Chính đáng tiếng anh là gì

     
Nhưng đâu là nhóc giới thân planer phải chăng, thực tiễn và nỗi lo lắng thái thừa, không có nguyên do xác đáng?
Kinh-thánh cho 1 nguyên do xác đáng là tại vì sao học thuyết này vô cùng thông dụng trong các cộng đồng tôn giáo của trần gian.

Bạn đang xem: Chính đáng tiếng anh là gì


The Scriptures offer a sound reason why this teaching is so prevalent in the religious communities of this world.
Tương tự như thế, lớp tín đồ canh giữ sẽ loan báo Khi phần đông thực trạng mang lại bọn họ thấy là tất cả nguyên nhân xác đáng để triển khai những điều đó.
Chúng ta có lý do xác đáng để gật đầu “cả Kinh-thánh rất nhiều là vày Đức Chúa Ttách soi-dẫn”, trong số ấy gồm tư sách Phúc âm.—2 Ti-mô-thê 3:14-17.
We have sầu solid reason to lớn accept that “all Scripture is inspired of God” —including the four Gospels. —2 Timothy 3:14-17.
Vậy chúng ta gồm lý do xác đáng để chu đáo với lý luận dựa vào các bằng chứng có sẵn hầu tránh bị lường gạt một biện pháp tinc vi như thế.
That is why we have good reason to examine the available evidence, reasoning on it, lớn be sure that we have not fallen victyên to lớn a masterful deception.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Về Bố Mẹ Ý Nghĩa Nhất, Hình Ảnh Cha Mẹ


Công gắng này đã lý giải các bạn quy trình báo cáo văn bản cơ mà bạn cho rằng có nguyên nhân xác đáng để xóa khỏi hình thức dịch vụ của Google dựa vào nguyên lý hiện nay hành.
This tool will guide you through the process of reporting nội dung that you believe warrants removal from Google"s services based on applicable laws.
Rồi, thêm vào kia, sự sắp xếp đầy thương thơm xót của Đức Chúa Ttách về những thành ẩn nấp hẳn khiến cho họ Cảm Xúc nên giãi bày lòng tmùi hương xót khi có nguyên do xác đáng (Gia-cơ 2:13).
Then, too, God’s merciful arrangement for cities of refuge ought to move us to show mercy when doing so is warranted. —James 2:13.
Có nhiều nguyên do xác đáng mang lại việc website của bạn có thể có nhiều URL khác nhau trỏ mang lại và một trang hoặc bao gồm các trang đụng hàng hoặc rất tương tự nhau tại các URL khác biệt.
There are valid reasons why your site might have different URLs that point khổng lồ the same page, or have sầu duplicate or very similar pages at different URLs.
13 Surely there could have sầu been no stronger reason for using a sword than protecting the Son of God himself!
Ông giải thích: “Sau khi lưu ý đến thấu đáo với nghiên cứu và phân tích Kinh Thánh... tôi sẽ tìm ra nguyên nhân xác đáng... nhằm biến hóa ánh nhìn của bản thân mình tương quan mang đến ý niệm phổ cập xưa nay về ttiết Chúa Ba Ngôi”.
He explained: “After much serious thought, & study of the holy Scriptures, . . . I found great reason . . . to lớn alter my judgment, in relation to lớn formerly received opinions of the Trinity.”

Chuyên mục: