Bài tập ôn tập toán lớp 2

     

Sở đề ôn tập kiểm tra học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 được acsantangelo1907.com xem thêm thông tin và đăng tải là tài liệu ôn tập với khối hệ thống kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2 kết quả. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù tiếp sau đây góp thầy cô cùng những bậc phụ huynh giải đáp chúng ta ôn tập một phương pháp dữ thế chủ động cùng linch hoạt tốt nhất. Để học tập giỏi Toán thù 2 và thi học tập kì 2 lớp 2 tốt, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập toán lớp 2


Sở 95 đề ôn tập học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2 Hay lựa chọn lọc:

I. Sở 02 đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp hai năm học tập 20đôi mươi – 2021 II. Bộ 10 đề thi học kì 2 Toán lớp hai năm học tập 2019 – 20trăng tròn

I. Sở 02 đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp hai năm học 20đôi mươi – 2021

1. Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết trái của phxay tính 2 x 5 bằng:

A. 10 B. 12 C. 14 D. 16

Câu 2: Số “Ba trăm nhị mươi bảy” được viết là:

A. 237 B. 27 C. 300 D. 327

Câu 3: Số phù hợp nhằm điền vào vị trí chấm 728 > ….là:

A. 883 B. 740 C. 702 D. 747

Câu 4: Số thích hợp nhằm điền vào chỗ chấm 45km + 13km = ….km là:

A. 60 B. 58 C. 56 D. 54

Câu 5: Giá trị của X thỏa mãn X – 102 = 234 là:

A. X = 336 B. X = 405 C. X = 318 D. X = 324

Câu 6: Tổng 500 + 20 + 3 biểu thị số:

A. 532 B. 523 C. 235 D. 253

Câu 7: Số tương thích để điền vào nơi chnóng 3dm 4cm = ….mm là:

A. 403 B. 304 C. 340 D. 34

Câu 8: Chu vi của hình tứ giác gồm độ dài những cạnh theo thứ tự là 4cm, 6centimet, 9centimet với 11cm bằng:


A. 28cm B. 29cm C. 30cm D. 31cm

Câu 9: Phxay tính 124 + 225 tất cả công dụng bằng:

A. 313 B. 351 C. 327 D. 349

Câu 10: Độ nhiều năm của mặt đường gấp khúc ABCD bao gồm độ dài AB = 3cm, BC = 2cm với CD = 10cm là:

A. 15cm B. 12cm C. 13cm D. 16cm

Câu 11: Hình tiếp sau đây bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 3 hình B. 4 hình C. 5 hình D. 6 hình

II. Phần tự luận (3 điểm)

Bài 1: Thực hiện nay phnghiền tính:

a) 123 + 245 b) 568 – 220 c) 2 x 6 + 2 x 3 d) 12 : 2 + 18 : 3

Bài 2: Lớp 2A bao gồm 15 các bạn học viên phái mạnh và đôi mươi bạn học viên cô bé. Hỏi lớp 2A có toàn bộ từng nào học tập sinh?

2. Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 2 - Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số “Năm trăm tám mươi bảy” được viết là:

A. 500 B. 87 C. 578 D. 587

Câu 2: Số bé xíu độc nhất trong số số 834, 148, 593, 328 là:

A. 593 B. 834 C. 148 D. 328

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 124 = 572 là:


A. X = 696 B. X = 672 C. X = 693 D. X = 616

Câu 4: Hôm ni là ngày 12. Một tuần nữa đang là ngày:

A. 19 B. 18 C. 17 D. 16

Câu 5: Quý khách hàng Lan bao gồm đôi mươi quyển vsống. Quý khách hàng Hòa nhiều hơn bạn Lan 6 quyển vở. Số quyển vlàm việc các bạn Hòa có là:

A. 25 quyển B. 26 quyển C. 27 quyển D. 28 quyển

Câu 6: Kết quả của phnghiền tính 12 : 2 + 5 x 4 là:

A. 8 B. 12 C. 20 D. 26

Câu 7: Chu vi của hình tam giác gồm độ lâu năm ba cạnh lần lượt là 2centimet, 3centimet và 4centimet là:

A. 6cm B. 7cm C. 8cm D. 9cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 105 + 273 b) 852 – 720 c) 2 x 3 d) trăng tròn : 4

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 200 = 415 b) X : 9 = 3

Câu 10: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a) 4cm = ….mm b) 5dm = ….mm
c) 12km + 27km = ….km c) 20kilogam : 5 + 24kg = …kg

Câu 11: Mỗi bộ quần áo bắt buộc 4m vải vóc. Hỏi 8 bộ quần áo điều này yêu cầu bao nhiêu mét vải?

Câu 12: Lớp 2A tất cả 16 học sinh phái mạnh. Số học viên nữ của lớp 2A nhiều hơn số học sinh phái nam 8 học viên. Hỏi lớp 2A gồm toàn bộ bao nhiêu học sinh nữ?

II. Bộ 10 đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp hai năm học 2019 – 2020

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Số phù hợp buộc phải điền vào nơi chấm nhằm 1m = ..... cm là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 2. Điền số tương thích vào khu vực chấm (1đ):

1 kilogam = ..... g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25

b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10

B. 30

C. 2

D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng (1đ):


Hình tam giác có độ dài những cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 centimet, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (1đ):

Trong hình mặt có mấy hình tam giác?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Lớp 2A gồm 32 học sinh được phân chia phần đa thành 4 mặt hàng nhằm đàn dục. Hỏi từng sản phẩm bao gồm mấy học sinh? (1đ)

Bài 9. Thùng to gồm 237l dầu, thùng bé dại chứa ít hơn thùng to lớn 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ dại bao gồm bao nhiêu lít dầu (1đ)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 1:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý C

Câu 2. Điền số phù hợp vào khu vực chnóng (1đ):

1 kilogam = 1000 g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

x = 25 : 5 x = 4 x 4

x = 5 x = 16

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

Khoanh vào ý A. 10

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý A

Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý B

Câu 8:

Bài giải

Mỗi sản phẩm có số học sinh là: (0.25đ)

32 : 4 = 8 (học tập sinh) (0.5đ)

Đáp số: 8 học viên (0.25đ)

Câu 9: (1đ).

Thùng nhỏ dại tất cả số lít dầu là:

237 - 25 = 212 (lít).

2. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái gồm câu trả lời đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989

B. 199

C. 879

D. 950

2: (1 điểm) Kết trái của phép tính: 243 + 716 =?

A. 969

B. 959

C. 559.

D. 569

3: (1 điểm) Số bị phân tách cùng số chia theo lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

A. 40

B. 32

C. 9

D. 8

4: (1 điểm) Số tức thì sau của số lớn nhất tất cả cha chữ số là:

A. 100

B. 111

C. 999

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m

B. 20m

C. 100m

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ đọng giác bên tất cả chu vi là:


A.15cm

B. 10cm

C. 11cm

D. 12cm

II/ Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

8: (2 điểm). Lớp em gồm 32 bạn, thầy giáo chia những thành 4 tổ. Hỏi từng tổ gồm từng nào bạn?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2:

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào vần âm gồm câu trả lời đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong những số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

2: (1 điểm) Kết trái của phxay tính: 243 + 716 = ?

B. 959

3: (1 điểm) Số bị chia và số phân chia theo lần lượt là 36 với 4. Vậy thương là:

C. 9

4: (1 điểm) Số tức thời sau của số lớn nhất bao gồm cha chữ số là:

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ đọng giác bên tất cả chu vi là:

A. 15cm

II/ Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

8: (2 điểm). Lớp em gồm 32 các bạn, thầy giáo phân tách phần đông thành 4 tổ. Hỏi từng tổ có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Số bạn từng tổ bao gồm là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 các bạn (0.5đ)

3. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 3

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Các số 562; 625; 652 viết theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú trường đoản cú bé nhỏ mang đến to là:

b) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:

2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

3. Viết tiếp vào vị trí chnóng mang đến say đắm hợp:

a. 211; 212; 213; ........; ........; 216; ........; 218; 219; ........

b. 510; 515;........; 525; 530; ........; ........;

4. Nối mỗi số cùng với bí quyết gọi của số đó:

5. Số?

6. Điền vết >, b. 30 : 5 : 3 12c. 100 1000d. 400 x 2 600 + 200

7. Đặt tính rồi tính:

a. 400 + 900 b. 764 - 353

..................................................................

..................................................................

..................................................................

8. Tìm x:

a. 400 + x = 200 x 4 b. 295 - x = 180

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

9. Hình mặt gồm .......... hình tam giác


Viết thương hiệu những hình tam giác đó:

10. Đàn con kê đơn vị Lan gồm 86 bé, vẫn phân phối đi 29 nhỏ. Hỏi bên Lan sót lại bao nhiêu bé gà?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 4

i 1: (1 điểm) Viết những số phù hợp vào chỗ trống.

216; 217; 228; ..........; ..............;

310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2 (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau tự bé mang đến lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

i 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Bảy trăm chín mươi

790

     

………………………………………

935

     

i 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

1m = .........dm

519cm = …….m…....cm

2m 6 dm = ……..dm

14m - 8m = ............

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19

62 - 25

536 + 243

879 - 356

i 6. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái bên dưới hình được sơn màu sắc 1/3 số ô vuông.

Xem thêm: Bản Đồ Huyện Thạch Thất Có Bao Nhiêu Xã, Huyện Thạch Thất

Bài 7: Tìm x: (1 điểm)

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

Bài 8: (1 điểm) Cho hình tđọng giác ABCD nhỏng hình vẽ:

a/ Tính chu vi của hình tứ đọng giác ABCD.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một tLong được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn team Một 140 cây. Hỏi team Hai tdragon được bao nhiêu cây?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 5

Bài 1: Tính

453 + 246 = ……….

146 + 725 =…….......

752 - 569 =………...

972 - 146 =…………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

575 - 128 492 - 215 143 + 279

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 3 : Tìm X

a, X - 428 = 176 X + 215 = 772

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


Bài 4: Một cửa hàng chào bán đường trong ngày lúc này bán tốt 453 kg mặt đường. Buổi sáng sủa bán tốt 236 kilogam con đường. Hỏi chiều tối bán được bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm những số gồm hai chữ số mà lại tổng các chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường đái học tập Hòa Bình bao gồm 214 học viên lớp 3 với 4. Biết số học sinh lớp 3 là 119 các bạn. Hỏi trường tiểu học tập Hòa Bình tất cả bao nhiêu học sinh lớp 4?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 6

Bài 1. Đọc viết các số tương thích sống bảng sau:

Đọc số

Viết số

Bảy trăm hai mươi ba

…………………………………

Tám trăm mười lăm

…………………………………

………………………………….

415

………………………………….

500

Bài 2. Điền lốt ;=?

457 ... 500 248 .... 265

401 ... 397 701 ... 663

359 ... 556 456 ... 456

Bài 3. Điền số tương thích vào ô trống:

a, 3 x 6 = ...

b) 24 : 4 = ....

c) 5 x 7 = ....

d) 35 : 5 = ...

Bài 4. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) 1dm = 10cm ...;

b) 1m = 10cm ...;

c) 1dm = 100cm ...;

d) 1m = 100centimet ...;

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

532 + 225 354 + 35

972 – 430 586 – 42

Bài 6. Có 35 trái cam xếp vào những đĩa, từng đĩa 5 trái. Hỏi xếp vào được mấy đĩa?

7. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 7

Bài 1: a, Sắp xếp các số sau theo thiết bị từ tăng dần: 724 , 192 , 853 , 358 , 446

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b, Điền số tương thích vào chỗ chấm

235; 237;…….;……..; 243; 426; 436;…….;……..;……..

Bài 2 : Điền vệt >,

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Bài 6: Tìm một số trong những biết lúc rước số kia nhân cùng với 5 thì bởi 18 cộng 2.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

9. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 9

Câu 1: Viết số thích hợp vào khu vực chnóng (1đ)

431; ...........; 433; ............; ..............; .............; ..............; 438

Câu 2: Viết các số sau theo vật dụng từ tự mập mang đến bé: (1đ)

215; 671; 359; 498.

.......................................................................................................................

Câu 3: Đặt tính rồi tính: (2 đ)

532 + 245 351 - 46 972 - 430 589 - 35

Câu 4: Số? (1đ)

Câu 5: Viết số tích hợp vào vị trí chấm: (1đ)

1dm = ...............cm 5dm + 7dm = ....................dm 1m = ...............cm 12m - 8m = ...................m

Câu 6: (1 đ) Cho 4 điểm A, B, C, D

a, Dùng thước nối A với B; B cùng với D; D cùng với C.

Tên con đường vội vàng khúc vừa nối được là: .................

b, Cho AB= 5cm; BD= 6cm; DC= 7 cm

Tính độ nhiều năm con đường vội khúc đó.

Câu 7: ( 2đ)

a, Đường từ công ty Hà đến cổng ngôi trường dài 350m, đường từ bỏ bên Bình mang lại cổng ngôi trường dài ra hơn từ bỏ công ty Hà mang đến trường 600m. Hỏi đường từ đơn vị Bình mang lại cổng ngôi trường lâu năm từng nào mét?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

b, Lớp em bao gồm 32 chúng ta, gia sư chia rất nhiều thành 4 tổ. Hỏi từng tổ có từng nào bạn?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Câu 8: Điền số tất cả nhị chữ số vào ô trống và để được phxay tính đam mê hợp: (1đ)

10. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 10

Thời gian: 40 phút

Câu 1: a, Kết trái của phép tính: 245 – 59 =? (M1- 0.5)

a. 304

b. 186

c. 168

d. 286

b, Kết quả của phnghiền tính 0: 4 =? là: (M1- 0,5)

a. 0

b. 1

c. 4

d. 40

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số phù hợp yêu cầu điền vào khu vực trống là: (M2- 0.5)

a. 10 cm

b. 100 cm

c. 1000 cm

d. 1 cm

Câu 3: (0,5đ) Độ lâu năm mặt đường vội vàng khúc sau là: (M1- 0.5)

a. 16 cm

b. trăng tròn cm

c. 15 cm

d. 12 cm

Câu 4: Hình mặt bao gồm............. hình tđọng giác (M1- 0.5)

Hình bên bao gồm............. hình tam giác

Câu 5: 30 +50 .... trăng tròn + 60. Dấu yêu cầu điền vào ô trống là: (M1- 0.5)

a.

c. =

d. không tồn tại vệt nào

Câu 6: Đặt tính rồi tính (M2- 2)

a) 465 + 213 b) 857 – 432 c) 456 - 19 d) 204 + 295

Câu 7: Tính (M1- 1)

5 x 0 =……… 32: 4 = …………….. 21: 3 =………

45: 5= ……… 5 x 8 =……………. 0 : 2 =.............

Câu 8: Tính (M2- 1)

a)10 kilogam + 36 kilogam – 21kg =…………………..

b) 18 cm: 2 centimet + 45 cm= ………………

Câu 9: (M3- 2)

Lớp 2 A bao gồm 21 học sinh phái nữ. Số học viên cô gái nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2 A có bao nhiêu học viên nam?

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 10: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất cùng với số chẵn lớn nhất có một chữ số (M4- 1)


Chuyên mục: