Bài tập hình thang lớp 8

     
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 69 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 69 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 15.
Bạn đang xem: Bài tập hình thang lớp 8

*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1. Hình thang ABCD có đáy AB, CD.


*
Bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1. Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không


*
Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy
Xem thêm: Asean Là Gì? Asean Có Bao Nhiêu Nước Asean Gồm Có Bao Nhiêu Nước?

*
Bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD)


*
Bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có AB= BC và AC tia phân giác cưa góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.


*
Bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8


Chuyên mục: Tổng hợp