Bảng nhận biết các chất hóa học

Bảng nhận biết các chất tất cả trong dung dịch, nhận biết các khí vô cơ. Dựa vào bảng này học sinc bao gồm thể nhận biết được các chất đã học.

Bạn đang xem: Bảng nhận biết các chất hóa học


*

Bảng nhận biết những chất hóa học thường gặp


* Download (cliông chồng vào để tải về): Bảng nhận biết những chất hóa học để in ra giấy học thuộc.


Bảng nhận biết các chất Hóa học 9

Dựa vào bảng trên ta thấy để nhận biết các chất vào dung dịch thì cần sử dụng thuốc thử như sau:

Hoá chấtThuốc thửHiện tượng
– Axit

– Bazơ kiềm

Quỳ tím– Quỳ tím hoá đỏ

– Quỳ tím hoá xanh

Gốc nitratCuTạo khí không màu, để quanh đó không gian hoá nâu
Gốc sunfatBaCl2

Tạo kết tủa trắng không rã trong axit
Gốc sunfit– BaCl2

– Axit

– Tạo kết tủa trắng ko tung trong axit.

– Tạo khí không color.

Gốc cacbonatAxit, BaCl2, AgNO3Tạo khí ko màu, tạo kết tủa trắng.
Gốc photphatAgNO3Tạo kết tủa màu sắc vàng
Gốc cloruaAgNO3, Pb(NO3)2Tạo kết tủa trắng
Muối sunfua

Axit,

Pb(NO3)2

Tạo khí mùi trứng ung.

Tạo kết tủa đen.

Muối sắt (II)NaOHTạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu ko kể không khí.
Muối sắt (III)Tạo kết tủa màu nâu đỏ
Muối magieTạo kết tủa trắng
Muối đồngTạo kết tủa xanh lam
Muối nhômTạo kết tủa trắng, tan vào NaOH dư

Để nhận biết các khí vô cơ ta thực hiện:

Khí SO2Ca(OH)2,

dd nước brom

Làm đục nước vôi vào.

Mất màu quà nâu của dd nước brom

Khí CO2Ca(OH)2Làm đục nước vôi trong
Khí N2Que diêm đỏQue diêm tắt
Khí NH3Quỳ tím ẩmQuỳ tím ẩm hoá xanh
Khí COCuO (đen)Chuyển CuO (đen) thành đỏ.
Khí HCl– Quỳ tím ẩm ướt

– AgNO3

– Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ

– Tạo kết tủa trắng

Khí H2SPb(NO3)2Tạo kết tủa đen
Khí Cl2Giấy tẩm hồ tinh bộtLàm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
Axit HNO3Bột CuCó khí gray clolor xuất hiện

Bài tập thực hành

1) Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn

Câu 1: Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3.

Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O.

Câu 3: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kyên ổn loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của những kyên loại Ba, Mg, K, Pb.

a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào?

b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?.Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH4NO3), với supephotphat kép Ca(H2PO4)2.

Câu 5: Có 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu những thuốc thử với trình diễn những phương án phân biệt các dung dịch nói trên.

Câu 6: Có 4 chất rắn: KNO3, NaNO3, KCl, NaCl. Hãy nêu cách phân biệt chúng.

Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp sau: (Fe + Fe2O3), (sắt + FeO), (FeO + Fe2O3).

Câu 8: Có 3 lọ đựng tía hỗn hợp dạng bột: (Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3), (FeO + Fe2O3). Dùng phương pháp hoá học để nhận biết bọn chúng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2) Nhận biết chỉ bằng thuốc thử quy định

Câu 1: Nhận biết các dung dịch trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dịch HCl:

a) 4 dung dịch: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl.

b) 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4.

Xem thêm: Top Những Ngành Khối B Đang Hot, Hướng Nghiệp Các Ngành Khối B Lương Cao Năm 2020

Câu 2: Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn:

a) 4 dung dịch: MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3.

b) 4 dung dịch: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4.

c) 4 axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 3: Chỉ được cần sử dụng thêm quỳ tím cùng những ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung

dịch bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.

Câu 4: Cho các hoá chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ sử dụng thêm nước hãy nhận biết chúng.

3) Nhận biết không tồn tại thuốc thử khác

Câu 1: Có 4 ống nghiệm được đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một trong 4 dung dịch sau: Na2CO3, MgCl2, HCl, KHCO3. Biết rằng:

– lúc đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa.

– Lúc đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy có khí bay lên.

Hỏi dung dịch nào được chứa trong từng ống nghiệm.

Câu 2: Trong 5 dung dịch cam kết hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H­2SO4, NaCl. Biết:

– Đổ A vào B → tất cả kết tủa.

– Đổ A vào C → có khí cất cánh ra.

– Đổ B vào D → bao gồm kết tủa.

Xác định các chất tất cả các kí hiệu bên trên với giải đam mê.

Câu 3: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO­3, Na2CO3.

+ Cho chất trong lọ A vào những lọ: B, C, D đều thấy tất cả kết tủa.

+ Chất vào lọ B chỉ tạo kết tủa với 1 trong những 3 chất còn lại.

+ Chất C tạo 1 kết tủa cùng 1 khí cất cánh ra với 2 trong 3 chất còn lại.

Xác định chất chứa trong mỗi lọ. Giải thích?

Câu 4: Hãy phân biệt những chất trong mỗi cặp dung dịch sau đây mà lại ko sử dụng thuốc thử khác:

a) NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

b) NaOH, FeCl2, HCl, NaCl.

Câu 5: Không được dùng thêm hoá chất nào không giống , hãy nhận biết những chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4Cl.

Xem thêm: Download Karaoke_ Vì Đó Là Em Beat, Karaoke Vì Đó Là Em Tone Nữ Nhạc Sống

Câu 6: Không được sử dụng thêm hoá chất làm sao không giống, hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO4, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3.


Chuyên mục: Tổng hợp