Cách thêm ed trong thì quá khứ đơn

 - 

Thì thừa khứ đơnlà một trong những thì quan tiền trọng và căn bản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó thường được sử dụng thường xuyên ổn với phổ biến trong văn phạm tiếng Anh. Vì vậy những bạn nhất định phải hiểu rõ với nắm vững công thức, cách sử dụng cũng như dấu hiệu nhận biết của thì nàyđể sử dụngthành thạo cả trong bài xích thi lẫn giao tiếp mỗi ngày nhé! acsantangelo1907.com đã tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để góp những bạn gồm thể hiểu rõ cấu trúc của ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này còn có thể giúp íchcho những bạn vào công việc cùng học tập.

Bạn đang xem: Cách thêm ed trong thì quá khứ đơn

1. Định nghĩa

Thì quá khứ đơn (Past simple)dùng để diễn tả hành động sự vật xác định trong thừa khứ hoặc vừa mới kết thúc.

2. Cách dùng

Cách dùngVí dụ

Diễn đạt một hành động đãxảy ra cùng chấm dứt trọn vẹn trong quá khứ, không hề liên quan đến hiện tại.

Hevisitedhis grandmother lastweekkết thúc.(Anh ấy đã đến thăm bà mình vào cuối tuần trước.)

My sisterleftthis place three years ago.(Chị gái tôi đã rời khỏi nơi này 3 năm trước rồi.)

Hediedin 1972.(Ông ta mất vào năm 1972.)

Diễn tả kiến thức trong vượt khứ.

(thường đi với các từ/ cụm từ: always (luôn luôn), often (hay), never (không bao giờ), every, when I was a child (lúc tôi còn nhỏ), when I was young (lúc tôi còn trẻ), … )

When I was a kid, I walked to lớn school every day.

Hevisitedhis parents every weekend.

Shewenttrang chính every Friday.

Diễn đạt một chuỗi hoạt động đã xảy ra trong vượt khứ, hành động này xảy ra kế tiếp hành động kia.Shecametrang chủ,switchedon the computer andcheckedher e-mails.

Sheturnedon her computer,readthe message on Facebook andansweredit.

Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong vượt khứ.When I was having breakfast, the phone suddenlyrang.

When I was cooking, my parentscame.

Dùng vào câu điều kiện loại II.

Xem thêm: Fousheé - Catalog Of Copyright Entries: Third Series

If Ihada million USD, I would buy that oto.

If Iwereyou, I would bởi it.

3. Công thức thì quá khứ đơn

Thể

Động từ “to lớn be”

Động từ “thường”

Khẳng định

Khẳng định:S + was/ were

CHÚ Ý:

S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

S= We/ You/ They (số nhiều) + were

Ví dụ:

– Iwasat my friend’s house yesterday morning. (Tôi đã ở đơn vị bạn tôi sáng sủa trong ngày hôm qua.)

– Theywerein London on their summer holiday last year. (Họ ở Luân Đôn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.)

Khẳng định: S + V(past tense)

Ví dụ:

– WestudiedEnglish last night. (Tối qua chúng tôi đã học tiếng Anh.)

– Hemethis old friover near his house yesterday. (Anh ấy đã gặp người bạn cũ của bản thân tức thì gần bên ngày ngày qua.)

Phủ định

Phủ định: S + was/werenot + V (nguim thể)

Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào sau cùng động từ “to be”.

CHÚ Ý:

– was not = wasn’t

– were not = weren’t

Ví dụ:

– Shewasn’tvery happy last night because of having lost money. (Tối qua cô ấy ko vui bởi vì mất tiền)

-Weweren’tat trang chủ yesterday. (Hôm qua chúng tôi không ở công ty.)

Phủ định: S + did not + V (nguyên thể)

Trong thìvượt khứ đơn câu phủ địnhta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động từ theo sau ở dạng nguim thể.)

Ví dụ:

– Hedidn’t comekhổng lồ school last week. (Tuần trước cậu ta ko đến trường.)

– Wedidn’t seehyên at the cinema last night. (Chúng tôi không trông thấy anh ta tại rạp chiếu phyên tối ngày hôm qua.)

Nghi vấn

Câu hỏi: Was/Were+ S + V(nguim thể)?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was.

– No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were.

– No, we/ you/ they + weren’t.

Câu hỏi ta chỉ cần đảo động từ “lớn be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

–Wasshe tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cô ấy gồm bị mệt bởi nghe quý khách phàn nàn ngày trong ngày hôm qua không?)

Yes, she was./ No, she wasn’t. (Có, cô ấy bao gồm./ Không, cô ấy không.)

–Werethey at work yesterday? (Hôm qua họ tất cả làm cho việc không?)

Yes, they were./ No, they weren’t. (Có, họ gồm./ Không, họ không.)

Câu hỏi: Did + S + V(nguyên thể)?

Trong thì thừa khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng nguyên ổn thể.

Ví dụ:

–DidyouvisitHo Chi Minh Museum with your class last weekend? (Bạn tất cả đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh với lớp của bạn cuối tuần trước tuyệt không?)

Yes, I did./ No, I didn’t. (Có, mình có./ Không, mình ko.)

–Didhemissthe train yesterday? (Cậu ta tất cả lỡ chuyến tàu ngày ngày qua hay không?)

Yes, he did./ No, he didn’t. (Có, cậu ta gồm./ Không, cậu ta ko.)

4. Dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ đơn

Trong câu gồm các trạng từ chỉ thời gian vào thừa khứ:

– yesterday (hôm qua)

– last night/ last week/ last month/ last year:tối qua/ tuần trước/ mon trước/ năm ngoái

– ago:Cách đây. (two hours ago:cách đây 2 giờ/ two weeks ago:bí quyết đây 2 ngày …)

– when:khi(trong câu kể)

5.Cách chia động từ ở thì vượt khứ đơn

*

a. Thêm đuôi “-ed” vào sau cùng động từ

Thông thường ta thêm “ed” vào sau độngtừ gồm quy tắc (Regular verbs)

Ví dụ: watch – watched / turn – turned/ want – wanted/ attach – attached/ play - played

b.Đối với các động từ tận thuộc là “e” =>chỉ cần thêm “d”.

Ví dụ:type – typed/ smile – smiled/ agree – agreed/ die - died

c. Nếu động từ gồm mộtâm tiết, tận thuộc là mộtphụ âm vàtrước phụ âm là mộtnguyên lòng => nhân đôi phụ âm đó lênrồi mới thêm “-ed”.

Ví dụ: stop – stopped/ shop – shopped/ tap – tapped

d. Nếu động từ bao gồm hai âm tiết, tận cùng là mộtphụ âm, trước phụ âm là mộtnguan tâm và được đọc mạnh ở âm cuối => nhân đôi phụ âm đó lênrồi thêm “-ed”.

Ví dụ:permit - permitted/commit – committed/ prefer – preferred

e. Nếu động từtận cùng là"l", trước"l"là mộtnguyên âm đơn=> nhân đôi"l"rồi thêm “-ed”.

Ví dụ:travel – travelled/ cancel - cancelled

f. Nếu động từ tận cùng là “y”

+Nếu trước “y” là mộtnguan tâm (u, e, o, a, i) => cộng thêm “ed”.

Ví dụ: play – played/ stay – stayed

+Nếu trước “y” là một phụ âm => đổi “y” thành “i " rồi mới thêm "ed”.

Xem thêm: Cách Viết Bài Viết Thu Hoạch Sau Chuyến Đi Thực Tế Tỉnh Yên Bái

Ví dụ: study – studied/ cry – cried/ try -tried

6. Cách phân phát âm đuôi "-ed":

Note: bí quyết nhận diệnphụ âm cuối phải dựa vào phiên âm quốc tế(international transcription) chứ không dựa vào bí quyết viết (spelling).

- Group 1 - đọc thành /t/:Kết thúc bằng 7 âm vô tkhô giòn (voiceless):/k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

Ví dụ:

liked /laɪkt/; baked /beɪkt/; cooked /kʊkt/; typed /taɪpt/; stopped /stɒpt/; hoped /həʊpt/;

laughed /lɑːft/;coughed /kɒft/; watched /wɒtʃt/; reached /riːtʃt/; searched /sɜːtʃt/;

washed /wɒʃt/; kissed /kɪst/; fixed /fɪkst/

- Group 2- đọc thành /ɪd/:Kết thúc bằng 2 âm:/t/, /d/

Ví dụ:

needed /niːdɪd/; decided /dɪˈsaɪ.dɪd/; amended /əˈmendɪd/; intended /ɪnˈtendɪd/;

responded /rɪˈspɒndɪd/; related /rɪˈleɪ.tɪd/; waited /weɪtɪd/; wanted /ˈwɒntɪd/;

started /stɑːtɪd/; invited /ɪnˈvaɪtɪd/

- Group 3- đọc thành /d/:Kết thúc bằng những âm hữu tkhô cứng còn lại (voiced) và nguyên âm:/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /r/, /v/, /ð/, /dʒ/, /ʒ/, /z/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ:

robbed /rəʊbd/; bribed /braɪbd/; hugged /hʌɡd/; begged /beɡd/; called /kɔːld/; smiled /smaɪld/;

listened /ˈlɪsəned/; opened /ˈəʊpənd/; compared /kəmˈpeərd/; monitored /ˈmɒnɪtərd/;

loved /lʌvd/; received /rɪˈsiːvd/; manage /ˈmænɪdʒd/; changed /tʃeɪndʒd/; used /juːzd/; played /pleɪd/

7. Một số động từ bất quytắc (Irregular verbs - ko thêm “ed”)

Có một số động từ lúc sử dụng ở thì quá khứ không theo quytắc thêm “ed”. Những động từ này ta cần tự học thuộc chứ không có một quy tắc chuyển đổi nào. Dưới đây là một số động từ bất quy tắc thường dùng:


Chuyên mục: Tổng hợp