Các trường xét tổ hợp môn toán văn địa

     

Nhìn tầm thường, cùng với bài toán ko thay đổi quy chế tuyển chọn sinc 2021 của Bộ GD & ĐT, các mã tổ hợp môn xét tuyển chọn đại học, cao đẳng trong trong năm này cũng không tồn tại thay đổi gì đối với năm 20đôi mươi.

Bạn đang xem: Các trường xét tổ hợp môn toán văn địa

*

khi đăng ký tuyển sinh, thí sinh đề nghị nắm rõ mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ thiết yếu quy năm 2021 nhằm tuyển lựa tổ hợp môn thi cân xứng cùng với ngành xét tuyển chọn và thế mạnh của mình.

Xem thêm: Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu Và Suy Giảm Tầng Ozon, Biến Đổi Khí Hậu Là Gì

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ thiết yếu quy

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chính quy được thực hiện phụ thuộc vào nội dung chỉ dẫn theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS ngày đôi mươi tháng 03 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tác. Bảng mã hóa các tổ hợp môn thi và xét tuyển chọn Đại học tập, Cao đẳng bao gồm quy được Cục Khảo thí với Kiểm định unique dạy dỗ, Bộ GD&ĐT thống kê.

Theo đó, mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển bao gồm 10 tổ hợp môn thi truyền thống lâu đời cùng 91 tổng hợp môn thi mới. Trong khi, những trường Đại học tập, CĐ chọn lọc các tổng hợp môn xét tuyển chọn dựa vào ngành đào tạo và huấn luyện và thưởng thức riêng của từng ngôi trường.

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chủ yếu quy năm 2021 cụ thể nhỏng sau:
STTMã tổ hợpTổ vừa lòng các môn xét tuyển
Các mã tổ hợp môn khối hận A (môn Tân oán và 2 môn khác)
1A00Toán thù, Vật Lý, Hóa Học
2A01Tân oán, Vật Lý. Tiếng Anh
3A02Tân oán, Vật lí, Sinh học
4A03Toán, Vật lí, Lịch sử
5A04Toán, Vật lí, Địa lí
6A05Toán thù, Hóa học tập, Lịch sử
7A06Toán thù, Hóa học tập, Địa lí
8A07Tân oán, Lịch sử, Địa lí
9A08Toán thù, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
10A09Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
11A10Toán, Lý, Giáo dục công dân
12A11Toán, Hóa, Giáo dục công dân
13A12Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, KH làng hội
14A14Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Địa lí
15A15Toán, Khoa học tập tự nhiên, Địa lí
16A16Toán thù, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
17A17Toán thù, Vật lý, Khoa học tập làng mạc hội
18A18Tân oán, Hoá học, Khoa học buôn bản hội
Các mã tổng hợp môn khối B (môn Toán, Sinc học tập với 1 môn khác)
19B00Toán thù, Hóa Học, Sinh Học
20B01Tân oán, Sinc học, Lịch sử
21B02Toán, Sinch học tập, Địa lí
22B03Toán thù, Sinc học, Ngữ văn
23B04Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
24B05Tân oán, Sinc học, Khoa học tập xã hội
25B08Toán thù, Sinch học, Tiếng Anh
Các mã tổ hợp môn kân hận C (môn Ngữ văn uống và 2 môn khác)
26C00Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ văn uống, Tân oán, Vật lí
28C02Ngữ văn uống, Toán thù, Hóa học
29C03Ngữ văn uống, Toán, Lịch sử
30C04Ngữ văn uống, Toán thù, Địa lí
31C05Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Hóa học
32C06Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Sinch học
33C07Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
34C08Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học tập, Sinh học
35C09Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
36C10Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học, Lịch sử
37C12Ngữ vnạp năng lượng, Sinc học, Lịch sử
38C13Ngữ vnạp năng lượng, Sinh học, Địa lí
39C14Ngữ văn, Toán thù, Giáo dục công dân
40C15Ngữ văn uống, Toán, Khoa học Xã hội
41C16Ngữ văn uống, Vật lí, giáo dục và đào tạo công dân
42C17Ngữ văn uống, Hóa học tập, giáo dục và đào tạo công dân
43C19Ngữ văn uống, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
44C20Ngữ văn, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân
Các mã tổ hợp môn kân hận D (môn Ngoại ngữ với 2 môn khác)
45D01Ngữ Văn, Tân oán, Tiếng Anh
46D02Ngữ Vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Nga
47D03Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Pháp
48D04Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Trung
49D05Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Đức
50D06Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Nhật
51D07Toán thù, Hóa học, Tiếng Anh
52D08Tân oán, Sinc học tập, Tiếng Anh
53D09Tân oán, Lịch sử, Tiếng Anh
54D10Toán thù, Địa lí, Tiếng Anh
55D11Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
56D12Ngữ vnạp năng lượng, Hóa học, Tiếng Anh
57D13Ngữ văn uống, Sinh học tập, Tiếng Anh
58D14Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Anh
59D15Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh
60D16Toán, Địa lí, Tiếng Đức
61D17Tân oán, Địa lí, Tiếng Nga
62D18Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
63D19Toán thù, Địa lí, Tiếng Pháp
64D20Tân oán, Địa lí, Tiếng Trung
65D21Toán, Hóa học tập, Tiếng Đức
66D22Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Nga
67D23Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Nhật
68D24Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
69D25Toán thù, Hóa học tập, Tiếng Trung
70D26Toán, Vật lí, Tiếng Đức
71D27Toán, Vật lí, Tiếng Nga
72D28Tân oán, Vật lí, Tiếng Nhật
73D29Tân oán, Vật lí, Tiếng Pháp
74D30Toán thù, Vật lí, Tiếng Trung
75D31Tân oán, Sinch học tập, Tiếng Đức
76D32Toán thù, Sinch học tập, Tiếng Nga
77D33Tân oán, Sinch học, Tiếng Nhật
78D34Toán, Sinc học tập, Tiếng Pháp
79D35Tân oán, Sinh học, Tiếng Trung
80D41Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Đức
81D42Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Nga
82D43Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Nhật
83D44Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Pháp
84D45Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Trung
85D52Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Nga
86D54Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
87D55Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
88D61Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Đức
89D62Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
90D63Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nhật
91D64Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Pháp
92D65Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
93D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nga
95D69Ngữ Vnạp năng lượng, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật
96D70Ngữ Văn, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp
97D72Ngữ văn uống, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Anh
98D73Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Đức
99D74Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
100D75Ngữ văn uống, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
101D76Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Pháp
102D77Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
103D78Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
104D79Ngữ văn, Khoa học tập buôn bản hội, Tiếng Đức
105D80Ngữ văn, Khoa học tập làng mạc hội, Tiếng Nga
106D81Ngữ văn, Khoa học tập xóm hội, Tiếng Nhật
107D82Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
108D83Ngữ văn uống, Khoa học tập xã hội, Tiếng Trung
109D84Tân oán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Anh
110D85Tân oán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
111D86Tân oán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga
112D87Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp
113D88Tân oán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật
114D90Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Anh
115D91Tân oán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Pháp
116D92Tân oán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Đức
117D93Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
118D94Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Nhật
119D95Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Trung
120D96Tân oán, Khoa học tập buôn bản hội, Anh
121D97Toán, Khoa học tập thôn hội, Anh
122D98Toán, Khoa học thôn hội, Tiếng Đức
123D99Tân oán, Khoa học tập xã hội, Tiếng Nga
 Các mã tổ hợp môn kăn năn Năng khiếu (có một hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ văn uống, Năng năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
125H01Toán thù, Ngữ văn, Vẽ
126H02Toán, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ trang trí màu
127H03Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
128H04Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập làng mạc hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ vnạp năng lượng, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Toán, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Toán thù, Tiếng Anh, Tin học
134M00Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
137M03Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
138M04Tân oán, Đọc đề cập diễn cảm, Hát – Múa
139M09Toán, NK Mầm non 1( nói cthị xã, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
140M10Tân oán, Tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ văn uống, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
142M13Toán, Sinh học tập, Năng khiếu
143M14Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Toán
144M15Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
145M16Ngữ văn uống, Năng năng khiếu báo chí, Vật lý
146M17Ngữ văn uống, Năng khiếu báo mạng, Lịch sử
147M18Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
148M19Ngữ văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Tiếng Anh
149M20Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Vật lý
150M21Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Ảnh báo mạng, Lịch sử
151M22Ngữ văn, Năng khiếu xoay phyên vô tuyến, Toán
152M23Ngữ văn uống, Năng năng khiếu con quay phlặng vô tuyến, Tiếng Ạnh
153M24Ngữ văn uống, Năng khiếu quay phim vô tuyến, Vật lý
154M25Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu con quay phyên ổn tivi, Lịch sử
155N00Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
156N01Ngữ văn uống, xướng âm, màn trình diễn nghệ thuật
157N02Ngữ văn uống, Ký xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụ
158N03Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
159N04Ngữ Văn, Năng khiếu biểu lộ, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn uống, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
161N06Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
162N07Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
163N08Ngữ vnạp năng lượng , Hòa thanh khô, Phát triển chủ đề và phổ thơ
164N09Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy trên chỗ
165R00Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
166R01Ngữ văn, Địa lý, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ văn uống, Toán thù, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn uống, giờ đồng hồ Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – buôn bản hội – nghệ thuật
170R05Ngữ vnạp năng lượng, tiếng Anh, Năng năng khiếu kỹ năng truyền thông
171S00Ngữ văn uống, Năng năng khiếu SKĐA 1, Năng năng khiếu SKĐA 2
172S01Toán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
173T00Tân oán, Sinh học tập, Năng năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu TDTT
175T02Ngữ văn, Sinch, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Tân oán, Lý, Năng năng khiếu TDTT
178T05Ngữ văn uống, Giáo dục công dân, Năng kiếu
179V00Toán thù, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Toán thù, Ngữ văn uống, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
182V03VẼ MT, Toán, Hóa
183V04Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Tân oán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán thù, giờ Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Tân oán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Tân oán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Tân oán, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Toán thù, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật


Chuyên mục: