Bài nghe tiếng anh 11

Work in pairs. Ask & answer the following questions. (Làm Việc theo cặp. Hỏi với vấn đáp những câu hỏi sau.)


Before you listen

Before you listen

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh 11

(Làm vấn đề theo cặp. Hỏi với vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. Is your family on the phone? What is your phone number?

2. Does any thành viên of your family have sầu a cellphone? What makes is it?

3. What bởi vì you think are the advantages và disadvantages of cellphones?

Lời giải chi tiết:

1. - Yes, we have sầu a phone at trang chính. Our phone number is 3825528.

- No, we don"t use a phone.

2. - Yes, we have a SAMSUNG/ NOKIA cell phone.

- No, we don"t have sầu a cell phone.

3. With a sản phẩm điện thoại phone, you can liên hệ other people easily. You always feel cthảm bại to your family even when you are away from home. However, you don"t have sầu much privacy.

Tạm dịch: 

1. Gia đình các bạn có sử dụng điện thoại không? Số điện thoại cảm ứng thông minh của doanh nghiệp là gì?

=> Có, chúng tôi gồm điện thoại cảm ứng thông minh bàn. Số điện thoại thông minh là 3825528.

Không, công ty chúng tôi ko dùng Smartphone bàn. 

2. Có member như thế nào trong mái ấm gia đình các bạn tất cả điện thoại thông minh di động không? Nhãn hiệu là gì?

=> Có, công ty chúng tôi bao gồm Smartphone di động SAMSUNG/ NOKIA. 

Không, chúng tôi không có điện thoại cảm ứng thông minh cầm tay. 

3. Theo em phần nhiều tác dụng cùng tác hại của điện thoại thông minh di động là gì?

=> Với điện thoại cảm ứng di động cầm tay, bạn cũng có thể liên lạc với những người không giống một cách dễ dàng. Quý khách hàng luôn Cảm Xúc gần cận với gia đình thậm chí còn khi chúng ta xa đơn vị. Tuy nhiên, bạn không có không ít sự riêng bốn. 

Listen & repeat.

(Nghe cùng lặp lại)

Click trên trên đây để nghe:

commune communal growth digit subscriber

rural network capacity


While you listen

While you listen

You will hear some information about the development of Vietnam"s telephone system over the past few years. Listen và do the tasks that follow.


(Quý Khách vẫn nghe một số báo cáo về việc trở nên tân tiến của khối hệ thống điện thoại cảm ứng thông minh của nước ta trong vài ba năm qua. Lắng nghe cùng làm trọng trách tiếp theo.)

Cliông xã trên trên đây nhằm nghe:

Task 1. Listen & choose the best answer A, B, C or D for the following Statements và question.

(Lắng nghe và chọn câu trả lời tốt nhất có thể A, B, C hoặc D cho những câu nói và thắc mắc sau đây.)

1. According to lớn the passage, Vietphái mạnh ranks……………..for growth in the number of telephone subscribers.

A. 6th B. 2nd C. 30th D. 8th

2. Vietphái mạnh is among the……… countries in the world that have sầu more than two million telephones.

A. 6 B. 140 C. 13 D. 30

3. In 1996, Vietphái mạnh began upgrading its………… networks.

A. Mobile phone C. fixed telephone

B. subscriber D. post office

4. According to the passage, at present,……… per cent of communes across Vietnam giới have telephone services.

A. 90 B. 80 C. 14 D. 93

5. Which aspect of development in Vietnam’s telecommunication is NOT mentioned in the listening passage?

A. The increase in the number of telephones.

B. The growth in the capađô thị of the sản phẩm điện thoại phone system.

C. The change of the international telephone system.

D. The reduction in monthly telephone fees.

 


Task 2. Listen again lớn answer the following questions.

(Lắng nghe một đợt nữa nhằm vấn đáp những câu hỏi sau.)

Cliông chồng trên trên đây để nghe:

Questions

1. According khổng lồ the passage, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers?

2. How many telephones were there in Vietnam giới in the early 1990s?

3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996?

4. When did the change of sản phẩm điện thoại telephone numbers take place?

5. According to lớn the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?

Lời giải bỏ ra tiết:

Task 1. 

1. B 2.D 3. C 4. D 5. C

Tạm dịch: 

1. Theo bài bác phát âm, Việt Nam xếp thứ hạng ................ về sự tăng trưởng về số mướn bao điện thoại.

A.sản phẩm công nghệ 6

 B. trang bị 2

C. thiết bị 30

D. sản phẩm 8

2. cả nước nằm trong số ......... đất nước trên trái đất bao gồm rộng nhị triệu vật dụng Smartphone.

A.6

B.140

C.13

D.30

3. Năm 1996, đất nước hình chữ S bắt đầu tăng cấp mạng lưới .............

A. điện thoại di động

B. thuê bao

C. Smartphone nắm định

D. bưu điện

4. Theo bài bác hiểu, bây chừ, ......... tỷ lệ các làng mạc trên cả nước tất cả hình thức điện thoại thông minh.

A. 90

B. 80

C. 14

D.93

5. Những góc cạnh làm sao của sự việc phát triển trong viễn thông toàn nước KHÔNG được kể vào bài nghe?

A. Sự tăng thêm con số điện thoại thông minh.

B. Tăng trưởng năng lượng của hệ thống Smartphone cầm tay.

C. Thay thay đổi khối hệ thống điện thoại cảm ứng thông minh quốc tế.

D. Phí Smartphone mỗi tháng giảm.


TAPESCRIPT

Over the past few years, Vietphái nam has quickly developed its telephone system. Vietnam giới ranks second only khổng lồ Đài Loan Trung Quốc for growth in the number of telephone subscribers. It is aước ao the 30 countries in the world that have more than two million telephone subscribers.

Xem thêm: Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng Đánh Giặc Nào? Hai Bà Trưng


In the early 1990s, there were only 140.000 telephones across Vietphái mạnh. At present, we have sầu more than six million subscribers.

In 1996, Vietnam began upgrading its fixed telephone network and changing numbers from six to lớn seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five lớn six digits in other provinces.

Five years later, the thiết bị di động phone system was upgraded to lớn meet the growth of customer dem&. Since 2000, Vietnam giới has reduced the price of several services, especially in the monthly fees for fixed & Mobile telephones.

In the future, more attention will be paid lớn the rural areas. At present, 93 percent of communes across Vietphái mạnh have telephone services. A network of 6.014 communal post offices have sầu been mix up across the country.

Dịch Tapescript: 

Trong vài năm vừa qua. toàn quốc vẫn tích cực cải tiến và phát triển khối hệ thống điện thoại cảm ứng thông minh của bản thân. nước ta đứng số nhị chỉ với sau China về lớn lên số thuê bao điện thoại thông minh. Đây là 1 trong những 30 nước trên nhân loại tất cả hơn hai triệu thuê bao điện thoại thông minh.

Vào đầu trong những năm 1990, chỉ tất cả 140.000 Smartphone làm việc cả nước. Lúc Này, công ty chúng tôi tất cả hơn sáu triệu thuê bao.

Năm 1996, nước ta bắt đầu nâng cấp mạng Smartphone thắt chặt và cố định cùng đổi khác số lượng trường đoản cú sáu thành bảy chữ số ngơi nghỉ Thành Phố Hà Nội cùng thị trấn Sài Gòn cũng giống như 5-6 chữ số sống những thức giấc khác.

Năm năm sau, khối hệ thống điện thoại thông minh di động đã có upgrade để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Từ năm 2000, đất nước hình chữ S đã tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá một số các dịch vụ, đặc biệt là trong các khoản tầm giá mỗi tháng cho điện thoại cố định cùng điện thoại thông minh di động cầm tay.

Trong tương lai, đang có rất nhiều sự quan tâm hơn nữa so với nông xóm. Bây Giờ 93% số làng bên trên cả nước bao gồm các dịch vụ điện thoại. Một mạng lưới 6.014 bưu năng lượng điện xã đã được thành lập bên trên mọi cả nước.

Task 2.

1. Đài Loan Trung Quốc has the highest growth in the number of telephone subscribers.

2. In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam giới.

3. In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six khổng lồ seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five lớn six digits in other provinces.

4. In 2001.

5. There are 6,014 communal post offices in Vietnam.

Tạm dịch: 

1. Theo đoạn văn, quốc gia làm sao bao gồm sự cách tân và phát triển số mướn bao điện thoại cao nhất?

=> Trung Quốc gồm sự trở nên tân tiến số thuê bao điện thoại cảm ứng cao nhất

2. Vào đầu trong thời điểm 1990 sinh hoạt toàn nước bao gồm từng nào năng lượng điện thoại?

=> Vào đầu trong những năm 1990 sinh sống VN chỉ có 140.000 điện thoại cảm ứng.

3. Các số Smartphone cố định đang đổi khác thế nào vào thời điểm năm 1996?

=> Năm 1996, số điện thoại cảm ứng thông minh cố định được chuyển trường đoản cú 6 số sang trọng 7 số ngơi nghỉ TP. hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như 5 số lịch sự 6 số sinh sống những tỉnh giấc không giống. 

4. lúc làm sao ra mắt sự đổi khác số Smartphone di động?

=> Năm 2001. 

5. Theo bài xích phát âm gồm từng nào bưu năng lượng điện làng mạc nghỉ ngơi Việt Nam?

=> Có 6.140 những bưu điện xã sinh sống đất nước hình chữ S. 


After you listen

After you listen

Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passasge. Your summary should have sầu the following points.

(Làm việc theo nhóm. Tóm tắt đầy đủ ý chính của đoạn vnạp năng lượng vừa nghe. Tóm tắt của bạn cần phải bao hàm điểm tiếp sau đây.)

1. Vietnam"s rapid growth in telephone numbers

2. The addition of digits lớn existing telephone numbers khổng lồ meet the increasing demands

3. The reduction in monthly telephone fees

4. The expansion of the telephone networks khổng lồ Vietnam"s rural areas

Lời giải đưa ra tiết:

A: Over the past few years, Vietphái nam telephone system has quickly developed và ranks second lớn Đài Loan Trung Quốc in growth telephone numbers.

B: And in 1996, Vietphái mạnh upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.

C: In 2002, điện thoại phone system was introduced & upgraded.

D: And since 2000, Vietnam giới has reduced the monthly telephone fees for both fixed và mobile phones.

A: In the future. Vietnam giới will exp& the telephone networks lớn rural areas.

Tạm dịch: 

1. Sự tăng mau lẹ số lượng điện thoại cảm ứng của toàn nước. 

2. Sự cung ứng số lượng cho hồ hết số Smartphone hiện nay hành nhằm đáp ứng nhu yếu tăng thêm. 

3. Sự bớt giá tiền điện thoại mỗi tháng.

4. Sự mở rộng mạng lưới điện thoại cảm ứng đến các vùng nông thôn nghỉ ngơi cả nước. 

*

A: Trong vài ba năm vừa qua, hệ thống điện thoại cảm ứng VN đã nhanh lẹ phát triển với xếp thứ nhì sau Trung Hoa về sự việc lớn mạnh số Smartphone.

B: Và năm 1996, đất nước hình chữ S đang upgrade mạng điện thoại thông minh cố định và thắt chặt bằng cách thêm một chữ số vào khối hệ thống điện thoại cảm ứng vào toàn quốc.

C: Năm 2002, hệ thống điện thoại thông minh cầm tay được reviews và tăng cấp.

D: Và kể từ năm 2000, toàn nước sẽ giảm được giá thành điện thoại cảm ứng hàng tháng cho tất cả điện thoại cảm ứng thông minh thắt chặt và cố định với Smartphone di động.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Một Buổi Sáng Trong Vườn Cây Hay Nhất Tiếng Việt Lớp 5

A: Trong tương lai, cả nước vẫn không ngừng mở rộng mạng lưới điện thoại cảm ứng cho các vùng nông xóm.


Chuyên mục: Tổng hợp