Cách lập kế hoạch bảo trì

     
Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện qui trình công nghệ sản xuất. Việc bảo trì nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất và gây tác động đến môi trường.

Bạn đang xem: Cách lập kế hoạch bảo trì


Áp dụng cho mọi hoạt động của các bộ phận sử dụng thiết bị máy móc có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng và môi trường trong Công ty.
- Bảo trì thiết bị máy móc: Hành động được tiến hành theo định kỳ bằng các phương tiện để đảm bảo sự vận hành các thiết bị máy móc được liên tục.
Do việc bảo trì thiết bị máy móc rất quan trọng trong quá trình thực hiện qui trình công nghệ sản xuất, nên nhu cầu bảo trì được đặt ra nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất.
Tất cả các thiết bị máy móc hiện đang sử dụng phù hợp đối với các yêu cầu sản xuất, Bộ phận sửa chữa bảo trì phối hợp cùng Trưởng bộ phận sử dụng lập danh mục từng loại thiết bị riêng biệt để theo dõi và để chuẩn bị thay thế hoặc sửa chữa, trình Trưởng phòng kỹ thuật phê duyệt.
Căn cứ những máy móc thiết bị đang sử dụng, và tùy theo tính năng và công năng của thiết bị chuyên dùng, Bộ phận bảo trì sẽ lên kế hoạch khảo sát, từ đó xác định loại máy móc nào phục vụ cho yêu cầu sản phẩm thiết thực và đưa ra qui định thời gian bảo dưỡng định kỳ hoặc thường xuyên tùy vào mức độ sử dụng hàng ngày.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Lưu Đồ Thuật Toán Trong Lập Trình, Phần 1 Lưu Đồ Thuật Toán (Flowchart)


Căn cứ vào kế hoạch khảo sát, Bộ phận bảo trì sẽ tiến hành khảo sát thực tế những máy móc thiết bị và ghi nhận rõ:
- Sau khi khảo sát và giám định, bộ phận bảo trì xem xét thời gian sử dụng của từng loại máy nào phục vụ nhiều hay ít mà tiến hành lập lịch bảo trì cụ thể cho từng loại TBMM.
- Sau khi đã xác định công dụng và tính chất quan trọng thời gian phục vụ trong sản xuất, bộ phận bảo trì lên kế hoạch bảo trì hay sửa chữa của từng loại TBMM theo qui định của nhà thiết kế.
Khi đã lập kế hoạch bảo dưỡng hay sửa chữa, bộ phận bảo trì kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn đến hư hỏng của thiết bị, lập bảng đề nghị dự trù vật tư để cung cấp các phụ kiện của loại thiết bị cần sửa chữa với thời gian cần cung cấp. Song song có sự giám sát và kiểm tra của trưởng bộ phận nơi sử dụng TBMM.
Khi đã lên dự trù vật tư và được cung cấp, Bộ phận bảo trì tiến hành sửa chữa dựa trên bảng kế hoạch được lập và duyệt sửa chữa. Khi đã bảo trì xong, Bộ phận bảo trì phối hợp với Trưởng bộ phận sử dụng lập biên bản nghiệm thu và đánh giá chất lượng của TBMM đuợc đưa vào vận hành, trong đó phải ghi nhận cụ thể về tình trạng máy móc đã được thay thế.
Khi sửa chữa bảo trì xong, bộ phận bảo trì lập hồ sơ của từng loại máy móc nào sửa chữa những phụ kiện gì và trong thời gian sử dụng bao lâu đồng thờiø lập bản lý lịch của từng loại máy móc đó và đưa vào lưu trữ: tài liệu tham khảo, sổ tay chất lượng và môi trường.
- Các chi tiết và chất thải ra do quá trình bảo trì phải phân loại và để đúng chỗ theo qui định, không được đốt hay vứt bừa bãi:
Người đăng:Kevin Havào lúc21:05
*►  2019(110) ►  2016(2) ►  2015(5) ▼  2014(104) ▼  tháng tám(31)

Chuyên mục: Tổng hợp