Cách ươm keiki phi điệp

     

THỜI ĐIỂM

+ cũng có thể tiến hành ươm kie, nhân tương đương bất kỳ thời hạn làm sao.+ Thời điểm ươm tạo nên kie kết quả tốt nhất là lan bước vào mùa hoa Khi lan thân thòng sẽ thắt ngọn, rụng dần dần hết lá, cây phi vào kì nghỉ; hoặc cây vẫn đùa hoa ngừng, chồi non sẽ trở nên tân tiến.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tấm hình sưu tầmBài viết Hướng dẫn ươm kie phi điệp thân thòng tạm bợ kết tại đây.Chúc các chưng thành công!


Chuyên mục: Tổng hợp