Bài tập trắc nghiệm về thì hiện tại hoàn thành

     

Bài viết này đã hỗ trợ kiến thức triết lý không hề thiếu liên quan cho thì bây giờ dứt tiếp tục. Và gồm có bài tập vận dụng sẽ giúp đỡ các bạn dễ ghi lưu giữ, dễ thuộc, lấy điểm số cao hơn nữa trong số bài xích chất vấn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về thì hiện tại hoàn thành

*

1. Cách dùng

Các bạn sẽ áp dụng thì hiện thời xong xuôi tiếp nối trong số trường phù hợp sau:

 Diễn tả tính tiếp tục của một hành động xẩy ra vào quá khứ , còn tiếp tục ngơi nghỉ ngày nay cùng rất có thể lan đến sau này.Sự câu hỏi sẽ xong xuôi nhưng chúng ta vẫn tồn tại thấy thành quả đó giỏi dấu vết của nóChỉ vấn đề lặp đi tái diễn nhiều lần trong quá khứ cùng còn có Xu thế liên tục sinh sống hiện tạiRút ra một tóm lại dựa vào kết quả sinh hoạt hiện tại tạiThì hiện giờ chấm dứt nhấn mạnh vấn đề về số lượng: How long vs how many/how muchThì hiện giờ xong tiếp diễn nhấn mạnh về khoảng thời gian

Lưu ý :Phân biệt thì hiện thời hoàn thành & thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn

Giống nhau:

Cả thì ngày nay dứt với thì bây giờ hoàn thành tiếp tục phần nhiều miêu tả một hành vi ban đầu xẩy ra làm việc vượt klỗi nhưng lại còn thường xuyên làm việc hiện tại.

Khác nhau:

Thì hiện thời hoàn thành nhấn mạnh kết quả của hành độngThì hiện tại xong tiếp diễn nhấn mạnh tính thường xuyên của một hành động trong một khoảng tầm thời gian làm sao đó.

2.

Xem thêm:

Cấu trúc

Với thì hiện nay ngừng tiếp nối, họ đã thực hiện các cấu trúc sau:

(+) Câu khẳng định: Subject + has/have + been+ Verb-ing + Object

Ví dụ: It has been raining all day (Trời mưa cả ngày rồi)

(-) Câu đậy định: Subject + have not/has not (haven’t/hasn’t) + been + V-ing + Object

Ví dụ: I have sầu not been doing exersise lately (Tôi ko cộng đồng dục thời hạn sát đây)

(?) Câu hỏi: - Have/has + S + been + Ving + O?

- Wh question + have/has + S + been + Ving + O?

Giải đam mê kí hiệu: Xem bỏ ra tiết

3. Dấu hiệu nhấn biết

khi vào câu xuất hiện thêm các từ bỏ sau, ta chia nghỉ ngơi thì bây giờ xong tiếp diễn:

Since + mốc thời gian

Ví dụ: She has been working since the early morning. (Cô ấy làm việc tự sáng nhanh chóng.)

For + khoảng thời gian

Ví dụ: They have sầu been listening khổng lồ the radio for 3 hours. (Họ nghe đài được 3 giờ đồng hồ rồi.)

All + thời gian (all the morning, all the afternoon, all day, …)

Ví dụ: They have been working in the field all the morning. (Họ thao tác ko kể đồng cả buổi sáng.)


Chuyên mục: