Bài tập trắc nghiệm lượng giác 11

 - 
Quý khách hàng sẽ coi tư liệu "50 câu trắc nghiệm môn Lượng giác lớp 11", nhằm thiết lập tài liệu nơi bắt đầu về vật dụng chúng ta clichồng vào nút ít DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm lượng giác 11


50 CÂU TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC LỚP. 11Câu 1: Tập khẳng định của hàm số là:A. B. C. D. Câu 2: Giá trị nhỏ dại tuyệt nhất cùng quý hiếm lớn số 1 của hàm chu kỳ lượt là:A. B. C. D. Câu 3: Giá trị nhỏ tuổi độc nhất với quý hiếm lớn nhất của hàm tần số lượt là:A. B. C. D. Câu 4: Giá trị bé dại tốt nhất và quý giá lớn số 1 của hàm tần số lượt là:A. B. C. D. Câu 5: Giá trị nhỏ tuổi tốt nhất của hàm số là:A. B. C. D. Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số là:A. B. C. D. Câu 7: Tìm m nhằm pmùi hương trình gồm nghiệm.A. B. C. D. Câu 8: Với quý giá làm sao của m thì pmùi hương trình bao gồm nghiệm là:A. B. C. D. Câu 9: Phương trình lượng giác: tất cả nghiệm là:A. B. C. D. Vô nghiệmCâu 10: Phương thơm trình lượng giác: tất cả nghiệm là:A. B. C. D. Vô nghiệmCâu 11: Phương trình lượng giác: gồm nghiệm là:A. B. C. D. Vô nghiệmCâu 12: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:A. B. C. D. Câu 13: Phương trình lượng giác: gồm nghiệm là:A. B. C. D. Câu 14: Tập khẳng định của hàm số là:A. B. C. D. Câu 15: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:A. B. C. D. Câu 16: Tập xác minh của hàm số làA. B. C. D. Câu 17: Phương trình: vô nghiệm khi m là:A. B. C. D. Câu 18: Tập xác minh của hàm số làA. B. C. D. Câu 19: Phương trình: tất cả từng nào nghiệm thỏa: A. 1B. 3C. 2 chiều. 4Câu 20: Pmùi hương trình: gồm nghiệm là:A. B. C. D. Câu 21: Pmùi hương trình: tất cả nghiệm thỏa là:A. B. C. D. Câu 22: Số nghiệm của phương thơm trình bên trên khoảng chừng làA. 0B. 1C. 2D. 3Câu 23: Nghiệm của phương thơm trình lượng giác: bao gồm nghiệm là:A. B. C. D. Câu 24: Tập khẳng định của hàm số làA. B. C. D. Câu 25: Phương thơm trình như thế nào dưới đây vô nghiệm:A. sin x + 3 = 0B. C. rã x + 3 = 0D.

Xem thêm: Yamaha Sirius 2017 Giá Bao Nhiêu Là Hợp Lí Cho Anh Em Văn Phòng (Phần 2)Xem thêm: Ngày " Hot Girl Quận Cam Lê Văn Đạt, Chịch Bé Lê Văn Đạt

3sin x – 2 = 0Câu 26: Tập xác định của hàm số làA. B. C. D. Câu 27: Giá trị quan trọng đặc biệt nào sau đây là đúngA. B. C. D. Câu 28: Phương thơm trình lượng giác: tất cả nghiệm là:A. B. C. D. Câu 29: Nghiệm dương bé bỏng độc nhất của pmùi hương trình: là:A. B. C. D. Câu 30: Số nghiệm của phương trình: cùng với là:A. 1B. 0C. 2 chiều. 3Câu 31: Phương trình: tất cả nhghiệm là:A. B. C. D. Câu 32: Điều kiện để pmùi hương trình vô nghiệm làA. B. C. D. Câu 33: Nghiệm của pmùi hương trình: sin x + cos x = 1 là:A. B. C. D. Câu 34: Tập xác minh của hàm số làA. B. C. D. Câu 35: Giải phương trình lượng giác: tất cả nghiệm là:A. B. C. D. Câu 36: Pmùi hương trình lượng giác: gồm nghiệm là:A. B. Vô nghiệmC. D. Câu 37: Điều kiện nhằm phương trình bao gồm nghiệm là:A. B. C. D. Câu 38: Trong các phương trình sau pmùi hương trình như thế nào có nghiệm:A. B. C. D. Câu 39: Tập xác minh của hàm số làA. B. C. D. Câu 40: Tập xác minh của hàm số làA. B. C. D. Câu 41: Tập xác định của hàm số làA. B. C. D. Câu 42: Nghiệm của phương thơm trình lượng giác: thỏa ĐK là:A. B. x = 0C. D. Câu 43: Số nghiệm của pmùi hương trình: cùng với là:A. 0B. 2C. 1D. 3Câu 44: Nghiệm của phương trình lượng giác: thõa điều kiện là:A. B. C. D. Câu 45: Giải phương thơm trình: gồm nghiệm là:A. B. C. vô nghiệmD. Câu 46: Nghiệm của pmùi hương trình: là:A. B. C. D. Câu 47: Phương thơm trình như thế nào dưới đây vô nghiệm:A. B. C. D. Câu 48: Phương trình: tương tự cùng với phương thơm trình làm sao sau đây:A. B. C. D. Câu 49: Nghiệm quan trọng đặc biệt như thế nào sau đó là saiA. B. C. D. Câu 50: Pmùi hương trình lượng giác: có nghiệm là:A. B. C. D.

Chuyên mục: Tổng hợp