Chia cho số có 2 chữ số

     

Toán lớp 4 phân tách mang đến số bao gồm 2 chữ số học viên thường xuyên được thiết kế thân quen với phnghiền tính phân chia và các bài tập áp dụng của phnghiền phân chia.Bài học tập này acsantangelo1907.com tiếp tục hỗ trợ những kiến thức giữa trung tâm, bài bác tập áp dụng của toán lớp 4 phân tách đến số bao gồm 2 chữ số. Prúc huynh vàhọc viên cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Chia cho số có 2 chữ số

1. Ôn tập phương pháp chia cho số có 1 chữ số

*

Thực hiện nay phxay chia theo lắp thêm từ bỏ tự trái qua bắt buộc.

Áp dụng 3 bước: phnghiền phân chia - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 ko chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia mang lại số bao gồm 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phxay phân tách bao gồm số dư

*

Thực hiện nay phnghiền chia theo lắp thêm trường đoản cú từ bỏ trái qua buộc phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

20 phân chia 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phnghiền phân tách này là phnghiền chia hết.

Xem thêm: Tơ Nhện Tơ Tằm Sừng Trâu Tóc Thịt Gà Và Thịt Lợn, Bài 3 Trang 25 Sgk Sinh Học 10

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia tất cả số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tự trái qua cần.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phnghiền phân tách đến số bao gồm 2 chữ số

Những chú ý Lúc thực hiện phnghiền phân tách số có nhì chữ số

Phxay phân tách không còn là phnghiền phân chia gồm số dư bởi 0

Phnghiền phân tách bao gồm dư là phxay phân chia có số dư không giống 0

Phép phân tách có dư thì số dư luôn luôn nhỏ tuổi rộng số chia

3. Ôn tập mặt hàng cùng lớp bên trong số trường đoản cú nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, hàng trăm, hàng đơn vị chức năng đúng theo thành lớp 1-1 vịHàng trăm nghìn, hàng vạn, hàng trăm ngàn hòa hợp thành lớp nghìn

4. Những bài tập vận dụng tân oán lớp 4 phân chia mang đến số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại con gà mỗi ngày con kê đẻ được 3000 trứng chia thành những tá trứng, từng tá 12 trái. Hỏi gồm từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phxay phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 203trăng tròn : 72 = 285 là phnghiền phân chia hết

*

168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phnghiền phân chia hết.

Bài 2:

*

56 phân chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép phân chia gồm số dư

*

205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép phân chia gồm số dư

*

228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép phân tách bao gồm số dư

*

459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 ko phân tách được cho 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phxay chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phnghiền nhân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ bao gồm phxay nhân, chia thì triển khai sản phẩm công nghệ từ từ bỏ trái qua nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. các bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây nạp năng lượng quả nhà Bác Tư có 800 cây ăn trái những một số loại được tLong vào 16 mặt hàng. Hỏi mỗi mặt hàng tất cả từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc tân oán lớp 4 chia mang lại số có 2 chữ số, học sinh rất cần phải siêng năng làm bài xích tập để thuần thục công việc tính phxay phân tách. Tiếp tục theo dõi acsantangelo1907.com sẽ được hỗ trợ thêm những kiến thức và kỹ năng có ích nhé.


Chuyên mục: Tổng hợp