhì khí ko color, trong số đó có một khí hoá nâu vào bầu không khí. Khối hận lượng của Y là 5,18 gam. Cho hỗn hợp NaOH (dư) vào X và nấu nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm trọng lượng của Al trong hỗn hợp thuở đầu là


Hòa chảy hoàn toàn 100 gam tất cả hổn hợp X có sắt, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3 (dư). Kết thúc phản ứng nhận được 13,44 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O theo tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là 3 : 2 : 1 với dung dịch Z (ko đựng muối bột NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m với số mol HNO3 đã làm phản ứng theo lần lượt là


Cho 10 gam hỗn hợp sắt, Cu (trong các số đó sắt chỉ chiếm 40% kân hận lượng) vào một lượng axit H2SO4 đặc, làm cho nóng. Sau khi phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được hỗn hợp X, V lít khí SO2 (ngơi nghỉ đktc) cùng sót lại 6,64 gam sắt kẽm kim loại không chảy. Giá trị của V là
Xem thêm: Đền Vua Đinh Vua Lê Ninh Bình, Lễ Hội Đền Vua Đinh, Đền Vua Lê

Hoà rã a gam Cu với sắt (Fe chiếm phần 30% về kăn năn lượng) bởi 50 ml hỗn hợp HNO3 63% (D = 1,38 g/ml). Sau lúc làm phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được hóa học rắn X cân nặng 0,75a gam, dung dịch Y và 6,104 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí NO với NO2 (đktc). Cô cạn Y thì số gam muối bột nhận được là


Hòa tung trọn vẹn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có N2, N2O và dung dịch đựng 8m gam muối. Tỉ khối hận của X đối với H2 bởi 18. Giá trị của m là


Cho 29 gam tất cả hổn hợp bao gồm Al, Cu với Ag tính năng vừa đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, nhận được dung dịch chứa m gam muối cùng 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ kân hận của X đối với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gam Zn, Fe cùng Mg vào dung dịch HCl dư chiếm được dung dịch Y. Thêm tiếp KNO3 dư vào hỗn hợp Y thì chiếm được 0,672 lít khí NO độc nhất vô nhị (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kân hận lượng Fe có vào m gam hỗn hợp X là:


Hòa tung 11,6 gam các thành phần hỗn hợp A có sắt và Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khi kim loại tung hết chiếm được hỗn hợp X (không tồn tại NH4+) cùng V lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp khí B (tất cả 2 hóa học gồm tỉ lệ mol 3 : 2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung lạnh vào không gian cho khối lượng không đổi thu được 16 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z được chất rắn T. Nung T mang lại cân nặng không đổi chiếm được 41,05 gam hóa học rắn. Biết những làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Nồng độ tỷ lệ của Fe(NO3)3 trong X là


Hỗn hợp A gồm kim loại R (hóa trị I) và kim loại X (hóa trị II). Hòa rã 3 gam A vào dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 thu được 2,94 gam hỗn hợp khí B gồm NO2 và SO2 (không hề sản phẩm khử khác). Biết VB = 1,344 lít (đktc). Khối lượng muối thu được là:


Cho 0,87 gam tất cả hổn hợp tất cả Fe, Cu, Al vào trong bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau lúc những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được 0,32 gam hóa học rắn cùng bao gồm 448 ml khí (đktc) bay ra. Thêm tiếp vào trong bình 0,425 gam NaNO3 Khi các phản nghịch ứng xong xuôi thì thể tích khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) tạo thành và cân nặng muối vào hỗn hợp là


Cho các thành phần hỗn hợp có 0,04 mol Al cùng 0,35 mol sắt tác dụng cùng với hỗn hợp đựng hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 với H2SO4, nhận được 2,24 lít ( đktc) các thành phần hỗn hợp nhì khí ( gồm NO và H2), dung dịch cất m gam muối hạt cùng 10, 04 gam tất cả hổn hợp hai kim loại ( trong các số đó sắt kẽm kim loại to gan rộng chiếm 80,88% kân hận lượng). Giá trị của m là


*

*

Cơ quan liêu chủ quản: Công ty Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin cùng Truyền thông.


Chuyên mục: Tổng hợp