Bài tập nguyên lý kế toán kèm lời giải

     

các bài luyện tập nguyên tắc kế toán góp fan học tập sau khoản thời gian học xong, hệ thống lại toàn cục kiến thức kim chỉ nan áp dụng vào phần nhiệm vụ cùng các định khoản thực tiễn.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán kèm lời giải

Hướng dẫn chi tiết bài tập Nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế tân oán các nhiệm vụ phân phát sinh

1. Khách sản phẩm trả chi phí mua sắm Chịu tự kỳ trước bằng chi phí mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi ngân hàng để mua TSCĐ hữu hình 40.000 (giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%), ngân sách vận chuyển bốc cởi đơn vị đưa ra không còn 220 chi phí khía cạnh (đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng chi phí gửi NH trả nợ bạn buôn bán 30.000 cùng rút ít về quĩ chi phí mặt 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng chi phí phương diện trả lương cho CNV đôi mươi.000

Nợ TK 334: đôi mươi.000 Học kế toán thù nơi đâu tốt

Có TK 111: đôi mươi.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người cung cấp đôi mươi.000

Nợ TK 331: 20.000

Có TK 311: trăng tròn.000

6. Dùng chi phí gửi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá bán cài đặt trăng tròn.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) chưa trả chi phí bạn phân phối.

Nợ TK 152: trăng tròn.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng so sánh số tạo ra dạng hình các cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu cần sử dụng đến cung ứng sản phẩm trăng tròn.000, dùng mang lại làm chủ phân xưởng 2 nghìn.

Nợ TK 621: đôi mươi.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương cần trả người công nhân cung cấp thành phầm 35.000, làm chủ phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo Xác Suất dụng cụ (hiểu được các khoản lương được xác minh phần trăm thân lương cơ bản cùng năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo tín đồ lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng đến cung ứng 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Chi tiêu điện và nước mua quanh đó 2.100 (đang bao gồm 5% thuế GTGT) đang trả cho tất cả những người chào bán bằng đưa khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển chi phí

- Kết đưa ngân sách sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: trăng tròn.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng quý giá thành phẩm chế dngơi nghỉ vào cuối kỳ là 5.000

Giá trị thành phầm xong xuôi trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

*
 

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Xuất kho vật liệu cần sử dụng đến SXKD là 80.000, vào đó

Dùng đến SX SP A: 40.000Dùng cho SX SP.. B: 30.000Dùng đến quản lý phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương cần trả mang đến CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP.. A: đôi mươi.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của phần tử quản lý công ty lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): trăng tròn.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo Tỷ Lệ qui định (giả định tổng thể tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Những Bài Văn Kể Về Người Bà Của Em Lớp 6 Hay Nhất, Tả Bà Ngoại Của Em Lớp 5

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ cần sử dụng mang lại cấp dưỡng 17.000; Bộ phận bán sản phẩm 10.000; Sở phận quản lý công ty lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết gửi không còn chi phí SX. Biết rằng ngân sách SX bình thường phân chia mang đến từng các loại SP theo tiền lương công nhân SX, biết rằng CPSX dnghỉ ngơi cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng chi phí sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân vấp ngã ngân sách mang lại sản phẩm A: 22.100

Phân vấp ngã chi phí mang đến thành phầm B: 11.050

- Kết đưa chi phí cấp dưỡng trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phđộ ẩm thêm vào theo Ngân sách thêm vào thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết đưa chi phí bán hàng, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nhiệm vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phẩm xuất bán cho người sử dụng được người sử dụng chấp nhận, giá bán vốn 30.000, giá bán 180.000 (không bao hàm 10% thuế GTGT), khách hàng tkhô giòn toán 50% bằng tiền phương diện, số còn lại ghi nợ.

- Ghi dấn giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương phải trả nhân viên bán hàng 20.000, thống trị công ty lớn 30.000

Nợ TK 641: đôi mươi.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng mang đến thành phần bán sản phẩm 15.000, thành phần quản lý doanh nghiệp lớn trăng tròn.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo Phần Trăm phép tắc (mang định tổng thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách chi tiêu điện nước tải không tính cần sử dụng mang đến phần tử bán hàng 10.000 (không bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần làm chủ doanh nghiệp lớn 12.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT) vẫn thanh hao toán thù cục bộ bởi đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định hiệu quả gớm doan

- Kết chuyển giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết chuyển ngân sách phân phối hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản với Báo cáo hiệu quả ghê doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nhiệm vụ kinh tế phát sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa tkhô hanh toán tiền mang đến đơn vị chức năng bán, giá chỉ thiết lập chưa tồn tại thuế là 12 nghìn.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bằng tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người phân phối 5.000.000 bởi chi phí gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho áp dụng cho

Trực tiếp thêm vào sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ sinh hoạt phân xưởng:100kilogam (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng chịu chi phí

Tiền lương nên trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận trực tiếp SX

-Sở phận PV cùng thống trị SX

-Sở phận bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2000.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phẩm thêm vào hoàn thành được nhập kho thành phẩm: 1000 thành phầm. Chi tiêu cấp dưỡng dsinh hoạt dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dchồng = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất bán 500 sản phẩm. Giá buôn bán chưa tồn tại thuế bằng 1,4 Chi tiêu, thuế GTGT 10%. Khách sản phẩm đang tkhô cứng tân oán cục bộ bởi TGNH.

- Ghi thừa nhận giá bán vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định hiệu quả ghê doanh

- Kết chuyển giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết đưa chi phí buôn bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển ngân sách làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định kết quả ghê doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng bằng vận kế toán

Các bạn chưa thành thạo định khoản kế toán thù rất có thể theo dõi và quan sát đoạn Clip tiếp sau đây - Video này vì Cô Lê Ánh chỉ dẫn cụ thể góp những bạn có thể hiểu cùng định khoản thành thạo.

Nếu nlỗi bạn muốn theo học kế tân oán thì có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuim huấn luyện các khóa đào tạo kế tân oán thực hành cùng làm hình thức dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được đào tạo cùng triển khai bởi vì 100% các kế toán thù trưởng tự 13 năm mang lại 20 năm ghê nghiệm)


Chuyên mục: Tổng hợp