Bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

     Bạn đang xem: Bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

*
5 trang
*
ngochoa2017
*
*
17545
*
6Download


Xem thêm: Bộ Đề Đọc Hiểu Ngữ Văn Lớp 10 Môn Ngữ Văn, Bộ Đề Đọc Hiểu Môn Ngữ Văn Lớp 10 Có Đáp Án

Quý Khách đã coi tài liệu "Chuim đề 2: Phương trình cùng bất pmùi hương trình đựng cực hiếm hay đối", nhằm download tư liệu nơi bắt đầu về thứ các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

11Chuyên ổn đề 2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI TRỌNG TÂM KIẾN THỨC I. Định nghĩa và những đặc thù cơ bản : 1. Định nghĩa: A ví như A 0 nếu A B ⇔ A2 > B2 III. Các phương thơm trình và bất phương thơm trình cất cực hiếm tuyệt vời cơ phiên bản và phương pháp giải : Pmùi hương pháp chung nhằm giải nhiều loại này là KHỬ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI bằng định nghĩa hoặc nâng lũy vượt. * Dạng 1 : 22 BABA =⇔= , BABA ±=⇔= * Dạng 2 : ⎩⎨⎧=≥⇔= 220BABBA , ⎩⎨⎧±=≥⇔=BABBA0 , ⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎩⎨⎧=−⎧⎧≥2200BABBBA , B 0A B B 0A B A B ⇔ ≥⎧⎢⎨⎢ ⎩⎣IV. Các bí quyết giải phương trình chứa quý giá tuyệt đối hoàn hảo thường xuyên áp dụng : * Phương thơm pháp 1 : Biến đổi về dạng cơ phiên bản Ví dụ : Giải các pmùi hương trình sau : 1) xxxx 22 22 +=−− 2) 3342 +=+− xxx 3) 21422=++xxBài giải: 1) Ta cĩ: 2 22 22 22x x 2 x 2xx x 2 x 2xx x 2 x 2x22 xx 33 1 172x x 2 0 x4⎡ − − = +⎢− − = + ⇔ ⎢ − − = − −⎢⎣⎡⎡ = −⎢= −⎢ ⎢⎢⇔ ⇔ ⎢⎢ − ±⎢+ − =⎢ =⎢⎣ ⎢⎣ Vậy tập nghiệm của pt(1) là 2 1 17S ;3 4⎧ ⎫⎪ ⎪− ±⎪ ⎪= −⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭2) Ta cĩ: 22222x 3 0x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 3 x 3x 0x 0 x 5x 5x 0 x 5VNx 3x 6 0⎧ + ≥⎪⎪⎪⎪⎪⎡ − + = +− + = + ⇔ ⎨⎢⎪⎢⎪⎪ − + = − −⎢⎪⎣⎪⎩⎧ ≥− ⎧ ≥−⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ =⎡⎪⎪ ⎪⎪⎡ ⎢= ∨ =⎡− =⇔ ⇔ ⇔⎨ ⎨⎢ ⎢⎢ =⎪ ⎪⎢ ⎢⎪ ⎪⎢ ⎣⎪ ⎪− + =⎢ ⎢⎪ ⎪⎣⎪⎩⎣⎪⎩ Vậy tập nghiệm của pt(2) là S 0;5= 3) Ta cĩ: 13222 22x 4 2 x 2 x 1x 1 x 4x 4 x 13 x4+ = ⇔ + = ++⇔ + + = +⇔ =− Vậy tập nghiệm của pt(3) là 3S 4= − * Phương thơm pháp 2 : Sử dụng phương thức phân chia khoảng lấy ví dụ như : Giải pmùi hương trình sau : ( )x 1 2x 1 3− − = (1) Bài giải: Trường thích hợp 1: Với x 1≥ thì ( ) ( )( )2x 1 2x 1 3 x 1 2x 1 3 2x 3x 2 0x 2 1x (loai)2− − = ⇔ − − =⇔ − − =⎡ =⎢⎢⇔ ⎢ = −⎢⎣Trường hợp 2: Với x 1 (1) Bài giải: Bảng xét dấu: x −∞ 0 2 +∞2x 2x− − 0 + 0 − Xét từng khoảng tầm 1) Với x 0 x 2 thì 2 2 2 2x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x 2− + − > ⇔ − + + − > ⇔ > So với ĐK đang xét ta suy ra nghiệm của bpt là x 2> 2) Với 0 x 2≤ ≤ thì 2 2 2 2 2x 1x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x x 2 0x 2⎡ ⇔ − + − > ⇔ − − > ⇔ ⎢ >⎢⎣ So cùng với ĐK sẽ xét ta suy ra khơng cĩ cực hiếm làm sao của x thỏa mãn nhu cầu điều kiện . Vậy tập nghiệm của pt(1) là ( )S 2;= +∞ - 15CÁC BÀI TỐN RÈN LUYỆN Giải các pmùi hương trình sau: 1) x 2 2x 1 x 3− + − = + Kết quả: x 3 x 0= ∨ = 2) ( )2x 1 x 1 2x x 2− + + =− Kết quả: x 5= 3) ( )( )4 x 2 4 x x 6+ = − + Kết quả: x 2x 1 33⎡ =⎢⎢ = −⎢⎣------------------------------------Hết---------------------------------

Chuyên mục: Tổng hợp