Cách tính giá tour

     
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.


Bạn đang xem: Cách tính giá tour

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.
*

Dưới đây là một số ý kiến về việc xác định giá thành và giá bán cho một Tour du lịch dành cho các bạn làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành. Các bạn có thể tham khảo nhé * Xác định giá thành của Tour du lịch/1 du khách
Để tính giá thành, các doanh nghiệp cần phải phân loại và nhóm toàn bộ các chi phí để thực hiện chương trình tour du lịch của một chuyến đi làm hai loại: - Chi phí biến đổi (tính cho một khách du lịch): Là các chi phí gắn trực tiếp với sự tiêu dùng riêng biệt và có thể tính riêng cho từng khách gồm: chi phí khách sạn, chi phí ăn uống, vé thăm quan, vé tàu xe… - Chi phí cố định (tính cho cả đoàn khách): Là tổng chi phí của các dịch vụ mà mọi thành viên trong đoàn du lịch dùng chung, không bóc tách cho từng khách riêng lẻ như: chi phí hướng dẫn viên du lịch, chi phí thuê phương tiện vận chuyển, các chi phí thuê ngoài khác… Trên cơ sở đó có thể tính giá thành cho một khách du lịch theo công thức sau:
Giá thành Tour du lịch/1 du khách=Chi phí biến đổi tính cho một khách du lịch+Tổng chi phí cố định của Tour/Số lượng du kháchXem thêm: Tỷ Lệ Chọi Vào Lớp 10 Trường Chuyên Đại Học Vinh, Attention Required!

Tổng toàn bộ chi phí của Tour=Giá thành Tour du lịch/1 du kháchxSố lượng khách du lịch

* Xác định giá bán của một chương trình du lịch cho một chuyến
Giá bán chương trình tour du lịch của một chuyến đi được cấu thành bởi các yếu tố thành phần như: giá thành, chi phí khác, chi phí bán hàng, lợi nhuận và thuế giá trị gia tăng…Giá bán được thể hiện bằng công thức sau: - Công thức tính giá bán tổng quát của một chương trình du lịch cho một chuyến
Giá bán Tour du lịch/1 du khách=Giá thành Tour du lịch/1 du khách+Chi phí khác (khấu hao TSCĐ, xây dựng chương trình…)+Chi phí bán hàng+Lợi nhuận+Thuế VAT

Giá bán Tour du lich/1 du khách=Giá thành Tour du lịch/ 1 du khách +Lợi nhuận mục tiêu/Số lượng du khách


Chuyên mục: Tổng hợp