Bài 8 trang 10 sgk toán 9 tập 1

     

+) Sử dụng định nghĩa quý giá tuyệt vời của số (a): Nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu ( a3) buộc phải (sqrt4 > sqrt3 Leftrightarrow 2> sqrt3 Leftrightarrow 2- sqrt3>0 ).

Bạn đang xem: Bài 8 trang 10 sgk toán 9 tập 1

(Leftrightarrow left| 2 - sqrt 3 ight| =2- sqrt3))


LG b

(sqrt left( 3 - sqrt 11 ight)^2 ) 

Phương pháp giải:

+) Sử dụng hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

+) Sử dụng quan niệm quý hiếm hoàn hảo của số (a): Nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu ( a (2sqrt a^2 ) cùng với a ≥ 0 

Phương pháp giải:

+) Sử dụng hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

Xem thêm: Viết Cho Tháng 10, Stt Về Tháng 10 Hay, Stt Chào Tháng 10 Hay Và Ý Nghĩa Nhất Tuyển Chọn

+) Sử dụng có mang giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số (a): Nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu ( aTa có: (2sqrt a^2 = 2left| a ight| = 2 ma) (vị (a ge 0) )


LG d

(3sqrt left( a - 2 ight)^2 ) với a

Phương thơm pháp giải:

+) Sử dụng hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

+) Sử dụng quan niệm quý hiếm tuyệt đối hoàn hảo của số (a): Nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu ( a

*
Bình luận
Chia sẻBài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*


*
*

*

*
Gửi bài xích
*

Đăng ký kết nhằm nhận lời giải hay và tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaituyệt.com gửi các thông báo mang lại chúng ta nhằm nhận được những giải mã giỏi cũng tương tự tư liệu miễn chi phí.


Chuyên mục: Tổng hợp