Bài tập về tam giác cân lớp 7

     

a) Vẽ tam giác đông đảo ABC. Ở phía bên cạnh tam giác ABC, vẽ tam giác ACD vuông cân nặng trên C. 


b) Tính góc BAD ngơi nghỉ câu a_

2. Dạng 2.

Bạn đang xem: Bài tập về tam giác cân lớp 7

 Hai tam giác vuông cân bao gồm thêm một điều kiện bằng nhau như thế nào thì nhị tam giác bởi nhau?

3. Dạng 3. Tìm những tam giác cân nặng trên hình vẽ sau:

4. Cho tam giác ABC cân nặng trên A. Kẻ BH vuông góc với AC (H ∈ AC), kẻ CK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minch rằng AH = AK.

5. Dạng 4 với 5. Cho tam giác ABC cân nặng tại A. gọi D là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc A.

Dạng 5. 

6. Một góc của tam giác thăng bằng 40º. Tính những góc còn lại.

7. Tìm số đo x trên từng hình sau

8. Cho tam giác ABC cân trên A cùng tam giác phần đa BCD (D với A nằm phía đối với BC). Tính số sso góc BDA.

9. Tam giác ABC cân nặng trên A có 

*
= 100º. Lấy những điểm D với E trên cạnh BC sao cho BD = BA, CE = CA. Tính số đo góc DAE.

10. Chứng minh rằng góc ở đáy của một tam giác cân lúc nào cũng là góc nhọn.

11. Cho tam giác ABC cân tại B. call BE là mặt đường phân giác của góc xung quanh trên đỉnh B. Chứng minch rằng BE // AC.

Xem thêm:

12. Cho tam giác cân AOB (OA = OB). Trên tia đối của tia OB mang điểm C làm sao để cho OB = OC. Tính số đo góc BAC.

13.* Tam giác ABC cân tại A, điểm M trực thuộc cạnh BC. Kẻ MD ⊥ AB (D ∈ AB), kẻ ME ⊥ AC (E ∈ AC), kẻ BH ⊥ AC ( H ∈ AC). Chứng minc rằng MD + ME = BH.

14.* Cho tam giác ABC bao gồm các góc nhỏ tuổi rộng 120º. Tại phía ko kể tam giác ABC, vẽ các tam giác hồ hết ABD và ACE.

a) Chứng minch rằng DC = BE.

b) Call I là giao điểm của DC và BE. Tính số đo góc BIC.

15.* Dạng 3 với 5. Cho điểm M trên đoạn trực tiếp AB. Vẽ về ở một phía của AB những tam giác đa số AMC cùng BMD.

a) Chứng minh rằng AD = CB.

b) gọi I, K theo lắp thêm trường đoản cú là trung điểm của AD, CB. Tam giác MIK là tam giác gì?

Dạng 6. 

16. Cho tam giác đông đảo ABC. Trên những cạnh AB, BC, CA lấy theo trang bị từ bỏ các điểm D, E, F làm sao cho AD = BE = CF. Chứng minch rằng tam giác DEF là tam giác mọi.

17.

Cho hình vẽ mặt, trong những số đó O là trung tâm của mặt đường tròn. Chứng minch rằng các dây BC cùng AD bằng nhau.

18. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc cùng với BC (H ∈ BD). Tia phân giác của góc HAC cắt BC ở D. Chứng minh rằng tam giác ABD là tam giác cân.

19.* Cho tam giác ABC tất cả AB

đôi mươi.* Tam giác ABC vuông tại A có AC = 1/2BC. Chứng minc rằng 

*
= 30º.

21.* Tam giác ABC vuông trên A có 

*
= 30º. Chứng minch rằng AC = 1/2BC

22.* Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AD vuông góc cùng với BC (D ∈ BC), kẻ BE vuông góc với AC (E ∈ AC). gọi H là giao điểm của AD với BE. Biết rằng AH = BC. Tính số đo góc BAC.


Chuyên mục: Tổng hợp