Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì mới hết người nam đánh tây là câu nói của ai

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Câu nói: “Bao giờ fan Tây nhổ không còn cỏ nước Nam thì mới hết tín đồ Nam tấn công Tây” là của

A.

Bạn đang xem: Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì mới hết người nam đánh tây là câu nói của ai

Trương Định

B. Nguyễn Trung Trực

C. Nguyễn Hữu Huân

D. Nguyễn Đình Chiểu


*


Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao giờ đồng hồ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới không còn bạn Nam đánh Tây” diễn tả điều gì?

A. Ý chí độc lập, từ bỏ nhà của dân tộc bản địa Việt Nam

B. Quyết trung khu đánh Pháp của quần chúng. # Việt Nam

C. Lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Việt Nam

D. Tinc thần liên kết kháng ngoại xâm của quần chúng. # toàn nước.


Câu nói của Nguyễn Trung Trực "Bao giờ đồng hồ tín đồ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam tấn công Tây" mô tả điều gì?

A. Tinc thần câu kết phòng nước ngoài xâm của dân chúng Việt Nam

B. Lòng căm thù giặc sâu sắc của dân chúng Việt Nam

C. Quyết tâm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam

D. Ý chí độc lập, từ bỏ công ty của dân tộc bản địa Việt Nam


Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao tiếng người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới có thể không còn fan Nam đánh Tây” diễn tả điều gì?

A. Ý chí tự do, từ công ty của dân tộc Việt Nam

B. Quyết tâm đánh Pháp của dân chúng Việt Nam

C. Lòng căm phẫn giặc thâm thúy của nhân dân Việt Nam

D. Tinh thần hòa hợp phòng ngoại xâm của quần chúng Việt Nam


Câu nói: “Bao tiếng người Tây nhổ không còn cỏ nước Nam thì mới có thể hết bạn Nam tấn công Tây” (Nguyễn Trung Trực) sẽ thể hiện

A. quyết tâm tấn công Pháp của quần chúng VN.

B. ý chí tự do, tự nhà của quần chúng Việt Nam

C. lòng phẫn nộ giặc thâm thúy của quần chúng Việt Nam

D. lòng tin liên kết phòng ngoại xâm của dân chúng Việt Nam


Câu nói: “Bao giờ fan Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới có thể không còn người Nam tiến công Tây” (Nguyễn Trung Trực) đã thể hiện

A.

Xem thêm: Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ 2021, 404 Not Found

quyết chổ chính giữa tiến công Pháp của nhân dân VN.

B. ý chí tự do, từ bỏ chủ của quần chúng toàn quốc.

C. lòng căm thù giặc sâu sắc của quần chúng toàn quốc.

D. niềm tin cấu kết phòng nước ngoài xâm của quần chúng. # cả nước.


Câu nói :"Bao giờ tín đồ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới không còn người Nam đánh Tây" là của

A. Trương Định.

B. Trần Bình Trọng

C. Nguyễn Trung Trực

D. Nguyễn Hữu Huân


Câu nói :"Bao giờ đồng hồ người Tây nhổ không còn cỏ nước Nam thì mới có thể không còn tín đồ Nam đánh Tây" là của

A. Trương Định.

B. Trần Bình Trọng.

C. Nguyễn Trung Trực.

D. Nguyễn Hữu Huân.


Câu nói :"Bao giờ đồng hồ fan Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới không còn tín đồ Nam đánh Tây" là của

A. Trương Định.

B. Trần Bình Trọng.

C. Nguyễn Trung Trực.

D. Nguyễn Hữu Huân.


Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ không còn cỏ nước Nam thì mới không còn bạn Nam tiến công Tây” là của


Chuyên mục: Tổng hợp