Cách tính múi giờ trong địa lý 10

     
Giờ quốc tế là gì? Giờ địa phương là gì? Giờ khu vực là gì? Giờ pháp định là gì? GTM là gì? Công thức tính giờ? Bảng chuyển đổi múi giờ? Cách tính giờ quốc tế theo địa 10?


Bạn đang xem: Cách tính múi giờ trong địa lý 10

*

Địa lý là một môn học nghiên cứu về trái đất, một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về các vùng đất, địa hình, dân cư và các hiện tượng trên trái đất. Địa lý là môn học không thể thiếu trong quá trình học tập của chúng ta. Trong địa lý có khái niệm về giờ, một múi giờ là một vùng trên Trái Đất mà người ta quy ước sử dụng cùng một thời gian tiêu chuẩn, thông thường được nói đến như là giờ địa phương. Về lý thuyết, các đồng hồ tại vùng này luôn chỉ cùng một thời gian. Trên Trái Đất, thời gian biến đổi dần dần từ Đông sang Tây. ... Mỗi vùng như vậy là một múi giờ. Bài viết này acsantangelo1907.comrum sẽ đề cập đến một số vấn đề liên quan đến giờ như là Giờ quốc tế là gì? Giờ địa phương là gì? Giờ khu vực là gì? Giờ pháp định là gì? GTM là gì? Công thức tính giờ? Bảng chuyển đổi múi giờ? Cách tính giờ quốc tế
theo địa 10? Sau đây hãy cùng acsantangelo1907.comrum tìm hiểu nhé. Giờ địa phương là gì?Giờ địa phương là giờ được xác định riêng cho mỗi địa phương nằm ở một độ kinh xác định. Những nơi nằm trên cùng một kinh tuyến (cùng độ kinh), góc của giờ Mặt Trời (hay góc giờ của điểm xuân phân) có giá trị như nhau. Nếu hai nơi khác nhau có hiệu số độ kinh, thì góc giờ của một thiên thể nào đó quan sát tại hai nơi ấy cùng một thời điểm vật lí cũng khác nhau. Vd. Hà Nội có độ kinh 105°52", Hải Phòng có độ kinh 106°43", thì GĐP Hải Phòng lớn hơn GĐP Hà Nội là: 106o43" - 105o52" = 51" = 3 phút 24 giây. GĐP chỉ có ý nghĩa trong quan trắc thiên văn, không thích hợp với đời sống bình thường. Giờ quốc tế là gì?Để thống nhất giờ giao dịch cho các nước trên toàn thế giới, năm 1884, Hội Đo lường Quốc tế đã nhất trí lấy giờ múi số 0 là giờ chung và được gọi là GQT hay GMT (Greenwich mean time - giờ trung bình ở Grinuych). Giờ khu vực là gì? Giờ khu vực là Trái Đất được chia thành 24 múi, giới hạn bởi 24 kinh tuyến nằm cách đều nhau (cách nhau 15° hay 1 h). Các địa phương nằm trong cùng một múi dùng thống nhất một giờ. Ví dụ: Khi cài Windows XP nói hỏi giờ khu vực của mình - thường nó cho Hà Nội-Bangkok-Jakarta là GMT+7 Giờ pháp định là gì? Giờ pháp định là giờ do Pháp luật của nước đó qui định. Ví dụ: Việt Nam chúng ta lấy giờ pháp định theo giờ quốc tế là GMT+7 GMT là gì? GMT là viết tắt của Greenwich Mean Time tức là giờ dựa theo kinh tuyến Greenwich. cách tính giờ theo GMT là cộng(trừ) số múi giờ cách kinh tuyến Greenwich Vi dụ: giờ của Việt Nam là GMT+7 => giờ của VN =giờ GMT + 7 giờ tức là GMT là 12h thì Việt Nam sẽ là 19h Công thức tính giờ? Công thức tính giờ như sau:


Xem thêm:

Trong đó:Tm: giờ múiTo: giờ GMTm: số thứ tự của múi giờ Quy tắc:Ở Đông bán cầu : m=(kinh tuyến Đông): 150Ở Tây bán cầu: 2 cáchCách 1: m=(3600 - Kinh tuyến Tây): 150Cách 2: m = 24 - (Kinh tuyến Tây): 150 Cách tính giờ quốc tế theo địa lớp 10? Mình sẽ có ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn nhé. Ví dụ 1: Căn cứ vào bản đồ các múi giờ , hãy tính các múi giờ và ngày ở việt nam biết rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31-12Bài làm:GMT là múi giờ số 0, là múi giờ gốc, ta gọi đó là gốc thời gian ( t=0). Việt Nam ta nằm ở múi giờ số 7. Suy ra giờ Việt Nam cách giờ ở múi giờ gốc là 7 giờ đồng hồ. Cho nên khi múi giờ số 0 đang là 24h ngày 31 - 12 thì Việt Nam là: 24 + 7 -24 = 7 giờ ngày 1 -1(năm mới) Vậy khi giờ GMT đang là 24h ngày 31 - 12 thì Việt Nam là 7h sáng ngày 1 - 1. Ví dụ 2: Cho biết ở kinh tuyến số 1000Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi giờ số mấy? (bài này nâng cao hơn nhé) Bài làm:Kinh tuyến 1000Đ thuộc múi giờ là 1000 : 15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học là 7).Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ: (3600 - 1000) : 15 = 17 nên thuộc múi giờ số 17.Hoặc 24 - 7 = 17 => 17 - 24 = -7 (nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1000T là -7). Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ: (3600 - 1150) : 15 = 16 thuộc múi giờ số 16Hoặc 24 - 8 = 16 => 16 - 24 = - 8Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 176 : 15 = 12.Tương tư các bạn hãy tự tính múi giờ các nước sau (đầu tiên là nước, tiếp theo là kinh độ và cuối cùng là múi giờ)Braxin 450T 21VN 1050Đ 7Anh 00 0Nga 450Đ 3Mỹ 1200T 16Ac hen ti na 600T 20Nam Phi 300Đ 2Dăm bi a 150T 23Trung Quốc 1200Đ 8 Lưu ý:Giờ phía Đông = Giờ gốc + khu vực giờ địa phương( múi giờ)Giờ phía Tây = khu vực giờ địa phương(múi giờ) - giờ gốc* Bonus thêm cho các bạn cách tính ngày có những lưu ý như sau:Cùng bán cầu không đổi ngày.Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 1800 ( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại).Bảng chuyển đổi từ múi giờ 13 đến 23 ra múi giờ âm?
*


Chuyên mục: Tổng hợp