Cách viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

A. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hóa trị cùng liên kết thân những ngulặng tử

Trong những thích hợp chắt cơ học, cacbonluôn có hóa trị IV, hiđrobao gồm hóa trị I,oxitất cả hóa trị II.

Bạn đang xem: Cách viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Các ngulặng tử liên kết cùng với nhautheo đúng hóa trị của bọn chúng. Mỗi links được trình diễn bởi một nét gạch men nối thân hai nguim tử.

2. Mạch cacbonNhững nguyên ổn tử cacbon vào phân tử hòa hợp chất hữu cơ bao gồm thểlinks thẳng với nhau chế tạo ra thành mạch cacbon. Có 3 các loại mạch cacbon:

*

3. Trật từ bỏ links thân những nguyên tử trong phân tử

Mỗi thích hợp hóa học cơ học cómộtlẻ loi tựliên kếtkhẳng định thân những nguyên ổn tử trong phân tử.

B. CÔNG THỨC CẤU TẠO

Công thức biểu diễn đầy đủliên kếtgiữa những ngulặng tử trong phân tử gọi làphương pháp cấu trúc.

Công thức cấu tạo cho biếtyếu tắc của phân tử cùng cá biệt tự links thân những ngulặng tử trong phân tử.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1. Pmùi hương pháp giải bài tập xác định bí quyết phân tử phù hợp hóa học cơ học.

Cách 1: Dựa vào khối lượng hoặc % khối lượng những nguim tố vào phù hợp hóa học CxHyOz

(x:y:z=n_C:n_H:n_O,=fracm_C12:,fracm_H1:,fracm_O16=frac\%m_C12:,frac\%m_H1:,frac\%m_O16Rightarrow ,CTĐGN), kết hợp với trọng lượng mol phân tử Þ CTPT.

Cách 2: Dựa vào bội nghịch ứng cháy

(eginalign & C_xH_y+(x+fracy4)O_2lớn xCO_2+fracy2H_2O \ và frac1n_X=fracxn_CO_2=fracy2.n_H_2ORightarrow x,yRightarrow CTPT. \ endalign)

2. Pmùi hương pháp điệu bài bác tập xác định phương pháp cấu trúc đúng

Để làm cho được dạng bài xích tập này, học viên phải ghi nhớ kỹ năng và kiến thức sau:

Trong những thích hợp chắt cơ học, cacbonluôn gồm hóa trị IV, hiđrocó hóa trị I,oxigồm hóa trị II.

Các nguyên ổn tử links với nhautheo như đúng hóa trị của chúng. Mỗi links được trình diễn bởi một nét gạch ốp nối thân hai nguim tử.

Xem thêm: Xem Boi Tin Loi The Che Hot Nhất, Bởi Tin Lời Thề (Chế Giang Hồ)

III. GIẢI BÀI TẬP.. SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 112 SGK Hoá học tập 9):

Hãy đã cho thấy đầy đủ địa điểm sai trong số công thức sau với viết lại mang lại đúng.

*

Hướng dẫn giải:

a) Nguim tử C quá hóa trị, nguyên tử O thiếu hụt hóa trị:

Công thức đúng là CH3OH:

H

|

H – C – O– H

|

H

b) Ngulặng tử C thiếu hóa trị, nguyên ổn tử Cl quá hóa trị.

Công thức đúng là :CH3– CH2Cl

H H

| |

H – C – C – Cl

| |

H H

c) Nguim tử C vượt hóa trị, nguyên tử H thừa hóa trị.

Công thức đúng là: CH3– CH3

H H

| |

H – C – C – H

| |

H H

Bài 2 (trang 112 SGK Hoá học tập 9):

Hãy viết bí quyết cấu trúc của những hóa học gồm công có phương pháp phân tử sau CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom tất cả hóa trị I.

Hướng dẫn giải:

CH3Br

CH4O

CH4

C2H6

C2H5Br

H

|

H – C – Br

|

H

H

|

H – C – O– H

|

H

H

|

H – C – H

|

H

H H

| |

H – C – C – H

| |

H H

H H

| |

H – C – C – Br

| |

H H

Bài 3 (trang 112 SGK Hoá học tập 9):

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các cách làm phân tử sau: C3H6, C4H8, C5H10.

Hướng dẫn giải:

Công thức kết cấu mạch vòng của C3H6, C4H8với C5H10:

*

Bài 4 (trang 112 SGK Hoá học 9):

Những phương pháp kết cấu như thế nào tiếp sau đây trình diễn và một chất?

*

Hướng dẫn giải:

Các phương pháp a), c), d) biểu diễn thuộc 1 chất rượu etylic CH3CH2OH.

Các công thức b), e) trình diễn cùng 1 chất ete CH3OCH3.

Xem thêm: 19 Ways You Can Protect The Environment As A Student, 12 Ways You Can Protect The Environment

Bài 5 (trang 112 SGK Hoá học 9):

Phân tử phù hợp hóa học cơ học A, có hai nguim tố. Lúc đốt cháy 3g chất A nhận được 5,4g H2O. Hãy xác định cách làm phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.


Chuyên mục: Tổng hợp