Các loại quả khô nẻ

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Qủa mọngQủa hạchQủa khô nẻQua khô không nẻ
ckhô cứng, đu đầy đủ, hồng, cam, bưởi, dưa đỏ, cà chua, chuối, bòng, ...

Bạn đang xem: Các loại quả khô nẻ

Táo, mơ, xoài, nhót, nhãn, mận, đào, ô lưu giữ, bơ ....bông, cải, đậu Hà Lan, điệp, nổ, thầu dầu, các một số loại đỗ (đỗ black, đỗ đỏ, đỗ White, đỗ xanh,...), quả cải,...Qủa lúa, trái mùi hương,quả thìa là , trái chò , me , lạc, ....

*

Quả thô nẻ: trái cải, trái bông, trái đậu, quả bông, trái đậu Hà Lan,...

Quả khô không nẻ: quả me, trái lạc, quả chò, quả ớt, quả nhân tình kết,...

Quả mọng: trái cà chua, trái đu đầy đủ, quả ckhô cứng, trái bưởi, quả chuối,...

Quả hạch: trái mơ, quả táo bị cắn dở, trái bơ, quả mận,...


qủa mọng

+chanh

+đu đủ

+ hồng

+cam

+bòng

+dưa hấu

+cà chua

+chuối

+òng

hạch:

+táo

+mơ

+xoài

+nhãn

+mận

+đào

+bơ

qủa khô nẻ:

+bông

+cải

+đậu hà lan

+điệp

+nổ

+thầu đầu

+đỗ đen

+đỗ đỏ

+đổ trắng

+đỗ xanh

qủa khô ko nẻ:

+lúa

+mùi

+thìa là

+chò

+me

+lạc


Quả mọng: ckhô hanh, đu đủ, hồng, cam, bòng, dưa đỏ, quả cà chua, chuối, bòng, quýt,...

Quả thô nẻ:quả cải, quả đậu bắp, trái bông, trái điệp, đậu Hà Lan, nổ, thầu dầu, đỗ đen, đỗ xanh,..

Quả thô không nẻ: Quảlúa, trái mùi hương,trái thìa là, quả chò, me ,lạc , trái ớt, người tình kết,...

Quả hạch:

1. Hạnh nhân

2. Quả hồ nước trăn

3. Quả óc chó (hồ đào)

4. Hạt điều

5. Quả hồ nước đào pecan

6. Hạt mắc ca

7. Quả hạch Brazil

8. Hạt phỉ

9. Đậu phộng


Quả thô nẻ:trái cải, quả bông, quả đậu, trái bông, quả đậu Hà Lan,...

Quả khô không nẻ:trái me, trái lạc, quả chò, quả ớt, quả bồ kết,...

Quả mọng:trái cà chua, quả đu đủ, quả chanh, quả bưởi, trái chuối,...

Quả hạch:quả mơ, trái táo bị cắn, trái bơ, trái mận,...


Quả thô nẻ:quả cải, trái bông, quả đậu, trái bông, quả đậu Hà Lan,Đậu bắp, đỗ đen ,đỗ xanh ...

Quả thô không nẻ:quả me, quả lạc, quả chò, trái ớt, quả người tình kết,trái mùi hương , thìa là...

Quả mọng:trái cà chua, quả đu đủ, trái ckhô nóng, quả bòng, quả chuối,cam,dưa hấu,quả bòng , quýt ,trái hồnghồng...

Quả hạch:trái mơ, trái táo Apple, quả bơ, quả mận,hồ nước trăn uống , óc chó ,hạt điều , mắc -ca ,phân tử phỉ, hồ đào becan....


Quả thô nẻ: trái cải, quả bông, trái đậu, quả bông, quả đậu Hà Lan,...Quả thô ko nẻ: quả me, trái lạc, quả chò, quả ớt, trái người thương kết,...Quả mọng: trái quả cà chua, trái đu đủ, quả chanh, quả bưởi, trái chuối,...Quả hạch: quả mơ, quả táo, quả bơ, trái mận, trái xoài,...

P/S : Hoq vững chắc :>


Quả thô nẻ:trái cải, trái bông, quả đậu, trái bông, quả đậu Hà Lan,...

Quả thô không nẻ:trái me, trái lạc, trái chò, trái ớt, quả người yêu kết,...

Quả mọng:trái quả cà chua, trái đu đủ, quả chanh, trái bòng, quả chuối,...

Quả hạch:quả mơ, quả táo bị cắn dở, trái bơ, trái mận,...

Xem thêm: Pengaruh Pemberian Kapur - Co(Nh2)2 Termasuk Larutan Apa


cho các một số loại trái sau hồng , cải, nhãn,me, đu đủ ,chi đưa ra ,chò ,mơ bông ,ckhô giòn .

sếp vào các nhóm trái thô nẻ ko nẻ trái hạch trái mọng

*


- qủa khô không nẻ: trái chò, trái thìa là, trái lạc , quả cải, .....

-quả mọng: quả cà chua, trái ckhô nóng, quả đu đủ, quả chuối, quả hồng, quả nho,....


- Quả thô không nẻ : Quả lạc, quả chò, quả cải,...

- Quả mọng : Quả ckhô giòn, quả quả cà chua, trái hồng,...

Chúc bàn sinh hoạt tốt!!!

*
*
*


- Ví dụ về quả khô không nẻ là: quả mùi, quả lúa ( hạt lúa ),....

- Ví dụ về quả mọng là: quả hồng, quả ckhô cứng, quả sơ ry, quả chuối, quả cà chua,...


Hãy liệt kê: hồ hết trái ở trong team trái thịt(quả mọng, trái hạch), trái thô (khô nẻ, khô không nẻ) mà em biết


Quả thịt:quảquả cà chua,quảxoài,quảhãng apple.

Quả thô nẻ: quả cải, quả bông, quả đậu, trái bông, trái đậu Hà Lan,...

Quả khô ko nẻ: trái me, quả lạc, trái chò, trái ớt, quả người tình kết,...

Quả mọng: quả cà chua, trái đu đủ, quả ckhô nóng, trái bòng, quả chuối,...

Quả hạch: trái mơ, quả hãng apple, trái bơ, quả mận,...


- Quả thịt:

+ Quả mọng: trái quả cà chua, quả cam, trái ckhô nóng, trái dưa đỏ, đu đủ

+ Quả hạch:quả đào, trái quả táo Apple ta, trái mơ, trái mận

- Quả khô

+ Quả khô nẻ:trái bông, trái đỗ, trái cải

+ Quả khô ko nẻ:trái thì là, quả chò


- Quả thịt

+Quả mọng: trái quả cà chua, trái cam, trái ckhô giòn, trái dưa đỏ, đu đủ, chuối,...

+ Quả hạch:quđào nương, quả trái táo bị cắn dở ta, quả mơ, trái mận, mơ, xoài,...

- Quả khô:

+Quả khô nẻ:quả bông, trái đỗ, trái cải,...

+ Quả thô không nẻ:quả thì là, trái chò, tình nhân kết,...


Mình sẽ phát âm đề .

-Quả bơ thuộc đội trái hạch

-Dưa hấu là trực thuộc đội quả mọng

- Đậu hà lanlà trái thô nẻ

- Đậu phộng tuyệt lạc là trái không khô lẻ


Đây là hình ảnh “một trong những loại quả”

*

Dựa vào hình hình ảnh trên em hãy hoàn thành bảng dưới đây làm thế nào để cho phù hợp

Các loại trái Quả thô nẻ Quả ko thô nẻ Quả mọng Quả hạch
Hình ảnh số ……… ……… ………… …………

Các các loại trái Quả khô nẻ Quả ko thô nẻ Quả mọng Quả hạch
Tấm hình số 3,6,8,11,13 4,10 1,5,7,12 2,9

quả mọng: đu đầy đủ, dưa đỏ, cà chua, trái chuối, quả hồng, trái mận; quả đào,trái táo

quả hạch: xoài;cà phê; táo ta; ô liu;dừa

trái thô nẻ: trái đậu bắp; trái lúa;quả mùi;quả cải;quả óc chó

trái khô khôngnẻ: trái thầu dầu;trái đỗ đen;trái chò;quả ớt;trái cau


- Quả mọng : nho , trứng cá , mận , sơ - ri , việt quất , anh đào , mâm xôi ,.........

- Quả hạch : mơ , apple ta , xoài , ô lui , dừa , ........

- Quả khô nẻ : quả bông , quả cải , quả đậu Hà Lan , quả điệp , quả nổ ,....

- Qả thô không nẻ : quả thì là , trái chò , me , lạc , đỗ Đen ,....


trái hạch: đào,mơ,xoài,táo ta, dừa ,mận,..

quả mọng:đu đầy đủ,cà chua,trứng ca,cà phổi,sơ ri,nho,chuối..

trái thô nẻ: quả đậu hà lan,đậu xanh,quả nổ,trái cải,quả bông,..

quả khô ko nẻ:quả thì là,quả chò,quả me,quả lạc ,hạt lúa,...Chuyên mục: Tổng hợp