Cách dùng that

     
Mệnh đề tình dục là 1 trong công ty điểm đặc biệt, cần nắm vững vào họcgiờ đồng hồ anh. Bài lúc này acsantangelo1907.com Reviewđang chia sẻ cho tới chúng ta chủ thể này.

Bạn đang xem: Cách dùng that


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao hàm các trường đoản cú xuất xắc có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để phân tích và lý giải rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfrikết thúc.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được điện thoại tư vấn là 1 relative clause, nó lép vế “the woman” cùng dùng làm xác minh danh từ đó.Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn có một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi dụng cụ, động vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ mua cho tất cả những người với vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại nhà ngữ chỉ người, thứ, quan trọng trong mệnh đề quan hệ nam nữ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề tình dục (mệnh đề tính từ) bắt đầu bởi các đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose giỏi số đông trạng tự quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ tình dục dùng để làm ngã nghĩa mang lại danh tự đứng trước nó.

I. Các đại trường đoản cú quan liêu hệ


1. WHO

- cai quản từ vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa mang đến danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ bỏ đến cồn trường đoản cú vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý từ bỏ hoặc túc trường đoản cú trong mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa thay thế mang lại danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay thế sửa chữa mang lại vị trí của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ quan hệ tình dục xác định

* Các ngôi trường đúng theo hay sử dụng “that”:

- khi đi sau những hiệ tượng đối chiếu nhất

- Lúc đi sau các từ: only, the first, the last

- lúc danh từ bỏ đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- Khi đi sau các đại từ bỏ cô động, đại trường đoản cú tủ định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* Các ngôi trường hòa hợp không dùng that:

- trong mệnh đề dục tình không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ download mang đến danh trường đoản cú chỉ bạn hoặc đồ vật, thường xuyên nỗ lực cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng trường đoản cú quan hệ

1. WHY: mởđầu cho mệnh đề quan hệ vào giờ đồng hồ Anhchỉ nguyên do, hay vắt cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ nơi chốn, thường thế mang đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Trộn 100Ml Dung Dịch Có Ph=1 Gồm Hcl Và Hno3, Trộn 100 Ml Dung Dịch Có Ph = 1 Gồm Hcl Và Hno3

3. WHEN: thay thế trường đoản cú chỉ thời gian, hay ráng mang đến từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still rethành viên the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông xã then. →I don’t know the time when she will come baông chồng.

III.Các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có nhì loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan hệ nam nữ khẳng định cùng mệnh đề quan hệ nam nữ không khẳng định.

Mệnh đề tình dục khẳng định (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề quan trọng mang đến ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện lúc danh trường đoản cú là danh từ không khẳng định và ko cần sử dụng vệt phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề thiết yếu.Mệnh đề dục tình không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm đọc tin về một người, một đồ dùng hoặc một vấn đề đã có được xác minh. Mệnh đề ko xác minh là mệnh đề không nhất thiết nên có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh trường đoản cú là danh trường đoản cú xác định cùng được chia cách cùng với mệnh đề bao gồm bởi một hoặc nhị vết phẩy (,) tốt lốt gạch ốp ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để biết khi nào sử dụng mệnh đề quan hệ không khẳng định, ta chú ý những điểm sau:

- Khi danh trường đoản cú nhưng mà nó té nghĩa là 1 trong những danh từ bỏ riêng

- Lúc danh từ bỏ cơ mà nó bửa nghĩa là 1 trong tính trường đoản cú sở hữu (my, his, her, their)

- Khi danh từ bỏ mà nó vấp ngã nghĩa la một danh tự đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số lưu ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu trong mệnh đề tình dục có giới trường đoản cú thì giới tự có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng cùng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên ổn last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể dùng which vắt cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to my birthday các buổi tiệc nhỏ. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday tiệc ngọt, which makes me sad.

3. Tại địa chỉ túc từ, whom hoàn toàn có thể được cầm cố bằng who.

Ex: I’d lượt thích khổng lồ talk to the man whom / who I met at your birthday buổi tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ tình dục khẳng định , bạn cũng có thể vứt những đại trường đoản cú quan hệ tình dục làm cho túc từ:whom, which.


5. Các nhiều từ bỏ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which với whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề tình dục đựng những đại từ bỏ quan hệ giới tính cai quản từ who, which, that rất có thể được rút gọn thành cụm bây giờ phân từ (V-ing) hoặc quá khứ đọng phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút ít thành cụm ngày nay phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door to me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề thụ động thì rút ít thành nhiều quá khđọng phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề tình dục được rút thành cụm hễ từ ngulặng mẫu

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút ít thành nhiều động từ nguyên ổn mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ giới tính bao gồm các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặcvẻ ngoài so sánh hàng đầu. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

Xem thêm: It Was Not Until Là Gì - #3 Cấu Trúc It Was Not Until


+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan hệ giới tính cùng to be trước một ngữ giới từ (một giới tự khởi đầu kết phù hợp với các danh từ bỏ theo sau)


Ví dụ:


Chuyên mục: Tổng hợp