Cách dùng have got

     

HAVE GOT là rượu cồn tự ám chỉ đến việc cài đặt một vật dụng nào đấy, hoặc bao gồm một đồ nào đó. Trong giờ đồng hồ Anh, chưa phải dịp nào chúng ta cũng sử dụng I HAVE, hoặc I DONT HAVE nhưng chúng ta có thể thay thế sửa chữa bởi HAVE GOT. Hãy nhìn kết cấu với cách sử dụng mặt dưới

Cùng tìm hiểu series ngữ pháp giờ đồng hồ anh cơ bạn dạng của Tâm Nghiêm trên đây

*

Khẳng định

I

You

We

They

have sầu got

(I’ve sầu got)

(You’ve got)

(We’ve got

(They’ve sầu got)

Phủ định

I

You

We

They

have not

(haven’t)

got

Khẳng định

She

He

It

has got

(She’s got)

(He’s got)

(It’s got)

Phủ định

She

He

It

has not

(hasn’t)

got

Câu hỏi

Have

I

you

we

they

got … ?

Câu trả lời

Yes,

No,

I

you

we

they

have

haven’t

Câu hỏi

Has

she

he

it

got … ?

Câu trả lời

Yes,

No,

she

he

it

has

hasn’t

Sử dụng:

Vật sngơi nghỉ hữu:

She’s got three cars.

Bạn đang xem: Cách dùng have got

Have you got a car?

We’ve sầu got three children.

He hasn’t got many friends.

Chứng bệnh:
I’ve sầu got a bad cold.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 8, Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Sgk Đầy Đủ Đại Số Và Hình Học

Has he got a headache?

Mô tả:
He’s got brown hair, xanh eyes and a long nose
Crúc ý :

Chúng ta cũng sử dụng have mang đến trang bị ssinh sống hữu:

They have a big house.

Do you have a job?

I don’t have enough money.

Nhưng trong tiếng anh Anh have sầu got được thực hiện phổ viết hơn have đến trang bị cài đặt.

Hãy thường xuyên đón hiểu những bài học ngữ pháp tiếp theo sau của tiếng anh Tâm Nghiêm nhé


Chuyên mục: Tổng hợp