Cách gọi tên ankan có nhánh

     
*


I. Ankan là gì? Công thức và biện pháp Hotline tên AnKan

1. Ankan là gì, cách làm cấu tạo?

– Ankan là hầu như hidrocacbon no, mạch hsống trong phân tử chỉ có liên kết đối chọi C-C, C-H có bí quyết phổ biến là: CnH2n+2 (n≥1).

Bạn đang xem: Cách gọi tên ankan có nhánh

– Hợp chất vào dãy Ankan bao gồm công thức đơn giản dễ dàng độc nhất chính là metan: CH4

Công thức cấu trúc với quy mô phân tử của metan

2. Tên điện thoại tư vấn của Ankan (danh pháp)

– Cách Điện thoại tư vấn tên Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Etung ; C3H8: Propan ; C4H10: Butan ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octan ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* Cách nhớ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

– Cách Call thương hiệu Ankan Khi mạch cacbon tất cả nhánh:

+ Chọn mạch chính : là mạch dài nhất có rất nhiều team chũm độc nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon trong mạch bao gồm bước đầu tự phía ngay sát nhánh rộng.

+ điện thoại tư vấn tên: Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chủ yếu (thương hiệu ankan tương ứng cùng với số nguim tử cacbon trong mạch chính).

 Ví dụ: 

*

II. Tính chất đồ gia dụng lí của Ankan

– Các ankan phần đa ko chảy nội địa nhưng lại dễ dàng chảy trong những dung môi cơ học và rất nhiều là số đông hóa học không color.

Xem thêm:

– Ở ánh sáng thường xuyên, các ankan tự C1 mang đến C4 ngơi nghỉ tâm lý khí; từ C5 cho khoảng tầm C18 sinh sống tâm trạng lỏng; từ bỏ khoảng C18 trở lên nghỉ ngơi tâm lý rắn.

– Nhiệt nhiệt độ tung, ánh nắng mặt trời sôi với cân nặng riêng rẽ của ankan nói tầm thường phần lớn tăng theo số ngulặng tử C vào phân tử Tức là tăng theo phân tử khối hận. Ankan khối lượng nhẹ hơn nước.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) Trong công nghiệp

– Metung và những đồng đẳng được tách trường đoản cú khí vạn vật thiên nhiên với khí đốt.

b) Trong phòng thí nghiệm

– khi đề xuất một lượng nhỏ merã, tín đồ ta nung natri axetat cùng với vôi tôi xút, hoặc có thể mang đến nhôm cacbua tính năng với nước:

– Nhiệt phân muối Natri của axit cacboxylic (bội phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– Riêng với CH4 hoàn toàn có thể cần sử dụng làm phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– Dùng làm dung môi, dầu bôi trơn với làm cho nguyên liệu như CH4 dùng vào đèn xì nhằm hàn, giảm sắt kẽm kim loại.

– Để tổng thích hợp những hóa học hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– Đặc biệt từ bỏ CH4 điều chế được rất nhiều chất không giống nhau: các thành phần hỗn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH cùng anđehit fomic HCHO.


Chuyên mục: Tổng hợp