Bài tập về there is there are

     
khi học giờ anh, chúng ta gặp tương đối nhiều cấu trúc câu “ there is, there are” mà lại vẫn tốt lầm lẫn phương pháp áp dụng những mẫu câu này. Bài viết tiếp sau đây để giúp đỡ chúng ta hiểu rõ về chủng loại câu này nhé. Bên bên dưới phần kỹ năng và kiến thức cnạp năng lượng bản là một vài các bài bác tập căn phiên bản nhằm các bạn thực hành thực tế nhé.There is + danh từ bỏ ( số ít/ ko đếm được) : Có …. Trước danh từ bỏ số không nhiều ta có thể thêm “a/an”, còn trước danh tự không đếm được thì ta ko cần sử dụng “a/ an” nhưng mà hoàn toàn có thể dùng một số trường đoản cú nlỗi “a lot of, much,a little…”Phủ định: There is not/ There’s not + (any )+...Nghi vấn: Is there/ Is not there/ Isn’t there… ?There are ( There’re) + danh từ bỏ ( đếm được số nhiều)Phủ định: There are not/ There aren’t + ( any) +....Nghi vấn: Are there/ Aren’t there….?Bài 1: Hoàn thành những câu sau, áp dụng đúng động từ bỏ trong ngoặc, để ý những câu sống dạng nghi ngờ.1.There ( be) ____ a flight from here to London.2. There (be/ not) ____ any interesting books I want khổng lồ see in this library.3. There ( be) ____ any danger on that side of the island?4. There (be) ____ two kitchens in my house.5. There (be) ____ a difficult demo we have sầu khổng lồ vày this weekover.6. There (be) ____ a few bananas & a few apples on the table.7. There (be) ____ only one way khổng lồ solve this problem.8. There (be) ____ enough time lớn finish the work?9. There (be/ not) ____ any snakes in the garden.10. There (be) ____ a lot of people in the supermarket.11.


Bạn đang xem: Bài tập về there is there are


Xem thêm: Học Viện Biên Phòng Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Biên Phòng

There (be) ____ a new school bus this school year?12. There (be) ____ a lot of milk in the refrigerator.13. There (be/ not) ____ much chocolate in the cupboard.14. There (be/ not) ____ any sugar in the bowl.15. There (be) ____ an táo và an orange on the table.Bài 2: Sắp xếp lại những trường đoản cú sau và để được một câu hoàn hảo.1.food/ there/ any/ Is/ refrigerator/the /?/in2.not/ tigers/ There/ many/ are/ the / in /./ world3. a/ information/ of/ the/ lot/ on/ There/ ./ Internet/ is4. five/ are/ members/ There/ family/./ in/ my5. are/ There/ any/ not/ park/ children/ the/./ inBài 3: Dịch các câu sau sang trọng tiếng anh1.Có 35 học sinh vào lớp bản thân.2. Có một vài hoa lá đẹp nhất sinh sống vào vườn.3. Không có tương đối nhiều xe pháo trên tuyến đường phố vào đêm hôm.4. Có không hề ít sữa trong gầm tủ giá.5. Không có rất nhiều lịch trình TV hay vào về tối sản phẩm công nghệ nhị.Đáp ánBài 1:isare notIs thereareisareisIs thereare notareIs thereisis notis notisLưu ý: Trong câu “there is, there are”, hễ trường đoản cú “ tobe” phụ thuộc vào danh tự ngay lập tức sau nó. Tại câu này, tức thì sau nó là “an apple” đề xuất ta phân chia là “is”Bài 2:Is there any food in the refrigerator?There are not many tigers in the world.There is a lot of information on the internet.There are five sầu members in my family.There are not any children in the park.Bài 3:There are 35 students in my class.There are some beautiful flowers in the garden.There is not / isn’t a lot of traffic on the street at night.There is a lot of milk in the refrigerator.There are not many interesting TV programmes on Monday.
*

OPPO bằng lòng chào làng Find X3 Pro 5G trên Việt Nam: giá thành 26.990.000 đồng, rubi tặng kèm OPPO Watch 41mm

Chuyên mục: Tổng hợp