Cách mở file asd

     

TÓ M TẮ T

Bài viết này mô tả cách thức Word tạo và khôi phục tệp Tự động Phục hồi (.asd) (Tự động Lưu trong Word 7.x) khi bạn chọn hộp kiểm "Lưu Thông tin Tự động Phục hồi mỗi Phút". (Để định vị tuỳ chọn này, bấm Tuỳ chọn ở menu Công cụ rồí bấm tab Lưu.)

T HÔ N G T I N T HÊ M

Chú ý Tự động Phục hồi hoặc Tự động Lưu không thay thế cho lệnh Lưu. Bạn nên sử dụng lệnh Lưu để lưu tài liệu của bạn trong khoảng thời gian thường xuyên và khi bạn kết thúc công việc.Tự động Phục hồi chỉ có hiệu quả đối với các gián đoạn ngoài kế hoạch, chẳng hạn như mất điện hoặc có sự cố về điện. Các tệp Tự động Phục hồi không được thiết kế để được lưu khi đăng xuất theo kế hoạch hoặc tắt máy theo trình tự.

Bạn đang xem: Cách mở file asd

Thiết đặt vị trí cho tệp .asd

Nếu bạn không thiết đặt vị trí cho các tệp Tự động Phục hồi, Word sẽ đặt chúng trong thư mục tạm thời. Để thiết đặt vị trí .asd, làm theo những bước sau:

Trên menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn, rồi bấm tab Vị trí Tệp . Chú ý Trong Word 2007, làm theo những bước sau để mở hộp thoại Vị trí Tệp:

Bấm Nút acsantangelo1907.com Office, rồi bấm Tuỳ chọn Word.

Trong ngăn bên trái, bấm Nâng cao.

Trong ngăn bên phải, bấm Vị trí Tệp trong phần Chung.

Trong ô Loại Tệp, bấm Tệp Tự động Phục hồiChú ý Trong Word 7.x, bấm Tự động Lưu.

Bấm Sửa đổi.

Nhập tên cặp mà bạn muốn Word lưu trữ các tài liệu đã được phục hồi.

Nếu cần vị trí cặp mới, bấm Tạo Cặp Mới, gõ tên cặp mới, bấm OK, và bấm OK để thoát.

Các quy ước đặt tên

Word 97 và các phiên bản mới hơn của Word: Quy ước đặt tên cho các tệp Tự động Phục hồi trong Word là "Bản lưu Tự động phục hồi của .asd," trong đó là tên tệp của tài liệu. Word 7.x: Quy ước đặt tên cho các tệp Tự động Phục hồi trong Word là ~Wra####.asd, trong đó #### là một số do Windows tạo ra một cách ngẫu nhiên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Download Từ Scribd Com, Hướng Dẫn Cách Download Tài Liệu Trên Scribd

Mở tệp đã được lưu

Khi bạn khởi động Word, nó sẽ tìm kiếm bất kỳ tệp .asd nào. Nếu Word tìm thấy bất kỳ tệp nào, nó sẽ thực hiện như sau:

Đổi tên mỗi tệp .asd thành .wbk. Trong Word 7.0 SR-2 hoặc phiên bản mới hơn, phần mở rộng là .wbk. CHÚ Ý: Các số #### có thể không giống như tên tệp .asd bởi vì Word tránh bất kỳ xung đột về việc đặt tên nào với các tệp .bak hiện tại.

Mở tất cả các tệp Tự động Phục hồi.

Xoá tệp Tự động Phục hồi ("Bản lưu Tự động Phục hồi của .wbk" hoặc tệp ~Wra####.bak) khi bạn thực hiện một trong các cách sau: Lưu tệp đã được phục hồi.

-hoặc- Đóng tệp đã được phục hồi mà không lưu nó.

Khi các tệp đã được đổi tên

Word đổi tên các tệp Tự động Phục hồi trong trường hợp chương trình treo (dừng đáp ứng) khi tệp Tự động Khôi phục được mở. Lần sau khi Word được khởi động bạn có thể gặp các hiện tượng sau.

acsantangelo1907.com Office Word 2007, acsantangelo1907.com Office Word 2003, và acsantangelo1907.com Word 2002

Word sẽ khởi động với Ngăn Tác vụ Khôi phục Tài liệu liệt kê các tệp mà Word đã khôi phục. Theo sau tên của tệp sẽ là một đèn báo trạng thái hiển thị quá trình thực hiện đối với tệp trong quá trình khôi phục. Trạng thái Gốc biểu thị tệp Gốc dựa trên lần lưu thủ công cuối cùng. Trạng thái Đã được phục hồi thể hiện tệp đã được phục hồi trong quá trình phục hồi hoặc tệp đã được lưu trong quá trình lưu Tự động Khôi phục. Ngăn tác vụ Khôi phục Tài liệu cho phép bạn mở tệp, xem các sửa chữa được tạo ra, và so sánh các phiên bản đã được phục hồi. Sau đó bạn có thể lưu phiên bản mà bạn muốn sử dụng và xoá đi các phiên bản khác, hoặc lưu tất cả các tệp mở để xem lại sau.

Word 2000

Word sẽ khởi động. Nếu Word có thể phát hiện tệp đã được phục hồi, Word sẽ khởi động với văn bản mở. Trong thanh tiêu đề, tài liệu được liệt kê là (Đã được phục hồi). Sau đó bạn có tuỳ chọn để lưu tệp với tên gốc hoặc lưu với tên khác.

Word 97

Word gặp sự cố hỏng tệp trong khi mở . Một phần của tài liệu này có thể phục hồi được. Thử khôi phục bây giờ?


Nếu bạn bấm Có, Word sẽ cố gắng khôi phục toàn bộ hoặc một phần tệp. Nếu bạn bấm Không, tệp .wbk vẫn còn trong thư mục Tự động Khôi phục.

Word 7.x

Word đổi tên các tệp Tự động Phục hồi trong trường hợp chương trình treo (dừng đáp ứng) khi bạn mở tệp Tự động Lưu. Nếu sự cố xảy ra làm hỏng tệp Tự động Lưu, bạn vẫn có thể khôi phục công việc của bạn bằng cách sử dụng tệp ~Wra####.bak, được đặt trong thư mục Tự động Lưu. Sau khi Word đổi tên các tệp .asd của bạn, nó sẽ không tự động mở các tệp .bak, vì vậy bạn phải mở chúng bằng tay bằng cách bấm Mở trên menu Tệp. Để liệt kê tất cả các tệp .bak, gõ ~wra*.bak trong ô Tên Tệp.


Chuyên mục: Tổng hợp