Bảng tỉ số lượng giác

     

Các tỉ số lượng giác của góc nhọn (alpha ) (hình vẽ) được khái niệm như sau:


*

(sin altrộn = dfracABBC;cos altrộn = dfracACBC;)

( an alpha = dfracABAC;cot altrộn = dfracACAB).

Bạn đang xem: Bảng tỉ số lượng giác


Tính hóa học 1:

+ Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc cơ, tang góc này bởi côtang góc kia.

Tức là: Cho hai góc (altrộn ,eta ) bao gồm (altrộn + eta = 90^0)

Khi đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) (chảy alpha = cot eta ;cot altrộn = chảy eta ).

Xem thêm: 105+ Những Câu Nói Buồn Về Cuộc Sống, Stt Buồn Về Cuộc Sống Hay Nhất 5/2021


Tính hóa học 2:

+ Nếu nhị góc nhọn (altrộn ) và (eta ) bao gồm (sin alpha = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (alpha = eta )


Tính hóa học 3:

+ Nếu (alpha ) là 1 trong góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot altrộn > 0)

(sin ^2alpha + cos ^2altrộn = 1;) ( ã altrộn .cot alpha = 1)

$ an altrộn = dfracsin alpha cos altrộn ;cot alpha = dfraccos altrộn sin altrộn ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $


*

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương thơm pháp:

Sử dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính tân oán các nguyên tố cần thiết.

Dạng 2: So sánh những tỉ số lượng giác thân những góc

Pmùi hương pháp:

Cách 1: Đưa các tỉ số lượng giác về cùng một số loại (sử dụng đặc thù "Nếu nhì góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc tê, tang góc này bởi côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$

$chảy altrộn eta $.

Dạng 3: Rút gọn gàng, tính quý giá biểu thức lượng giác

Pmùi hương pháp:

Ta thường xuyên áp dụng những kiến thức

+ Nếu (alpha ) là một trong góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot altrộn > 0) , (sin ^2altrộn + cos ^2altrộn = 1; ã alpha .cot alpha = 1)

$ an altrộn = dfracsin altrộn cos alpha ;cot altrộn = dfraccos altrộn sin altrộn ;$

$1 + ung ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2altrộn = dfrac1sin ^2alpha $

+ Nếu hai góc phú nhau thì sin góc này bởi côsin góc tê, tang góc này bởi côtang góc kia.


Chuyên mục: Tổng hợp