Bài tập đa thức lớp 7

những bài tập Đa thức gồm lời giải

Với cỗ bài tập Đa thức Toán lớp 7 tinh lọc, có đáp án sẽ giúp học viên khối hệ thống lại kỹ năng bài học kinh nghiệm và ôn luyện nhằm đạt công dụng cao trong số bài xích thi môn Toán thù lớp 7.

*

Bài 1: Cho những biểu thức

*
( a là hằng số ).

Có từng nào đa thức trong số biểu thức trên?

A. 2B. 1C. 3 chiều. 4

Hiển thị lời giải


Bạn đang xem: Bài tập đa thức lớp 7

Các biểu thức

*
các cất các trở thành ở mẫu mã yêu cầu không hẳn đa thức

Có nhị đa thức là

*

Chọn lời giải A


Bài 2: Sắp xếp nhiều thức 2x + 5x3 - x2 + 5x4 theo lũy vượt giảm dần dần của trở thành x

A. 5x4 - x2 + 5x3 + 2x

B. 2x - x2 + 53 + 5x4

C. 5x4 + 5x3 + x2 - 2x

D. 5x4 + 5x3 - x2 + 2x

Hiển thị lời giải

Bài 4: Thu gọn nhiều thức 4x2y + 6x3y2 - 10x2y + 4x3y2

A. 14x2y + 10x3y2

B. -14x2y + 10x3y2

C. 6x2y - 10x3y2

D. -6x2y + 10x3y2

Hiển thị lời giải


Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hàm Số Lượng Giác Lớp 11 Có Đáp Án Chi Tiết

Ta có: 4x2y + 6x3y2 - 10x2y + 4x3y2

= (4x2y - 10x2y ) + (6x3y2 + 4x3y2) = -6x2y + 10x3y2

Chọn giải đáp D


Bài 5: Thu gọn gàng cùng tìm bậc của đa thức 12xyz - 3x5 + y4 + 3xyz + 2x5 ta được

A. Kết quả là đa thức -2x5 + 15xyz + y4 tất cả bậc là 4

B. Kết trái là đa thức -2x5 + 15xyz + y4 gồm bậc là 5

C. Kết trái là nhiều thức -x5 + 15xyz + y4 gồm bậc là 4

D. Kết quả là đa thức -x5 - 15xyz + y4 bao gồm bậc là 4

Hiển thị lời giải

Ta bao gồm 12xyz - 3x5 + y4 + 3xyz + 2x5

= (-3x5 + 2x5) + (12xyz + 3xyz) + y4 = -x5 + 15xyz + y4

Bậc của đa thức -x5 + 15xyz + y4 là 5

Chọn câu trả lời B
Xem thêm: Ngành Ngôn Ngữ Anh Đại Học Ngân Hàng Tp, Buh Confessions

Bài 6: Giá trị của biểu thức

*

*

Hiển thị lời giải

Tgiỏi x = 2, y = 1/3 vào đa thức 4x2y - (2/3)xy2 + 5xy -x ta được


Chuyên mục: Tổng hợp