Cách tính kim ngạch xuất khẩu

     
You may be trying khổng lồ access this site from a secured browser on the VPS. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Cách tính kim ngạch xuất khẩu


Thống kê Hải quan lại Giới thiệu Pmùi hương pháp những thống kê Công cha thông tin Số liệu những thống kê Phân tích Hướng dẫn
Giới thiệu phổ biến | Chức năng - nhiệm vụ | Sản phđộ ẩm những thống kê | Liên hệ | Thống kê Hải quan (Phiên bạn dạng cũ)
Untitled 1

1. Đánh giá chỉ chung

Theo số liệu thống kê lại sơ bộ của Tổng viên Hải quan lại,tổng trị giá bán xuất nhập vào hàng hóa toàn nước vào tháng đạt 58,11 tỷ USD, tăng 42,2% so với mon trước. Trong đó, trị giá bán xuất khẩu đạt 29,65 tỷ USD, tăng 46,8% đối với tháng trước (khớp ứng tăng 9,46 tỷ USD); nhập khẩu đạt 28,46 tỷ USD, tăng 37,8% (tương ứng tăng 7,8 tỷ USD).

Trong quý I/2021, tổng trị giá chỉ xuất nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa của toàn quốc đạt 154,01 tỷ USD, tăng 25,2% với cùng thời điểm thời gian trước. Trong đó trị giá chỉ hàng hóa xuất khẩu đạt 78,40 tỷ USD, tăng 23,7%, khớp ứng tăng 15,01 tỷ USD và nhập khẩu đạt 75,61 tỷ USD, tăng 26,8%, tương ứng tăng 15,98 tỷ USD.

Biểu vật dụng 1: Diễn phát triển thành xuất khẩu, nhập vào với cán cân nặng thương thơm mại của đất nước hình chữ S theo tháng những năm 20trăng tròn cùng 3 mon đầu xuân năm mới 2021

*

Trong tháng, cán cân nặng tmùi hương mại hàng hóa thặng dư ngay sát 1,2 tỷ USD. Tính vào quý I năm 2021, cán cân tmùi hương mại hàng hóa của toàn quốc thặng dư 2,79 tỷ USD.

Tổng viên Hải quan lại ghi dìm tổng trị giá chỉ xuất nhập vào của bạn bao gồm vốn đầu tư chi tiêu thẳng nước ngoài (FDI) vào thời điểm tháng đạt 40,12 tỷ USD, tăng 36,7% so với mon trước, chuyển trị giá bán xuất nhập khẩu của khối công ty FDI trong quý I/2021 đạt 108,67 tỷ USD, tăng 29,9%, tương xứng tăng 24,98 tỷ USD so với cùng kỳ năm 20trăng tròn.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối hận doanh nghiệp lớn FDI vào tháng này đạt 21,93 tỷ USD, tăng 42,1% đối với tháng trước, chuyển trị giá xuất khẩu của kăn năn này vào quý I/2021 lên 58,95 tỷ USD, tăng 29,7% đối với cùng thời điểm thời gian trước.

Tại chiều ngược trở lại, trị giá chỉ nhập vào của kăn năn công ty FDI trong thời điểm tháng 3/2021 đạt 18,18 tỷ USD, tăng 30,7% so với tháng trước, gửi trị giá nhập khẩu của kăn năn này trong quý I/2021 đạt 49,72 tỷ USD, tăng 30,1% đối với cùng kỳ năm 2020.

Tính toán của Tổng cục Hải quan liêu cho thấy cán cân nặng thương mại sản phẩm & hàng hóa của khối hận doanh nghiệp lớn FDI vào tháng 3/2021 gồm nút thặng dư trị giá bán 3,75 tỷ USD, gửi cán cân nặng thương mại trong quý I/2021 lên đến mức thặng dư trị giá 9,23 tỷ USD.

2. Thị phần xuất nhập vào

Trong quý I của năm 2021, thương lượng thương thơm mại sản phẩm & hàng hóa của đất nước hình chữ S với châu Á đạt 99,72 tỷ USD, tăng 25% đối với cùng thời điểm năm 2020, thường xuyên chiếm tỷ trọng tối đa (64,8%) vào tổng trị giá bán xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập vào giữa toàn quốc với các chchâu âu không giống lần lượt là: châu Mỹ: 31,96 tỷ USD, tăng 31%; châu Âu: 17,44 tỷ USD, tăng 15,1%; châu Đại Dương: 3,08 tỷ USD, tăng 30,2% với châu Phi: 1,8 tỷ USD, tăng 35% đối với quý I/2020.

Bảng 1: Trị giá chỉ xuất khẩu, nhập vào theo châu lục, kăn năn nước với một trong những Thị Phần mập trong quý I/ 2021 cùng đối với quý I/2020

 Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá bán (Tỷ USD)

 So cùng với cùng thời điểm năm 2020 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá bán (Tỷ USD)

 So với cùng thời điểm năm 20trăng tròn (%)

 Tỷ trọng (%)

Á Lục

37.85

19.9

48.3

61.87

28.4

81.8

- ASEAN

6.76

9.7

8.6

10.28

38.2

13.6

- Trung Hoa

12.56

35.2

16.0

24.34

50.8

32.2

- Hàn Quốc

5.17

10.4

6.6

12.64

6.7

16.7

- Nhật Bản

4.88

-0.7

6.2

5.21

4.4

6.9

Châu Mỹ

26.19

35.9

33.4

5.77

12.5

7.6

- Hoa Kỳ

22.24

38.9

28.4

3.72

5.2

4.9

Châu Âu

12.27

15.0

15.7

5.17

15.3

6.8

- EU(27)

9.63

14.5

12.3

3.99

16.5

5.3

Châu Đại Dương

1.28

12.8

1.6

1.81

46.2

2.4

Châu Phi

0.81

7.7

1.0

1.00

69.9

1.3

Tổng

78.40

23.7

100.0

75.61

26.8

100.0

3. Xuất khẩu sản phẩm hóa

Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa vào thời điểm tháng đạt 29,65 tỷ USD, tăng 46,8% về số tương đối và tăng 9,46 tỷ USD về số hoàn hảo nhất đối với mon 02/2021. So cùng với tháng trước, những món đồ tăng hồi tháng là: thứ vi tính, thành phầm năng lượng điện tử và linh kiện tăng 1,31 tỷ USD, khớp ứng tăng 38,9%; máy móc, sản phẩm công nghệ, luật pháp & phú tùng không giống tăng 1,15 tỷ USD, khớp ứng tăng 49,3%; Smartphone những một số loại và linh phụ kiện tăng 915 triệu USD, khớp ứng tăng 24,9%; sản phẩm dệt may tăng 903 triệu USD, khớp ứng tăng 49,6%;...

Tính vào quý I/2021 tổng trị giá bán xuất khẩu đạt 78,40 tỷ USD, tăng 23,7%, tương xứng tăng 15,01 tỷ USD đối với cùng kỳ năm trước. Trong đó: trang thiết bị thứ, qui định, phụ tùng khác tăng 3,96 tỷ USD, khớp ứng tăng 77,2%; thứ vi tính, sản phẩm năng lượng điện tử với linh phụ kiện tăng 2,84 tỷ USD, tương ứng tăng 31,2%; Smartphone các các loại & linh phụ kiện tăng 1,49 tỷ USD, khớp ứng 11,6%...

Biểu vật dụng 2: Trị giá chỉ xuất khẩu của một số đội hàng mập vào quý I/2021 đối với quý I/2020

*

Một số team sản phẩm xuất khẩu chính

Điện thoại những loại với linc kiện: xuất khẩu món đồ này vào thời điểm tháng 3/2021 đạt trị giá bán 4,59 tỷ USD, tăng 24,9% đối với tháng trước.

 Tính vào quý I/2021, xuất khẩu món đồ điện thoại cảm ứng thông minh các nhiều loại với linh phụ kiện đạt 14,37 tỷ USD, tăng 11,6% đối với cùng thời điểm năm 20đôi mươi. Trong số đó xuất khẩu nhóm sản phẩm này sang trọng Thị Phần Trung Quốc đạt 3,22 tỷ USD, đẩy mạnh 62,6%; lịch sự Thị Trường Hoa Kỳ đạt trị giá bán 2,48 tỷ USD, giảm 7,1%; lịch sự EU (27 nước) đạt 2,04 tỷ USD, bớt 18,3%... đối với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính sản phẩm năng lượng điện tử và linch kiện: trị giá chỉ xuất khẩu đội hàng lắp thêm vi tính, thành phầm điện tử và linh phụ kiện vào thời điểm tháng đạt 4,68 tỷ USD, tăng 38,9% đối với mon trước, gửi trị giá chỉ xuất khẩu nhóm sản phẩm này trong quý I/2021 đạt 11,95 tỷ USD, tăng 31,2% đối với cùng thời điểm năm 2020.

Trong quý I/2021, xuất khẩu sản phẩm công nghệ vi tính, sản phẩm điện tử với linh kiện quý phái Hoa Kỳ đạt 2,86 tỷ USD, tăng 46,2% so với cùng thời điểm năm trước; sang Thị Trường China đạt 2,68 tỷ USD, tăng 3,9%; sang trọng thị phần EU (27 nước) đạt 1,56 tỷ USD, tăng 38,8%...

Máy móc, trang bị, công cụ và phụ tùng khác:Trong tháng 3/2021, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 3,5 tỷ USD, tăng 49,3% so với tháng trước. Với tác dụng này, trong quý I/2021, trị giá xuất khẩu của dòng sản phẩm móc trang bị điện tử với prúc tùng khác đạt 9,1 tỷ USD, tăng 77,2% đối với cùng thời điểm năm 20trăng tròn, tương xứng tăng ngay gần 4 tỷ USD về số tuyệt đối hoàn hảo.

Xuất khẩu team mặt hàng này thanh lịch ba Thị trường mở đầu phần nhiều tăng rất lớn vào 3 mon qua. Cụ thể, xuất quý phái Hoa Kỳ đạt 4,36 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD (khớp ứng tăng 2,7 lần); sang trọng EU đạt 1,4 tỷ USD, tăng 560 triệu USD (tương ứng tăng 66,4%); sang trọng Japan đạt 615 triệu USD, tăng 119 triệu USD (tương ứng tăng 23,9%).

Hàng dệt may:Xuất khẩu sản phẩm dệt may trong thời điểm tháng đạt 2,72 tỷ USD, tăng 49,6% đối với tháng trước, tương xứng tăng 903 triệu USD và là một trong trong 4 nhóm mặt hàng gồm mức tăng tối đa đối với tháng 2. Qua kia, đưa trị giá xuất khẩu nhóm mặt hàng này trong quý I/2021 lên 7,21 tỷ USD, tăng dịu 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem thêm: Thpt Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội, TrườNg Thpt HuỳNh ThúC KháNg

Tính trong quý I/2021, Hoa Kỳ liên tục là Thị phần nhập vào hàng dệt may lớn nhất từ bỏ cả nước với trị giá chỉ đạt 3,51 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng thời điểm năm trước và chiếm 48,7% tổng trị giá xuất khẩu sản phẩm dệt may của tất cả nước; tiếp theo là thị phần nước Nhật đang tiêu thú 794 triệu USD, bớt 13,7%; Thị trường Hàn Quốc tiêu thụ 706 triệu USD, bớt dịu 0,5%; Thị phần EU (27) tiêu thú 680 triệu USD, tăng 3,1%...

Giày dép những loại:xuất khẩu giày dép các các loại trong thời điểm tháng đạt 1,72 tỷ USD, tăng 42% so với mon trước, khớp ứng tăng 508 triệu USD, gửi trị giá bán xuất khẩu giầy dnghiền của toàn nước vào quý I/2021 đạt 4,79tỷ USD,tăng 14,8% so với cùng thời điểm năm 20đôi mươi. 

Hoa Kỳ với EUthường xuyên là 2 thị trường thiết yếu nhập vào nhóm hàng giầy dxay các nhiều loại củaViệt Namvào quý I/2021 với trị giá với vận tốc tăng theo thứ tự là một trong những,92 tỷ USD (tăng 22,4%) và 1,09 tỷ USD (tăng 18,9%). Tính phổ biến, trị giá chỉ đội mặt hàng giầy dép xuất khẩu quý phái 2 thị trường chủ yếu đạthơn 3tỷ USD, chiếm 62,7% tổng trị giá xuất khẩu nhóm mặt hàng này của toàn quốc.

4. Nhập khẩu mặt hàng hóa

Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa hồi tháng là 28,46 tỷ USD, tăng 37,8% về số tương đối, tương ứng tăng 7,8 tỷ USD về số tuyệt vời đối với tháng trước. Các sản phẩm gồm trị giá bán tăng so với mon trước là:trang thiết bị thứ điều khoản & phú tùng tăng 1,11 tỷ USD, tương xứng tăng 38,1%; đồ vật vi tính sản phẩm điện tử & linh phụ kiện tăng 1,03 tỷ USD, tương xứng tăng đôi mươi,9%; nguyên ổn prúc liệu đến ngành dệt, may, domain authority, giầy tăng 810 triệu USD, tương ứng tăng 55,3%; hạt điều tăng 595 triệu USD, tương ứng tăng 259,1%...

Tổng trị giá chỉ nhập vào vào quý I/202một là 75,61 tỷ USD, tăng 26,8%, tương ứng tăng 15,98 tỷ USD đối với cùng thời điểm năm kia. Trong đó: sản phẩm vi tính, thành phầm điện tử và linh kiện tăng 2,78 tỷ USD, tương ứng tăng trăng tròn,2%; máy móc, sản phẩm công nghệ, phép tắc & phú tùng khác tăng 2,56 tỷ USD, khớp ứng tăng 30,9%; điện thoại cảm ứng những các loại và linh kiện tăng 1,53 tỷ USD, tương ứng tăng nhanh 46,7%...

Biểu đồ gia dụng 4: Trị giá chỉ xuất khẩu của một số trong những đội sản phẩm phệ trong quý I/2021 đối với quý I/2020

*
 

Một số team hàng nhập khẩu chính

Máy vi tính, thành phầm điện tử và linch kiện: trị giá chỉ nhập vào trong thời điểm tháng là 5,96 tỷ USD, tăng trăng tròn,9%. Tính phổ biến, quý I/2021 nhập khẩu nhóm sản phẩm này đạt mức 16,55 tỷ USD, tăng trăng tròn,2% so với cùng kỳ năm trước cùng chiếm tỷ trọng lớn số 1 cho tới 22% trong tổng trị giá chỉ nhập vào của cả nước. bởi vậy, nhóm mặt hàng này nhập khẩu trong quý I/2021 đã tiếp tục tăng 2,78 tỷ USD, đấy là nút tăng lớn nhất vào tất cả các team sản phẩm chủ lực của Việt Nam.

Trong 3 mon qua, nhập vào đội hàng thiết bị vi tính thành phầm điện tử & linh kiện tăng nhanh sống các thị trường nhỏng Trung Hoa với 4,64 tỷ USD, tăng 1,85 tỷ USD (khớp ứng tăng 66%); từ bỏ Đài Loan với 2,22 tỷ USD, tăng 688 triệu USD (tương xứng tăng 45%) đối với cùng thời điểm năm kia. Trong khi, nhập vào tự thị trường béo lắp thêm nhì là Nước Hàn lại bớt, cùng với trị giá bán là 4,38 tỷ USD, bớt 296 triệu USD, khớp ứng bớt 6%.

Máy móc, sản phẩm công nghệ, phương pháp, phú tùng: trị giá nhập vào vào thời điểm tháng đạt 4,02 tỷ USD, tăng 38,1% so với tháng trước. Qua đó, gửi trị giá nhập vào của group hàng này vào quý I/2021 lên 10,84 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Trung Quốc liên tiếp là Thị Phần lớn nhất cung cấp team mặt hàng này mang lại nước ta vào quý I/2021 với trị giá chỉ đạt 5,33 tỷ USD, tăng 69% và chỉ chiếm 49% tổng trị giá trang thiết bị sản phẩm công nghệ nguyên lý và phú tùng nhập vào của tất cả nước; tiếp theo là các Thị Phần Nước Hàn với 1,77 tỷ USD, tăng 15%; Japan với cùng một,09 tỷ USD, bớt 4% so với cùng thời điểm năm trước…

Nhóm món đồ nguyên phú liệu dệt may, da, giày (gồm những: bông, xơ sợi dệt, vải các các loại, nguyên ổn phụ liệu dệt, may, da, giầy): trị giá bán nhập khẩu hồi tháng 3/20đôi mươi đạt 2,27 tỷ USD, tăng nhanh tới 55,3% so với mon trước, tương xứng tăng 810 triệu USD.

Tính tầm thường quý I/2021, tổng trị giá chỉ nhập khẩu của nhóm hàng này đạt 5,79 tỷ USD, tăng 13,1% (tương xứng tăng 670 triệu USD) đối với cùng kỳ năm 20đôi mươi.

Trong 3 tháng qua, Trung Quốc là Thị Phần lớn nhất cung cấp nhóm mặt hàng ngulặng prúc liệu ship hàng ngành dệt may da giầy đến VN, chỉ chiếm tỷ trọng 49%, với 2,82 tỷ USD, tăng 25,2% đối với cùng kỳ năm kia. Tiếp theo là những thị trường: Đài Loan cùng với 609 triệu USD, tăng 5,2%; Nước Hàn cùng với 565 triệu USD, 6,4%; Hoa Kỳ với 375 triệu USD, bớt 27,2%...

Điện thoại những nhiều loại cùng linc kiện: nhập vào đội sản phẩm này hồi tháng đạt 1,28 tỷ USD, tăng 2,9% so với mon trước. Tính vào quý I/2021, trị giá chỉ nhập vào team sản phẩm này đạt 4,81 tỷ USD, tăng 46,7% so với cùng thời điểm năm 20đôi mươi.

Trong quý I/2021, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường bao gồm cung cấp Smartphone những một số loại và linh phụ kiện mang lại toàn quốc cùng với tổng trị giá đạt 4,34 tỷ USD, chỉ chiếm 90,3% tổng trị giá nhập vào của tập thể nhóm hàng này. Trong đó: từ bỏ Trung Hoa là 2,26 tỷ USD, tăng 45,3%; nhập khẩu trường đoản cú Nước Hàn là 2,08 tỷ USD, tăng nhanh 41,2%… đối với cùng kỳ thời gian trước.

Ô đánh nguyên loại các loại: Trong mon 3/2021, lượng nhập xe ô tô ngulặng dòng những các loại về toàn quốc đạt 16,98 nghìn chiếc, tăng nhanh tới 69,1% so với mon trước. Tính vào quý I/2021, cả nước sẽ nhập khẩu 35,36 nghìn mẫu ô tô nguim cái những các loại, tăng cho tới 31,1% đối với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên dòng các một số loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là chủng một số loại “xe cộ ô tô từ 9 số ghế trsống xuống” cùng “ô tô tải”, chiếm tỷ trọng tới 92%. Trong số đó, lượng xe cộ ô tô từ bỏ 9 số chỗ ngồi trsinh sống xuống nhập vào vào quý I là hơn 23 nghìn mẫu với ô tô download là 9,45 nghìn dòng.

Biểu vật dụng : Lượng nhập vào ô tô nguim mẫu các loại của cả nước trường đoản cú 3 Thị Trường Xứ sở nụ cười Thái Lan, Inđônêxia cùng Trung Hoa vào quý I/20trăng tròn cùng quý I/2021

*
 

Ô tô nguyên ổn loại những một số loại nhập về toàn nước trong quý I/2021 chủ yếu bao gồm nguồn gốc xuất xứ tự Đất nước xinh đẹp Thái Lan và Inđônêxia, chiếm phần 80% tổng lượng nhập vào của cả nước. Trong đó, nhập khẩu tự Vương Quốc Nụ Cười là 19,3 ngàn mẫu, tăng 56% và trường đoản cú Inđônêxia với 8,95 ngàn dòng, sút 26% đối với cùng thời điểm năm 20đôi mươi.

điều đặc biệt, vào quý I/2021 xe cộ xe hơi nguyên ổn cái những nhiều loại nhập vào trường đoản cú thị phần China tăng rất lớn, đạt 3,9 nghìn mẫu, cấp 6 lần con số 655 cái của quý I năm trước.

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 3 VÀ 3 THÁNG

Stt

Chỉ tiêu

Số sơ bộ

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu mặt hàng hoá (XK)

 

1

I.1

Klặng ngạch men xuất khẩu mặt hàng hoá tháng 3/2021 (Triệu USD)

29.654

2

I.2

Tốc độ tăng/bớt kyên ngạch men xuất khẩu của tháng 3/2021 so với tháng 02/2021 (%)

46,8

3

I.3

Tốc độ tăng/giảm kyên ngạch xuất khẩu của tháng 3/2021 so với tháng 3/20trăng tròn (%)

23,5

4

I.4

Kyên ngạch ốp xuất khẩu 3 tháng/2021 (Triệu USD)

78.401

5

I.5

Tốc độ tăng/sút kyên ổn ngạch xuất khẩu 3 tháng/2021 đối với 3 tháng/20đôi mươi (%)

23,7

II

Nhập khẩu mặt hàng hoá (NK)

 

6

II.1

Kyên ổn ngạch ốp nhập vào mặt hàng hoá mon 3/2021 (Triệu USD)

28.457

7

II.2

Tốc độ tăng/giảm kyên ổn ngạch ốp nhập vào của tháng 3/2021 đối với tháng 02/2021 (%)

37,8

8

II.3

Tốc độ tăng/bớt klặng ngạch nhập vào của mon 3/2021 so với mon 3/20trăng tròn (%)

28,8

9

II.4

Kyên ngạch men nhập vào 3 tháng/2021 (Triệu USD)

75.607

10

II.5

Tốc độ tăng/sút kyên ổn ngạch ốp nhập khẩu 3 tháng/2021 đối với 3 tháng/20trăng tròn (%)

26,8

III

Tổng kyên ổn ngạch XNK sản phẩm hoá (XK+NK)

 

11

III.1

Kyên ngạch men xuất nhập vào hàng hoá tháng 3/2021 (Triệu USD)

58.111

12

III.2

Tốc độ tăng/sút kim ngạch xuất nhập khẩu của mon 3/2021 đối với mon 02/2021 (%)

42,2

13

III.3

Tốc độ tăng/bớt kyên ổn ngạch xuất nhập khẩu của mon 3/2021 đối với mon 3/20đôi mươi (%)

26,1

14

III.4

Kyên ngạch xuất nhập vào 3 tháng/2021 (Triệu USD)

154.007

15

III.5

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập vào 3 tháng/2021 so với 3 tháng/2020 (%)

25,2

IV

Cán cân nặng Thương thơm mại mặt hàng hoá (XK-NK)

 

16

IV.1

Cán cân thương thơm mại tháng 3/2021 (Triệu USD)

1.197

18

IV.2

Cán cân thương thơm mại 3 tháng/2021 (Triệu USD)

2.794


Chuyên mục: Tổng hợp