Cách tính múi giờ địa lý 10

     

Tài liệu Lý thuyết ôn tập và các dạng bài tập Tính múi giờ Địa lí 10do acsantangelo1907.com tổng hợp bao gồm 2 phần lý thuyết hệ quả chuyển động tự quay quanh trục và phần thực hành các dạng bài tập tính múi giờtrong chương trìnhĐịa lý 10sẽgiúp các em làm quen với các dạng câu hỏi trong đề thi để các em có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Bạn đang xem: Cách tính múi giờ địa lý 10


a. Sự luân phiên ngày đêm.

Do Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục -> có hiện tượng luân phiên ngày và đêm.

b. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.

Khái niệm.

Giờ địa phương (giờ Mặt Trời): các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau.Giờ quốc tế (giờ GMT): giờ ở múi giờ số 0.

Quy ước:

Trái Đất chia thành 24 múi giờ (đánh từ 0 đến 23 từ Đông sang Tây), mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến.Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn hoặc kém nhau 1 giờ.Nếu đi từ phía Tây sang phía Đông vượt qua kinh tuyến 1800 thì lùi lại 1 ngày, nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 1800 thì tăng thêm 1 ngày lịch.

II. Các dạng bài tập Tính múi giờ.

* Thiết lập công thức tính giờ.

Gọi A là kinh độ, x, y là múi giờ.Nếu A thuộc bán cầu Đông: Kinh độ A : 150 = x ( làm tròn số theo quy tắc toán học).A thuộc bán cầu Tây: (3600-A):150=y Hoặc A:150 = x thì A thuộc múi 24-x

Ví dụ: Cho biết ở kinh tuyến số 1000Đ, 1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi giờ số mấy?

Bài làm

Kinh tuyến 1000 Đ thuộc múi giờ: 1000 : 15 = 6,66 (làm tròn số theo quy tắc toán học là 7).Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ: ( 3600 - 1000 ):15 = 17 nên thuộc múi giờ số 17.

Hoặc 24–7 = 17 => 17 – 24 = -7 ( nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1000 T là -7).

Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ: (3600 - 1150):15 = 16 nên thuộc múi giờ số 16.

Hoặc 24 - 8 = 16 =>16 – 24 = -8 ( nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1150 T là -8).

Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 1760:15=12 (múi giờ số 12).

Bảng chuyển đổi từ múi giờ 13 đến 23 ra múi giờ âm.

Xem thêm: Ký Hiệu Dao Cách Ly Điện Áp Nhất Thứ, Dao Cách Ly (Ds) Là Gì

Múi giờ

Đổi (giờ đêm)

13

-11

14

-10

15

-9

16

-8

17

-7

18

-6

19

-5

20

-4

21

-3

22

-2

23

-1

24

0

* Tính giờ:

Giờ B (giờ đã biết) “+”: “-” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ) à “+” khi tính về phía đông, “-” tính về phía tây.Tính giờ các nước = giờ nước ta +/- số múi. Dấu “+” nếu nước đó ở bên phải nước ta, dấu “-” nếu nước đó ở bên trái nước ta.

* Tính ngày:

Cùng bán cầu không đổi ngày.Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 1800 ( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại).

Hướng dẩn:

Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ.Khi biết được múi giờ ta tính xem Hàn Quốc cách các quốc gia cần tính là bao nhiêu múi giờ.Áp dụng công thức tính:

Giờ các nước = giờ nước ta “+”/ “-” số múi

Ví dụ:

* Khi ở HQ lúc 13h ngày 1.6.2002.

Hàn Quốc cách Việt Nam: 8-7= 1 múi.

* Ở Anh (múi giờ 0): 0 - 8 = 8 múi

* Ở Nga (múi số 3): 3 - 8 = 5 múi.

* Oxtraylia (múi số 10): 10 - 8=2 múi.

=> 13h + 2 = 15h ngày 1/6

Vị trí

Hàn Quốc

Việt Nam

Achentina

LB Nga

Oxtraylia

Kinh độ

1200Đ

1050Đ

600T

450Đ

1500Đ

Múi giờ

8

7

4

3

10

Giờ

13h

12h

21h

8h

15h

Ngày, tháng

1.6.2002

1.6.2002

1.6.2002

1.6.2002

1.6.2002


Hướng dẩn:

Để biết giờ ở các địa điểm trên thì ta phải biết giờ ở London.

Ví dụ 3: Vào lúc 19h ngày 5.2.2003 tại Hà Nội khai mạc SEAGAME 22. Hỏi lúc đó là mấy giờ, ngày nào tại các địa điểm sau: Xê-un(1200 Đ), Lot Angiolet (1200 T), Pari( 20 Đ) , biết rằng Hà Nội 1050.

Hướng dẫn:

Hà Nội thuộc múi giờ thứ 7Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ.Khi biết được múi giờ ta tính xem các địa điểm cách Hà Nội là bao nhiêu múi giờXê-un thuộc múi giờ số : 1200 : 15 = 8=> Xê-un ở múi giờ số 8.

=> Khoảng cách chênh lệch giữa Xê-un và Hà Nội là: 8 – 7 = 1.

Pari thuộc múi giờ 0.

=> Khoảng cách chênh lệch giữa Hà Nội và Pari là: 7 – 0 = 7.

Lot Angiolet thuộc múi giờ: ( 360 – 120 ) : 15 = 16.

=> Khoảng cách chênh lệch từ Hà Nội đên Lot Angiolet: 16 – 7 = 9.

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệuLý thuyết ôn tập và các dạng bài tập Tính múi giờ Địa lí 10.Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang acsantangelo1907.comđể tải tài liệu về máy tính.

Chuyên mục: Tổng hợp