Cách dùng few

 - 

Trong tiếng Anh, việc thực hiện các từ nhỏng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of cực kỳ dễ gây nên nhâm lẫn cho những người học. Liệu rằng sự khác hoàn toàn giữa chúng như thế nào? Dùng ra làm sao đến đúng? Thậm chí phần nhiều bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh nhiều năm cũng thường lẫn lộn giữa chúng.

Bạn đang xem: Cách dùng few


*
Phân biệt – biện pháp thực hiện Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot of

Vì lý do đó, công ty chúng tôi đang tách biệt và giúp đỡ bạn phát âm hơn về cách dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of và a lot of trong bài viết này. Chúng ta hãy thuộc tìm hiểu nhé!


1. Little cùng A little

1.1. Cách sử dụng Little

Người ta thực hiện Little đứng trước các danh trường đoản cú ko đếm được. Có nghĩa lấp định là khôn xiết không nhiều, ko được rất nhiều.

Liitle + uncountable nouns (danh từ không đếm được): vô cùng ít, ko được không ít.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy gồm ít tiền)

1.2. Cách cần sử dụng A little

Người ta áp dụng Little đứng trước những danh từ đếm được. Tức là một ít, một ít.

Little + uncountable nouns (danh tự không đếm được): một chút, một ít.

Ví dụ: I just have a little money to lớn buy an hãng apple. (Tôi chỉ bao gồm một chút tiền để sở hữ một quả táo).

Xem thêm: Bài Dự Thi Liên Môn: Bảo Vệ Môi Trường Từ Việc Giảm Thiểu Tác Hại Của Bao Bì Ni Lông

2. Cách sử dụng Few với A few


*
Cách cần sử dụng Few và A few

2.1. Cách dùng Few

Ta sử dụng few trước danh từ bỏ đếm được Tức là tất cả khôn cùng không nhiều, rất hiếm.

Few + countable nouns (danh từ đếm được): rất ít, không nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có vô cùng không nhiều học viên đã ra khỏi lớp hôm qua)

2.2. Cách dùng A Few

Ta áp dụng a few trước danh tự đếm được có nghĩa là một xí, một không nhiều đầy đủ xài.


*

Few + countable nouns (danh từ bỏ đếm được): một xí, một không nhiều đầy đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very cthua thảm. ( Tôi gồm vài tín đồ các bạn nhưng lại Cửa Hàng chúng tôi siêu thân thiết)

3. Cách cần sử dụng Many và Much

3.1. Cách dùng Many

Ta sử dụng Many đến danh tự đếm được số nhiều vào đa dạng và phong phú một số loại câu như câu hỏi, câu xác minh tuyệt prúc định. MAny có nghĩa là nhiều.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( Có tương đối nhiều người trong gia đình của tôi)

– Cấu trúc, biện pháp áp dụng Accept với Agree vào giờ đồng hồ Anh

– Cách cần sử dụng cấu tạo Not only – But also trong giờ đồng hồ Anh

3.2. Cách cần sử dụng Much


*
Cách sử dụng Many và Much

Much được sử dụng với danh từ không đếm được Có nghĩa là các vào cả câu nghi ngại, xác định với đậy định. có nghĩa là những.

Xem thêm: Công Thức, Tính Chất Đường Trung Tuyến Trong Tam Giác Cân, Tính Chất Đường Trung Tuyến Trong Tam Giác Cân

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have sầu much money lớn give you. (Tôi không có nhiều tiền khiến cho bạn)

4. Cách dùng Lot of cùng A Lot of

Quý khách hàng có thể dùng cả lot of với a lot of đến danh trường đoản cú đếm được hoặc danh trường đoản cú không đếm được. Có nghĩa là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have a lot of books khổng lồ read. (Tôi có rất nhiều sách nhằm đọc)Lots of people have voted for Donald Trump in the presidential campaign in 20trăng tròn. (Rất không ít người sẽ bỏ thăm cho Donald Trump trong chiến dịch tnhãi con cử Tổng thống năm 2020)

5. các bài tập luyện áp dụng


*
các bài luyện tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào nơi trống trong câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave sầu us __________apples from her garden. Shall we nội dung them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.He has ____education. He can’t read or write, and he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you like to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to lớn new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn đáp án đúng

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. muchB. many……………… pencils did you find yesterday?A. how muchB. how manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. muchB. manyThis cow produces …………………. milk.A. muchB. many………………. shampoo did you use last week?A. how muchB. how manyPaul always gets ………………. homework.A. muchB. many………………. castles did he destroy?A. how muchB. how many…………….. love vị you need?A. how muchB. how manyAndy hasn’t got ……………….. hair.A. muchB. manyI drank too ……………… cola yesterday.A. muchB. manyThere aren’t …………. oto parks in the center of Oxford.A. muchB. manyEating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. anyB. someLiverpool has …………. of great nightclubs.A. a lotB. manyHurry up! We only have ………….. time before the coach leaves.A. a fewB. a littleWe saw ……………. beautiful scenery when we went to Austria.A. a little ofB. someThere are a ………….. shops near the university.A. fewB. anyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. muchB. manyThere are ……………… expensive sầu new flats next lớn the riverA. someB. a littleAfter Steve tasted the soup, he added ……. salternative text to it.A. a fewB. fewC. littleD. a littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. very fewB. very littleC. very muchD. very manyĐáp ánBBBAAABAA A BA ABBA BADA

Trên đây là bài bác viết Phân biệt – biện pháp sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of cùng A Lot of mà lại acsantangelo1907.com sẽ tổng hòa hợp cho chính mình. Hy vọng bạn sẽ có thể thành thục rộng trong việc thực hiện rất nhiều trường đoản cú bên trên trải qua nội dung bài viết này.


Cộng đồng acsantangelo1907.com - Chia sẻ tư liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS. Ttê mê gia tức thì Group Tự Học IELTS 8.0


Chuyên mục: Tổng hợp