Cách gọi tên ankan anken ankin

     

Hiđrôcacbon no là những hiđrôcacbon mà lại những nguyên tử cacbon trong phân tử của nó link cùng nhau bằng link đối chọi. Còn gần như hóa trị còn lại được bão hòa bởi vì các nguyên ổn tử hydro. Công thức phổ biến của những hiđrôcacbon no là CnH2n+2. Hiđrôcacbon no có cách gọi khác là ankan hoặc parafin. Ankan là tên gọi theo danh pháp quốc tế những hòa hợp chất hữu cơ. Parafin là tên gọi xuất phát từ giờ đồng hồ Latinh parum (tức là "ít") với affinitas (tức là...
Bạn đang xem: Cách gọi tên ankan anken ankin

*Xem thêm: Lời Bài Đi Cùng Em (Lemon Climb), Lời Bài Hát Đi Cùng Em

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ: PHÂN LOẠI – GỌI TÊN – VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC – ĐỒNG PHÂN – ĐỒNG ĐẲNG HIDROCACBON
CHUYÊN ĐỀ: PHÂN LOẠI – GỌI TÊN – VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC – ĐỒNG PHÂN – ĐỒNG ĐẲNG HIDROCACBON I. Ttiết cấu trúc hóa học: - Viết CTCT đề xuất đảm bào hóa trị của các nguyên ổn tố. o C: IV o H: I o O: II o N: III - Trật trường đoản cú thu xếp các nguyên tố không giống nhau thì CTCT khác nhau => t/c hóa học không giống nhau. II. Phân các loại – Gọi tên: 1. Phân loại: - Hydrocacbon no: ankan - Hydrocacbon ko no: anken, ankadien, ankin - Hydrocacbon vòng (thơm): xickloankan, benzene 2. call tên: - Tên thường thì Tên thường thì của hòa hợp chất cơ học hay giỏi được đặt theo xuất phát tìm ra chúng, đôi khi có thể tất cả phần đuôi nhằm chứng thật phù hợp chất ở trong nhiều loại làm sao. Thí dụ : (formica : kiến) HCOOH : axit fomic (acetus : giấm) CH3COOH : axit axetic (mentha piperita : bạc hà) C10H20O : mentol - Tên thế giới (theo danh pháp IUPAC): phần nơi bắt đầu Tên Tên phần định chức a) Tên nơi bắt đầu – chức CH3CH2-Cl CH3CH2-O-COCH3 CH3CH2-O-CH3 (etyl || clorua) (etyl || axetat ) (etyl metyl || ete) etyl clorua etyl axetat etyl metyl ete Tên thay thế sửa chữa được viết bí quyết b) Tên sửa chữa thay thế Tên các tiếp đầu ngữ: me – e – pro – but – pen – hex – hept – oct – non – dec Tên phần định chức Tên phần cố kỉnh Tên mạch cacbon thiết yếu (có thể không có) (cần phải có) (sẽ phải có)Nguyễn Minc Khang Page 1 Tên th Tên sửa chữa được viết tức tốc H3C - CH3 : erã H3C - CH2Cl : cloetan H2C = CH2 : eten HC CH : etin CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en CH3-CH=CH-CH3 : but-2-en CH2-C(OH)-CH=CH2 : but-3-en-2-ol III. Đồng đẳng – Đồng phân: 1. Đồng đẳng: - Định nghĩa: là mọi hóa học hữu cơ, được xếp trong cùng 1 hàng gồm thành ph ần phân t ử hơn kém nhẹm nhau một xuất xắc những nhóm -CH2-. Vd: - 2. Đồng phân: - Định nghĩa: là hiện tượng kỳ lạ một chất hữu cơ gồm cùng CTPT mà lại khác nhau về CTCT. - Phân nhiều loại o Đồng phân cấu trúc  Đồng phân mạch cacbon  Đồng phân team chức  Đồng phần địa chỉ nhóm chức o Đồng phân lập thể (đồng phân cis-trans) IV. Bài tập:Nguyễn Minc Khang Page 2

Chuyên mục: Tổng hợp