Bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 1

     

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

acsantangelo1907.com xin ra mắt tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Vật lý 10 cmùi hương 1: Chuyển cồn trực tiếp đầy đủ, với cỗ câu hỏi trắc nghiệm hẳn nhiên giải đáp để giúp đỡ chúng ta học sinh học tập tiện lợi rộng. Mời chúng ta học viên và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 1


Để luôn thể điều đình, share kinh nghiệm về đào tạo và học tập các môn học tập lớp 10, acsantangelo1907.com mời các thầy cô giáo, các bậc phú huynh và các bạn học sinh truy vấn nhóm riêng giành riêng cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10. Rất mong muốn nhận thấy sự cỗ vũ của các thầy cô cùng các bạn.


Trắc nghiệm Vật lý 10 chương thơm 1: Chuyển cồn trực tiếp đều

Câu 1: Một chiếc xe pháo chuyển động bên trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Xe chắc cú chuyển động thẳng đều với tốc độ là v.

B. Quãng đường xe cộ chạy được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

C. Tốc độ trung bình trên các quãng đường sự khác biệt bên trên đường thẳng AB có thể là sự khác biệt.

D. Thời gian chạy tỉ lệ với tốc độ v.

Câu 2: Một vật chuyển động dọc theo chiều (+) trục Ox với vận tốc ko đổi, thì?

A. Tọa độ của vật luôn có quý giá (+).

B. Vận tốc của vật luôn luôn có giá tri (+).

C. Tọa độ và vận tốc của vật luôn có cực hiếm (+).

D. Tọa độ luôn trùng với quãng đường.

Câu 3: Từ A một chiếc xe chuyển động thẳng trên một quãng đường dài 10 km, rồi sau đó lập tức tảo về về A. Thời gian của hành trình là đôi mươi phút. Tốc độ trung bình của xe vào thời gian này là?


A. đôi mươi km/h. B. 30 km/h.
C. 60 km/h. D. 40 km/h.

Câu 4: Một chiếc xe cộ chạy trên đoạn đường 40 km với tốc độ trung bình là 80 km/h, trên đoạn đường 40 km tiếp theo với tốc độ trung bình là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe cộ bên trên đoạn đường 80 km này là?

A. 53 km/h. B. 65 km/h.
C. 60 km/h. D. 50 km/h.

Câu 5: Một chiếc xe từ A đến B mất một sấp xỉ thời gian t với tốc độ trung bình là 48 km/h. Trong 1/4 khoảng thời gian đầu nó chạy với tốc độ trung bình là v1 = 30 km/h. Trong gần đúng thời gian còn lại nó chạy với tốc độ trung bình bằng?

A. 56 km/h. B. 50 km/h.
C. 52 km/h. D. 54 km/h.

Câu 6: Hình 2.1 cho biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe cộ chuyền động bên trên đường thẳng. Vận tốc của xe là?


A. 10 km/h

B. 12,5 km/h.
C. 7,5 km/h. D. đôi mươi km/h.

Câu 7: Hình 2.2 đến biết đồ thị tọa độ của một xe chuyển động thẳng. Vận tốc của nó là 5 m/s. Tọa độ của xe lúc t = 0?

A. 0 m. B. 10 m.
C. 15 m. D. trăng tròn m.

Câu 8: Trong cáC đồ thị x - t dưới trên đây (Hình 2.3), đồ thị nào không biểu diễn chuyển động thẳng đều.

Câu 9: Một ô tô chuyển động đều bên trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 60 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường nhưng xe khởi đầu từ một địa điểm trển đoạn đường cách bến xe pháo 4 km. Chon bến xe cộ là vật mốc, chọn thời điển xe pháo bắt đầu làm nơi bắt đầu thời gian và chọn chiều dương là chiều chuyển động. Pmùi hương trình chuyển động của xe hơi trên đoạn đường này là:

A. x = 60t (km; h). B. x = 4 – 60t (km; h).
C. x = 4 + 60t (km; h). D. x = -4 + 60t (km; h).

Câu 10: Trên trục x’Ox có nhì xe hơi chuyển động với phương thơm trình tọa độ lần lượt là x1(t) = -20 +100 và x2(t) = 10t – 50 (t tính bằng đối kháng vị giây (t > 0), còn x tính bằng đối chọi vị mét). Khoảng cách giữa nhì xe hơi lúc t = 2 giây là?

A. 90 m. B. 0 m. C. 60 m. D. 30 m.

Câu 11: Cho đồ thị tọa độ - thời gian cuả một xe hơi chạy từ địa điểm A đến địa điểm B bên trên một đường thẳng (Hình 2.4). Dựa vào đồ thị, viết được phương trình chuyển động của xe hơi là?

 

A. x = 30t (km ; h). B. x = 30 + 5t (km ; h).
C. x = 30 + 25t (km ; h). D. x = 30 + 39t (km ; h).

Câu 12: Cho đồ thị tọa độ - thời gian của một vật nlỗi hình 2.5. Vật chuyển động thẳng đều trong sấp xỉ thời gian?

A. Từ 0 đến t2.

B. Từ t1 đền t2.

C. Từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.

D. Từ 0 đến t3.

Câu 13: Hình 2.6 mang lại biết đồ thị tọa độ - thời gian của một ô tô chuyển động thẳng, tốc độ của nó là 2 m/s. Tọa độ của xe hơi lúc t = 4s là?


A. 28 m.

B. đôi mươi m.

C. 15 m.

D. 12 m.

Câu 14: Hình 2.7 mang đến biết đồ thị tọa độ - thời gian của một ô tô chuyển động thẳng. Quãng đường ô tô đi được kể từ lúc lớn = 0 đến lúc t = 10s là?

A. 40 m. B. 30 m. C. đôi mươi m. D. 10 m.

Câu 15: Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ - thời gian như hình 2.8. Pmùi hương trình chuyển động của vật có dạng sau đây?

A. x = 5 +5t.

Xem thêm:

B. x = 4t.
C. x = 5 – 5t. D. x = 5 + 4t.

Câu 16: Một ô tô chạy trên đường thẳng. Ở 1/3 đoạn đầu của đường đi, ô tô chạy với tốc độ 40 km/h, ở 2/3 đoạn sau của đường đi, xe hơi chạy với tốc độ 60 km/h. Tốc độ trung bình của xe hơi bên trên cả đoạn đường là?

A. 120/7 km/h. B. 360/7 km/h.
C. 55 km/h. D. 50 km/h.

Câu 17: Một máy cất cánh che cánh từ Hà Nội đi Bắc Kinc vào hồi 9 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội và đến Bắc Kinh vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ địa pmùi hương. Biết rằng giờ Bắc Kinch nhanh hơn giờ Hà Nội 1 giờ. Biết tốc độ trung bình của máy bay là 1000 km/h. Coi máy cất cánh bay theo đường thẳng. Khoảng cách từ Hà Nội đến Bắc Kinc là?

A. 4000 km.

B. 6000 km.

C. 3000 km.

D. 5000 km

Câu 18: Một người đi xe sút từ nhà tới trường theo một đường thẳng, với tốc độ 15 km/h. Khoảng cách từ nhà đến trường là 5 km. Chọn hệ trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng chuyển động, gốc O tại trường, chiều dương ngược với chiều chuyển động, nơi bắt đầu thời gian là lúc xuất phát. Phương thơm trình chuyển động của người đó có dạng?

A. x = 5 + 15t (km).

B. x = 5 – 15t (km).

C. x = - 5 + 15t (km).

D. x = - 5 – 15t (km).

Dùng dữ liệu sau để trả lời các Câu 19, 20.

Ba xe chuyển động trên cùng một đường thẳng. Đường biểu diễn tọa độ theo thời gian của cha xe cộ I, II, III cho bên trên hình 2.9.


Câu 19: Tìm câu sai.

A. Ba xe cộ chạy thẳng đều và chạy nhanh như nhau.

B. Xe III chạy nkhô cứng nhất, rồi đến xe cộ II và xe pháo I.

C. Xe III và xe II cùng khởi hành một lúc, còn xe cộ I khởi hành sau một thời gian.

D. Xe III không khởi đầu cùng một địa điểm với xe pháo II và xe pháo I.

Câu 20: Phương thơm trình chuyển động của các xe là?

A. Xe I : x1 = vt ; xe pháo II : x2 = vt ; xe III : x3 = xo + vt.

B. Xe I : x1 = v(t + to) ; xe cộ II : x2 = vt ; xe pháo III : x3 = xo + vt.

C. Xe I : x1 = v(t – to) ; xe II : x2 = vt ; xe III : x3 = xo + vt.

D. Xe I : x1 = v(t – to) ; xe II : x2 = vt – vo ; xe cộ III : x3 = vt.

Câu 21: Đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng đều vào hệ tọa độ vuông góc Otv (trục Ot biểu diễn thời gian, trục Ov biểu diễn vận tốc của vật) có dạng như thế nào?

A. Hướng lên trên mặt nếu v > 0.

B. Hướng xuống dưới nếu v A = 150 + 80t ; xB = -40t.

B. xA = 80t ;

*
= 150 + 40t.

C. xA = 150 - 80t ; xB = 40t.

D. xA = -80t ; xB = 40t.

Câu 23: Hai xe cộ gặp nhau lúc mấy giờ? Nơi gặp nhau cách A từng nào km?

A. 9 giờ 45 phút ; 50 km.

B. 9 giờ 45 phút ; 100 km.

C. 10 giờ 00 ; 90 km.

D. 10 giờ 00 ; 128 km.

Câu 24: Từ nhì địa điểm A và B cách nhau 180 km có hai xe pháo khởi hành cùng một lúc, chạy ngược chiều nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 36 km/h, xe pháo từ B có vận tôc v2 = 54 km/h. Chọn địa điểm A làm gốc tọa độ, chọn gốc thời gian lúc nhì xe khởi hành, chiều từ A đến B là chiều dương. Thời điểm hai xe tới gặp nhau và tọa độ của địa điểm hai xe gặp nhau là?

A. t = 10 h; x = 360 km.

B. t = 1,8 h; x = 64,8 km.

C. t = 2 h; x = 72 km.

D. t = 36 s; x = 360 m.

Câu 25: Chọn xác định không đúng trong các khẳng định dưới đây:

Chuyển cồn tròn đầy đủ là vận động tất cả sệt điểm

A. Vectơ gia tốc ko đổi

B. Quỹ đạo con đường tròn

C. Tốc độ nhiều năm không đổi

D. Tốc độ góc không đổi

Câu 26: Một tín đồ đi từ bỏ A đến B theo vận động thẳng. Nửa phần đường đầu, fan ấy đi với gia tốc mức độ vừa phải 8 km/h. Trên đoạn đường còn sót lại thì nửa thời hạn đầu đi cùng với vận tốc mức độ vừa phải 5 kmh với nửa vài ngày sau với vận tốc 3 km/h. Tìm vận tốc vừa phải của người đó bên trên cả quãng con đường AB?

A. 7,5km/h

B. 6km/h

C. 8km/h

D. 5,33km/h

Câu 27: Một xe hơi hoạt động trên một đường trực tiếp cùng có vận tốc luôn luôn bởi 85 km/h. Bến xe pháo nằm tại vị trí đầu đoạn trực tiếp với xe cộ oto bắt đầu từ một điểm biện pháp bến xe 4 km. Chọn bến xe cộ có tác dụng thứ mốc, chọn thời gian xe hơi xuất xứ có tác dụng mốc thời hạn cùng lựa chọn chiều vận động của ô tô làm cho chiều dương. Phương trình chuyển động của xe hơi bên trên đoạn đường này là:

A. x = 4 - 85t (km, h)

B. x = 85t (km, h)

C. x = 4 + 85t (km, h)

D. x = 85 - 4t (km, h)

Câu 28: Cùng một cơ hội tại nhị điểm A với B cách nhau 10 km gồm nhị ô tô chạy thuộc chiều trên tuyến đường thẳng trường đoản cú A đến B. Tốc độ của xe hơi chạy từ bỏ A là 54 km/h với của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A có tác dụng mốc, lựa chọn thời gian lên đường của nhì xe cộ ô tô làm mốc thời hạn với lựa chọn chiều vận động của hai xe làm cho chiều dương. Thời điểm lúc ô tô A đuổi theo kịp ô tô B cùng khoảng cách từ A mang lại địa điểm nhị xe pháo gặp nhau theo thứ tự là:


A. 1h40". 70 km/h

B. 1h30", 65 km/h

C. 1h25", 50 km/h

D. 1h35", 105 km/h

Hướng dẫn giải cùng câu trả lời trắc nghiệm Vật lý 10 chương thơm 1

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B C A D A C B
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C A A C D C A B
Câu 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án A B B C D C A C
Câu 25 26 27 28        
Đáp án A D C A        

Câu 3: C

 

*

Câu 4: A

Thời gian chuyển động trên đoạn đường 80 km:

t = 0,5 + 1 = 1,5 h

⇒ Tốc độ trung bình vtb = 80/15 ≈ 53 km/h.

Câu 5: D

Quãng đường xe cộ chạy từ A đến B: s = 48t.

Quãng đường xe pháo chạy trong t/4: s1 = 30.t/4

Tốc độ trung bình vào gần đúng thời gian còn lại là:

 

*

Câu 6:A

Theo đồ thị: lúc t1 = 1 h, x1 = 20 km; lúc t2 = 4 h, x2 = 50 km

⇒  

*

Câu 7: C

Pmùi hương trình chuyển động: x = 5t + xo.

Lúc t = 5s, x = 40 m ⇒ xo = 15 m.

Câu 9: C

xo = 4 km, vo = 60 km/h ⇒ x = 4 + 60t (km ; h).

Câu 10: A

Khoảng cách giữa hai xe cộ : l=|x1 (2)-x2 (2)| = 60 + 30 = 90 m.

Câu 11: A

Theo đồ thị xo = 0, v = 3/1 = 3 km/h ⇒ x = 30t (km; h).

Câu 12: C

Các đoạn xiên góc bên trên đồ thị.

Câu 13: D

xo = trăng tròn m, v = -20/10= -2 m/s ⇒ x = trăng tròn -2t ⇒ x(4) = 12m.

Câu 14: C

Quãng đường đi được bằng diện tích nhị tam giác:

*

Câu 15: A

xo = 5 m, v = 25/5 = 5 m/s ⇒ x = 5 + 5t.

Câu 16: B

Câu 17: A

Lúc ở Bắc Kinch là 14 giờ 30 phút thì ở Hà Nội đã là 13 giờ 30 phút, bởi vì vậy thời gian bay là 13 giờ 30 phút – 9 giờ 30 phút = 4 giờ.

⇒ Khoảng cách từ Hà Nội đến Bắc Kinc là: s = vt = 1000.4 = 4000 km.

Câu 18: B

xo = 5 km; v = - 15 km/h ⇒ x = 5 – 15t (km).

Câu 19: B

Các đồ thị I, II, III biểu diễn tọa độ theo thời gian là những đường thẳng xiên góc, song tuy nhiên với nhau. Chuyển động của cha xe cộ là thẳng đều với cùng tốc độ.

Câu 20: C

v là vận tốc của ba xe pháo.

Xe I xuất phát lúc t0, vậy phương thơm trình chuyển động của xe cộ I là: x1 = v(t – to).

Xe II và xe cộ III cùng khởi đầu lúc t = 0, các phương trình chuyển động tương ứng là x2 = vt và x3 = xo + vt.


Chuyên mục: