Cách định dạng trang in

     

Lúc bạn tạo mới một văn bản vào Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter gồm kích thước 21.59 centimet x 27.94 cm, để định nghĩa khổ giấy A4 với canh lề theo ý muốn, bạn có thể dùng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều phương pháp khác nhau để ở Page Setup, bí quyết đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối cùng.

*
*
*
*
*
*

Sau Lúc thực hiện chấm dứt, bạn chọn OK để lưu lại cố gắng đổi về khổ giấy cùng lề giấy trong Word. Chúc bạn thực hiện thành công!


Chuyên mục: Tổng hợp