Bài tập và thực hành 8 tin học 12


Bài 1

Từ bảng HOC_SINH trong CSDL QuanLi_HS, chế tạo ra một report để in ra được danh sách các học viên bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy team theo giới tính (phái mạnh, nữ) cùng tính số học viên phái nam, số học viên nàng (thực hiện hàm Count).

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 8 tin học 12

Gợi ý làm cho bài:

Dùng thuật sĩ để sinh sản report theo những bướcsau đây:

- Bước 1: Chọn đối tượng người tiêu dùng Reports, nháy lưu ban vào mục Create report by using wizard.

- Bước 2: Chọn nguồn tài liệu gửi vào báo cáo (Hoc_Sinh) cùng chọn phần nhiều ngôi trường (Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, GT) phải đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút

*
.(hình 1)

*

Hình 1. Chọn dữ liệu đưa vào báo cáo

- Cách 3: Chọn trường GT để nhóm: (hình 2)

*

Hình 2.Chọn trường nhằm nhóm

- Bước 4: Chọn trường Ten nhằm thu xếp. Có thể chọn lựa thêm ngôi trường Ngaysinh. (hình 3)

*

Hình 3.Chọn trường nhằm chuẩn bị xếp

- Bước 5: Chọn giải pháp bố trí những bản ghi và hình trạng trình bày report. (hình 4)

+ Bấm loài chuột vào Stepped sinh sống mục Layout cùng lựa chọn Portrait ngơi nghỉ Oriention;

+ Bấm con chuột vào Next;

+ Bấm loài chuột vào Bold;

+ Bấm loài chuột vào Next.

*

Hình 4.Chọn phương pháp bố trí những phiên bản ghi và mẫu mã trình diễn báo cáo

- Bước 6: Lưu báo cáo

+ Nhập thương hiệu report là Bai tap 1;

+ Bấm con chuột lựa chọn PReviews the report để xem kết quả của báo cáo; (hình 5)

+ Nháy chuột vào Finish( ightarrow)Thông báo kết quả.

*

Hình 5.Đặt tên đến báo cáo

- Bước 7.

+ Chỉnh sửa báo cáo chọn Design View;

+ lúc đã trong cơ chế thiết kế Design View nháy nút lệnh Print Preview giúp thấy kết quả;

+ Thêm ô Text Box để tính hàm Count đến ngôi trường GT.

Bài 2

Sử dụng CSDL QuanLi_HS, sinh sản báo cáo in list học viên gồm điểm vừa phải mỗi môn tự 6,5 trởlên.

Gợi ý làm cho bài:

Bài này còn có nhị nhiệm vụ thiết yếu rất cần được thực hiện:

- Chọn ra list biện pháp học viên bao gồm điểm trung bình từng môn >=6,5;

- Lập báo cáo trên danh sách được lựa chọn ra.

a. Các bước để tạo thành chủng loại hỏi: Chọn đầy đủ học sinh bao gồm điểm mức độ vừa phải từng môn >=6,5:

- Cách 1.Mngơi nghỉ CSDLQuanLi_HS;

- Cách 2.Bnóng loài chuột lựa chọn vàoQueries;

- Bước 3.

Xem thêm: Những Truyện Cổ Tích Không Bắt Đầu Bằng &Apos;Ngày Xửa, Ngày Xưa&Apos;

Bnóng con chuột vàoCreate query in Design view;

- Cách 4.Bấm chuột vào bảngHoc_sinhvào cửa sổShow tablevới chọn lệnhAdd;

- Cách 5.Bấm loài chuột vào nútCloseđể đóng cửa sổShow table;

- Bước 6.Bấm đúp loài chuột vào thương hiệu trường:Hoten,Ten,Toan,Li,Hoa,Van,Tin. Trên dòngCriteriacủa cộtToan,Li,Hoa,Van,Tingõ biểu thức điều kiện>=6.5;

- Cách 7.Lưu mẫu mã hỏi cùng với tênDSHSKHAVàoFile( ightarrow)Save( ightarrow)Đặt thương hiệu cho chủng loại hỏi( ightarrow)NháyOK.

- Cách 8.Nháy nút

*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai chủng loại hỏi. Kết quả được kết xuất bên trên trang dữ liệu của chủng loại hỏi.

b. Lập báo cáo in list những học viên vào mẫu hỏi được chế tạo ra:

- Bước 1. Chọn đối tượngReports, nháy đúp vào mụcCreate report by using wizard.

Xem thêm: Ưu Và Nhược Của 5 Cách Trị Lông Nách Tuổi Dậy Thì Không? Có Nên Nhổ Lông Nách Ở Tuổi Dậy Thì Không

- Cách 2:Chọn mối cung cấp tài liệu chuyển vào báo cáo (DSHSKHA) với lựa chọn những trường (Hodem,Ten) đề xuất chuyển vào report bằng phương pháp nháy nút

*
.


Chuyên mục: Giáo dục