Cách dùng have got

     

HAVE GOT là động từ ám chỉ đến việc sở hữu một vật gì đó, hoặc có một vật gì đó. Trong tiếng Anh, không phải lúc nào chúng ta cũng dùng I HAVE, hoặc I DONT HAVE mà chúng ta có thể thay thế bằng HAVE GOT. Hãy nhìn cấu trúc và cách sử dụng bên dưới

Cùng khám phá series ngữ pháp tiếng anh cơ bản của Tâm Nghiêm tại đây

*

Khẳng định

I

You

We

They

have got

(I’ve got)

(You’ve got)

(We’ve got

(They’ve got)

Phủ định

I

You

We

They

have not

(haven’t)

got

Khẳng định

She

He

It

has got

(She’s got)

(He’s got)

(It’s got)

Phủ định

She

He

It

has not

(hasn’t)

got

Câu hỏi

Have

I

you

we

they

got … ?

Câu trả lời

Yes,

No,

I

you

we

they

have

haven’t

Câu hỏi

Has

she

he

it

got … ?

Câu trả lời

Yes,

No,

she

he

it

has

hasn’t

Sử dụng:

Vật sở hữu:

She’s got three cars.

Bạn đang xem: Cách dùng have got

Have you got a car?

We’ve got three children.

He hasn’t got many friends.

Chứng bệnh:
I’ve got a bad cold.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 8, Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Sgk Đầy Đủ Đại Số Và Hình Học

Has he got a headache?

Mô tả:
He’s got brown hair, blue eyes and a long nose
Chú ý :

Chúng ta cũng sử dụng have cho vật sở hữu:

They have a big house.

Do you have a job?

I don’t have enough money.

Nhưng trong tiếng anh Anh have got được sử dụng phổ viết hơn have cho vật sở hữu.

Hãy tiếp tục đón đọc những bài học ngữ pháp tiếp theo của tiếng anh Tâm Nghiêm nhé


Chuyên mục: Tổng hợp