Cách xác định hướng gió

     
lúc này ngồi thảo luận về mấy bộ phim truyền hình hành động...em khá thắc mắc cái tình huyết thông báo địa chỉ địch cho những người quen biết bằng phương pháp tính hướng tiếng,như "địch làm việc phía 6h,hướng 9h"...tuy thế lúc mà lại bè bạn mỗi đứa địa điểm một khu vực,đi một phía thỳ thấy rất cực nhọc thông báo...bao gồm chưng như thế nào biết ko ạ.. đôi khi tương đối ngố Khi hỏi như vậy này...