Cách sử dụng wampserver

     
Cách sử dụng WampServer để chạy trang web trên localhost https://www.acsantangelo1907.com/images/computer/web/wampserver/wampserver-virtualhost-acsantangelo1907.com.png Viết bởi acsantangelo1907.com Chuyên mục: Thiết kế Web Được đăng: 17 Tháng 8 2019 Cập nhật mới ngày 17 Tháng 8 2019

WampServer là một trong những chương trình tạo máy chủ dịch vụ Web - Web Server trên máy vi tính cá nhân - Localhost. WampServer sẽ giúp bạn chạy trang web trên máy tính của mìnhkhi bạn thiết kế web hoặc khi bạn cần thử nghiệm các ứng dụng web mã nguồn PHP.Bạn đang xem: Cách sử dụng wampserver để chạy trang web trên localhost

Sử dụng WampServer để chạy trang web trên localhostSử dụng WampServer để chạy trang web trên localhostSử dụng WampServer để chạy trang web trên localhost

Tạo máy chủ ảo cục bộ - VirtualHosts

Trước tiên bạn cần phải chạy chương trình WampServer và đảm bảo là các dịch vụ Apache, MySQL và MariaDB ở trang thái đang hoạt động, biểu tượng của WampServer sẽ có màu xanh lá.

Bạn đang xem: Cách sử dụng wampserver

Xem hướng dẫn Cài đặt và sử dụng chương trình tạo máy chủ localhost Wamp Server

Muốn tạo máy chủ ảo cục bộ - VirtualHosts bằng WampServer thì bạn cũng thực hiện 2 bước.

Bước 1 - Tạo thư mục cho máy chủ ảo cục bộ

Thư mục này dùng để chứa trang web của bạn gọi là thư mục web gốc - WebRoot. Mỗi máy chủ ảo sẽ có một thư mục web gốc riêng. Bạn có thể tạo thư mục này ở trong thư mục web gốc - www của WampServer hay ở bất cứ đâu mà bạn muốn.

Bây giờ bạn hãy tạo một thư mục tên là www nằm trên ổ dĩa C sau đó tạo thêm một thư mục con tên là acsantangelo1907.com nằm trong thư mục www vừa tạo.

Tạo thư mục web gốc - WebRoot cho máy chủ ảo cục bộTạo thư mục web gốc - WebRoot cho máy chủ ảo cục bộTạo thư mục web gốc - WebRoot cho máy chủ ảo cục bộ

Bước 2 - Tạo máy chủ ảo cục bộ

Bạn hãy nhấn nút trái chuột vào biểu tượng của WampServer và chọn Your VirtualHosts sau đó nhấn tiếp vào VirtualHosts Management

Trình đơn VirtualHosts ManagementTrình đơn VirtualHosts ManagementTrình đơn VirtualHosts Management

Trong cửa sổ Add a VirtualHost, bạn hãy đặt tên cho website của bạn là acsantangelo1907.com, đây cũng là tên miền ảo dùng để truy cập trang web của bạn trên Localhost.

Sau khi nhập xong bạn hãy nhấn vào nút Start the creation of the VirtualHost.

Xem thêm:

Cửa sổ Add a VirtualHostCửa sổ Add a VirtualHostCửa sổ Add a VirtualHost

Sẽ xuất hiện thông báo cho biết VirtualHost tên là acsantangelo1907.com đã được tạo xong.

Thông báo VirtualHost đã được tạo xongThông báo VirtualHost đã được tạo xongThông báo VirtualHost đã được tạo xong

Bạn có thể lặp lại Bước 1Bước 2 để tạo thêm nhiều VirtualHost khác nếu muốn.

Bước 3 - Khởi động lại DNS Server

Sau khi tạo xong VirtualHost bạn phải cho khởi động lại máy chủ phân giải tên miền - DNS Server để cập nhật các thay đổi.Bạn hãy nhấn nút phải chuột vào biểu tượng của WampServer và chọn Tools sau đó nhấn vào Restart DNS

Khởi động lại DNS ServerKhởi động lại DNS ServerKhởi động lại DNS Server

WampServer sẽ khởi động lại và bây giờ trong Your VirtualHosts sẽ xuất hiện thêm acsantangelo1907.com. Bạn có thể nhấn vào nó để mở trang web acsantangelo1907.com hoặc nhập địa chỉ http://acsantangelo1907.com trong trình duyệt web.

Chạy trang web acsantangelo1907.com trên localhostChạy trang web acsantangelo1907.com trên localhostChạy trang web acsantangelo1907.com trên localhost

Cách xóa máy chủ ảo cục bộ - VirtualHosts

Muốn xóa máy chủ ảo cục bộ - VirtualHosts thì bạn hãy mở cửa sổ Add a VirtualHost và nhấn vào nút Suppress VirtualHost form, sau đó đánh dấu vào VirtualHost nào muốn xóa và nhấn nút Suppress VirtualHost.

Xóa máy chủ ảo cục bộ - VirtualHostsXóa máy chủ ảo cục bộ - VirtualHostsXóa máy chủ ảo cục bộ - VirtualHosts

Quản lý cơ sở dữ liệu - Database

Theo mặc định khi bạn tạo VirtualHost mới thì WampServer sẽ không tạo sẵn một cơ sở dữ liệu - Database cho bạn. Do đó nếu muốn thì bạn phải tự tạo Database cho trang web của mình bằng một trong các công cụ quản lý Database của WampServer là PHPmyAdminAdminer

Công cụ quản lý Database của WampServer là PHPmyAdmin vàAdminerCông cụ quản lý Database của WampServer là PHPmyAdmin vàAdminerCông cụ quản lý Database của WampServer là PHPmyAdmin vàAdminer

Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu - Database của trang web như sau:

Database Type - Kiểu kết nối cơ sở dữ liệu làmysql hay mysqli Host Name - Tên máy chủ cơ sở dữ liệu làlocalhost User Name - Tên truy cập là root Password - Mật khẩu truy cập để trống (không có mật khẩu) Database Name - Tên của cơ sở dữ liệu theo mặc định là tên của Database do bạn đặt.

Như vậy là bạn đã có thể bắt đầu học thiết kế web, phát triển trang web sẵn có của bạn hoặc thử nghiệm ứng dụng web mã nguồn PHP. Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì thì hãy trao đổi trên Diễn đàn hỏi đáp - acsantangelo1907.com nhé.


Chuyên mục: Tổng hợp